Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2009

Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ

Επειδή Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ,θα κάνω μια προσπάθεια να ''παρουσιάσω'' την μελισσοκομία στην Ν.Ζηλανδία μια χώρα τόσο μακρινή σε πολλούς από εμάς . Ίσως μπορούμε να πάρουμε πολλά από το πως ειναι οργανωμένοι στον τομέα της μελισσοκομίας.
Η μελισσοκομία στη Νέα Ζηλανδία
1.1. Ιστορία της Βιομηχανίας

Beekeeping in New Zealand

1.1. History of the Industry

Η μελισσοκομία έχει αρκετά μικρή και πολύ καλά τεκμηριωμένη ιστορία.

Beekeeping has a fairly young and quite well documented history.

Η μελισσοκομία στη Νέα Ζηλανδία από Matheson είναι περίπου το σημείο αναφοράς σχετικά και για τη μελισσοκομία στη Νέα Ζηλανδία. Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι σε σχέση με το πρότυπο αυτό έργο.

Beekeeping in New Zealand by Matheson is the benchmark about and for beekeeping in New Zealand. The following information is in reference to that standard work.

Η Ευρωπαϊκή μέλισσα (Apis mellifera) ήταν ένα εξωτικό έντομο στη χώρα, όταν εισήχθη για πρώτη φορά το 1839. Άποικοι από την Αγγλία κατάφεραν την αποστολή δύο κυψελών.

The European Honeybee (Apis mellifera) was an exotic insect to the country when it was first introduced in 1839. Settlers from England managed the shipment of two colonies.

Σύντομα η Μελισσοκομία έγινε μια δημοφιλής δραστηριότητα-παιχνίδι μεταξύ πολλών ανθρώπων. Το 1848, ένα εγχειρίδιο για τη Μελισσοκομία στην Νέα Ζηλανδία γράφτηκε από τον William Cotton το οποίο περιείχε περαιτέρω
πληροφορίες για
έναν αυξανόμενο αριθμό των ερασιτεχνών μελισσοκόμων .

Πολλές και διαφορετικές ράτσες μελισσών είχαν εισαχθεί κατά τα επόμενα έτη, συμπεριλαμβανομένης την ράτσα της Συρίας, των Αγίων Τόπων, την Καρνιολική
Carnolian, της Κύπρου και της Ελβετίας Άλπεων. Το 1880 εισήχθηκε βασίλισσες της
ιταλικής φυλής ,
σύντομα έγινε η
επιλεγμένη φυλή και έτσι ήταν κυρίαρχη μέχρι την τελευταία δεκαετία του αιώνα.

Soon Beekeeping became a popular pastime activity amongst many people. In 1848, a manual for New Zealand Beekeeping written by William Cotton provided further

information for an increasing number of hobbyist beekeepers. Many different types of

bee races were imported within the following years, including Syrian, Holy Land,

Carnolian, Cyprian and Swiss Alpine. The 1880 shipment introduced Italian Queens,

soon became the race of choice and thus were predominant up to the last decade of this century.

Στα πρώτα χρόνια της Μελισσοκομίας της Νέας Ζηλανδίας χρησιμοποιήθηκαν υφασμάτινα κοφίνια, συμπαγής κυψέλες με κηρήθρες .


Έως τα τέλη του πρώτου 1870s οι πρώτες κυψέλες με κινητά πλαίσια εισήχθησαν και ήταν το 1879 όταν Isaac Hopkins κατασκεύασε τις πρώτες κυψέλες Langstroth . Ο Hopkins ήταν ο πρωτοπόρος μελισσοκόμος, που άσκησε μεγάλη επίδραση για τη βιομηχανία. Ήταν ένας από τους συμμετέχοντες στη δημιουργία της Ένωσης Μελισσοκομίας Νέας Ζηλανδίας , ειδικός συγγραφέας που επίσης έβαλε τη βάση για την εμπορική μελισσοκομία με πλαίσιο κηρηθρας, Langstroth κυψέλες και μεγάλους αναστρέψιμους εξαγωγείς

In the early years of New Zealand Beekeeping woven skeps, fixed comb hives or box

hives were used. By the late 1870s the first hives with movable frames were introduced and it was in 1879 when Isaac Hopkins built the first Langstroth hives.

Hopkins was a pioneer beekeeper, who brought great impact and various credits to the industry. He was a participant in setting up the New Zealand Beekeeping Association, a specialist author who also set the basis for commercial beekeeping with comb foundation, Langstroth hives and large reversible extractors

Ωστόσο η μελισσοκομία στο εσωτερικό της χώρας επλήγησε από την Αμερικάνικη Σηψιγονία AFB. Εισήχθηκε κατά λάθος και σύντομα εγκαταστάθηκε σε πολλές κυψέλες. Την εποχή εκείνη, η χρήση των κυψελών σταθερών πλαισίων
ήταν κάτι
κοινό.

Εξ ου και ο ελέγχος της νόσου ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Λόγω της διαρκούς προσπάθειας των μελισσοκόμων όπως ο Hopkins, ήταν το 1905, όταν ο πρώτος νόμος ψηφίστηκε για τα μελισσοκομεία. Έτσι οι κυψέλες-κουτί έγιναν παράνομες και η καταπολέμηση της AFB έγινε πολύ πιο εύκολη.

Κατά τον ίδιο χρόνο, η δημιουργία ενός πρότυπου μελισσοκομείου στην Ruakura βοήθησε στο να αναπτυχτεί η γνώση του κλάδου.
Κατά τη διάρκεια των επόμενων δεκαετιών η βιομηχανία προχώρησε περισσότερο και
στις αρχές της δεκαετίας του 1930 περίπου 100,000 κυψέλες υπήρχαν ήδη στη Νέα Ζηλανδία. Ιδίως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν επεκτάθηκε η ανάπτυξη της γης, οι στρατιώτες που επέστρεψαν εκπαιδευτήκαν σαν μελισσοκόμοι.

However beekeeping within the country was soon hit by AFB. It was accidentally

imported and soon established in many colonies. At that time the use of fixed frame

hives were still common. Hence disease inspection was extremely difficult. Due to the perpetual effort of beekeepers like Hopkins, it was in 1905 that the first Apiaries Act was passed. Thus box hives became illegal and AFB control was made a lot easier. In the same year the establishment of a model bee farm in Ruakura helped to develop the knowledge and code of practice within the industry.

Over the following decades the industry processed further and in the early 1930s around 100.000 hives were already present in New Zealand. In particular after the First WorldWar, when land development expanded, returned soldiers were trained as beekeepers.

Ορισμένες επαγγελματικές οργανώσεις, όπως το Συμβούλιο Ελέγχου Μελιού, ήταν τότε που ιδρύθηκε.
Παρόλο που η κατάθλιψη επηρέασε την
παραγωγή μελιού κατά τη δεκαετία του 1930, οι στρατιώτες που επέστρεψαν
αύξησαν και πάλι
τον αριθμό των μελισσοκόμων και των κυψελών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Πάνω από 150.000 κυψέλες και περίπου 7.000 μελισσοκόμοι είχαν εγγραφεί το 1950 και η
μέση παραγωγή μελιού ήταν ήδη περίπου 5.000 τόνους.

Το 1953 η Αρχή για το Marketing (HMA) του μελιού δημιουργήθηκε, προκειμένου να δοθούν στον παραγωγό περισσότερες
ευθύνες και δύναμη στο μαρκετινγκ.

Μέχρι το 1982, η HMA παρέμεινε η κύρια και
τις περισσότερες φορές η μοναδική
εξαγωγέας μελιού της Νέας Ζηλανδίας.

Certain Industry organizations, like the Honey Control Board, were then founded.

Although the depression affected the honey production in the 1930s, returned soldiers

increased the numbers of beekeepers and hives after the Second World War again.

Over 150,000 hives and around 7,000 beekeepers were registered in 1950 and the

average honey production was already around 5,000 tonnes. In 1953 the Honey

Marketing Authority (HMA) was put in place, in order to give the producer more

responsibilities and marketing power. Up until 1982 the HMA remained the main and

most of the time the sole Exporter of New Zealand honey.

Μεγάλες ποσότητες μελιού, είχαν αγορασθεί από την HMA με σκοπό τη σταθεροποίηση της
εγχώρια αγορά μελιού. Όταν
η HMA σταμάτησε την λειτουργία της το 1982, 6000 μελισσοκόμοι και 253.000 κυψέλες με μέση ετήσια παραγωγή του 7100 τόνους είχαν καταχωρηθεί.

Large quantities of honey were bought by the HMA for the purpose of stabilising the

domestic honey market. When the HMA finished operating in1982, 6,000 beekeepers

and 253,000 hives with an average annual harvest of 7100 tons registered.

1.2. Βλάστηση και κλιματικές συνθήκες

1.2. Vegetation and climate conditions

Οι πληροφορίες σχετικά με το κλίμα της Ν.Ζηλανδίας δόθηκαν από τον Εθνικό Ινστιτούτο Ερευνών για το Νερό και την Ατμόσφαιρα, ένα από τα εννέα Ερευνητικά Ινστιτούτα

The information about the climate of New Zealand is solely taken from the National

Institute of Water & Atmospheric Research Limited (NIWA), one of the 9 New Zealand’s Crown Research Institutes.

Figures 1 and 2 show the mean annual rainfall and the mean

annual temperature of the country.

Το κλίμα της Νέας Ζηλανδίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολύπλοκο, κυμαίνεται από υποτροπικές συνθήκες στις βορειότερες περιοχές και αλπικές συνθήκες με δροσερότερες θερμοκρασίες στα βουνά του νότιου νησιού.

2.000 ώρες ηλιοφάνειας ετησίως είναι κοινό για το περισσότερο τμήμα της Νέας
Ζηλανδίας. Επιπλέον, η εν γένει μικρές διακυμάνσεις
θερμοκρασιών μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού και οι συνθήκες του ανέμου, λόγω της γεωγραφικής της θέσης είναι σημαντικές για τη μελισσοκομία. Δυστυχώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα ακριβή στοιχεία για τις ημέρες και τις περιοχές με πολύ ισχυρούς άνεμους για τις πτήσεις των μελισσών.

New Zealand’s climate can be described as complex, ranging from subtropical

conditions in the far north to alpine conditions with cooler temperatures in the mountains

of the south island. 2,000 sunshine hours per annum are common for most of New

Zealand. Furthermore the generally small variations between winter and summer

temperatures and the wind conditions due to the geographical position are of importance

for beekeeping. Unfortunately no precise data for the days and locations with too strong

winds for honey bees to fly was available.

Οι συνθήκες άνθησης διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Η Νέα Ζηλανδία είναι γνωστή για την αφθονία των ενδημικών φυτών. Μετά τον διαχωρισμό από τις άλλες ηπείρους τα νησιά της Νέας Ζηλανδία ήταν απομονωμένα από τον ωκεανό για εκατομμύρια χρόνια. Εξ ου η μοναδικότητα φυτικών και ζωικών ειδών, τα οποία εμφανίζονται μόνο στη Νέα Ζηλανδία (Νέα Ζηλανδία βιοποικιλότητα 2007a). Από την άφιξη του ανθρώπου στην Νέα Ζηλανδία οι οικισμοί, τα εξωτικά δάση και πάνω από όλα οι καλλιεργήσιμες γεωργικές εκτάσεις άλλαξαν εντελώς τη δομή της χώρας
(Νέα Ζηλανδία βιοποικιλότητα 2007b).

The floral conditions differ from region to region. New Zealand is famous for its

abundance of endemic plants. After splitting from other continents the Islands of New

Zealand were isolated by the vast ocean over millions of years. Hence many unique

plant and animal species, which are only found in New Zealand, evolved in this country

(New Zealand Biodiversity 2007a). Since the arrival of humans to New Zealand the

settlements, exotic forests and above all farmland changed the structure of the country

totally (New Zealand Biodiversity 2007b).

Οι The land cover today can be seen in figure 3.

Fig. 5: Total Crop and Yield per hive 1973-2006

(Source Beekeeping New Zealand 2001, MAF 2000-2006)

Πώς η μελισσοκόμος και τις μέλισσες αλληλεπιδρούν με τις συνθήκες βλάστησης πρέπει να είναι
των τόκων στο κεφάλαιο 3.3. και σε μια πιο ολιστική προσέγγιση στο κεφάλαιο 3.8.

How the beekeeper and their honey bees interact with the vegetation conditions shall be

of interest in chapter 3.3. and in a more holistic approach in chapter 3.8.

1.3. Παρούσα κατάσταση του Μελισσοκομία στη Νέα Ζηλανδία

1.3. Status quo of the Beekeeping in New Zealand

1.3.1. Οι μελισσοκόμοι, μελίσσια και το μέλι των καλλιεργειών

1.3.1. Beekeepers, hives and honey crop

Εξετάζοντας την Νέα Ζηλανδία Μελισσοκομία βιομηχανία από μια παγκόσμια προοπτική, είναι σαφώς ένα μικρό παράγοντα στη διεθνή αγορά. Περίπου 1,3 εκατομμύρια τόνους μέλι παράγεται παγκοσμίως σε ετήσια βάση (Μελισσοκομία Worldwide 2001). Συνεπώς, μόνο το 0,7% είναι το μερίδιο της Νέας Ζηλανδίας στο πλαίσιο της συνολικής παραγωγής μελιού.

Looking at the New Zealand Beekeeping industry out of a global perspective, it is clearly a small player on the international market. Around 1.3 million tons of honey is produced worldwide annually (Beekeeping Worldwide 2001). Thus only 0.7% is the share of New Zealand Honey within global production.

Ωστόσο το σημαντικό είναι ότι η Νέα Ζηλανδία είναι μέλι εξαγωγέα επειδή ο κλάδος είναι συνεχώς πάνω από την εθνική παραγωγή ζήτησης. Περίπου 9000t η συγκομιδή του μελιού ετησίως (MAF 2006A).
Περίπου 6700t μελιού καταναλώνονται από τον εαυτό τους Νεοζηλανδούς (Ford
2003). Σύμφωνα με MAF (2005) περίπου το 3000 με 3500 τόνους μελιού πρέπει να
εξάγονται κάθε χρόνο για να κρατήσει σταθερές τις τιμές των εθνικών μέλι. Έτσι, πολλά ρούχα μελισσοκομία
εξαγωγής εξαρτάται από το τοπικό μέλι.

However the important thing is that New Zealand is a honey exporter because the industry is constantly producing above national demand. Approximately 9,000t of honey are harvested annually (MAF 2006a).

Approximately 6,700t of honey are consumed by the New Zealanders themselves (Ford 2003). According to MAF (2005) around 3,000 to 3,500 tonnes of honey need to be exported every year to keep national honey prices stable. Thus many beekeeping outfits depend on exporting the local honey.

Πολλές επιχειρήσεις έχουν επηρεαστεί από τα νέα τρόφιμα και τους κανονισμούς ασφαλείας που τέθηκαν σε ισχύ τον Ιούλιο του 2006. Από τότε κάθε μελισσοκομικών εφοδίων ότι τα εκχυλίσματα, κουτιά, διαδικασιών ή καταστήματα μελισσοκομικών προϊόντων πρέπει να έχουν Πρόγραμμα Διαχείρισης Κινδύνου (RMP) που θα είναι επιλέξιμο για πιστοποιητικό εξαγωγής (επίσημη διαβεβαίωση) (NZFSA 2007). Για πολλούς μελισσοκόμους ότι σήμαινε νέες επενδύσεις και την έγκριση των νέων κωδίκων πρακτικής. Περαιτέρω πληροφορίες RMP περίπου και την έγκρισή τους είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του NZFSA (http://www.nzfsa.govt.nz/).

Many businesses were affected by the new food and safety regulations that came into force in July 2006. Since then any beekeeping outfit that extracts, packs , processes or stores bee products must have a Risk Management Programme (RMP) to be eligible for an export certificate (official assurance) (NZFSA 2007). For many beekeepers that meant new investments and the adoption of new codes of practices. Further information about RMP’s and their approval is available on the website of the NZFSA

(http://www.nzfsa.govt.nz/).

Ακόμη και αν παγκόσμια βραβεία του μελιού δεν επηρεάζουν άμεσα τους τοπικούς παραγωγούς, με δεδομένη την ανάγκη της
εξαγωγή, το μέλι βραβεία στο πλαίσιο της Νέας Ζηλανδίας στη συνέχεια συνδέεται με κόσμο
τιμές της αγοράς. Δυστυχώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένες στατιστικές της βιομηχανίας σε σχέση με τη λιανική αγορά μελιού. Παρά το γεγονός αυτό, Ford (2003) περιγράφει την αλυσίδα εφοδιασμού, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.

Even if world prizes of honey do not effect local producers directly, given the need of

exportation, the honey prizes within New Zealand are subsequently linked with world

market prices. Unfortunately there are no specific industry statistics in regard to the retail honey market. Despite this Ford (2003) describes the supply chain as shown in Figure 4.


Κυρίως 200 λίτρο βαρέλια χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά και τη διαχείριση των μέλι μέσα Νέα Ζηλανδία
(MAF 2005). Η απόδοση ανά κυψέλη είναι 31,5 kg σε 6 ετών μέσος (MAF 2006A), ενώ
το μέλι πραγματική καλλιέργεια μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικό από εποχή σε εποχή. Η εικόνα 5 κατωτέρω
δείχνει τις διακυμάνσεις του συνόλου των καλλιεργειών καθώς και από την απόδοση ανά κυψέλη κατά τα τελευταία 23 χρόνια.

Mainly 200 litre drums are used to transport and handle the honey within New Zealand

(MAF 2005). The yield per hive is 31.5 kg in a 6-year average (MAF 2006a), whereas

the actual honey crop can be quite different from season to season. The figure 5 below

shows the fluctuation of the total crop and of the yield per hive during the last 23 years.


Fig. 5: Total Crop and Yield per hive 1973-2006

(Source Beekeeping New Zealand 2001, MAF 2000-2006)

Όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 3.1. της μελισσοκομίας στο εσωτερικό της χώρας υπέστη κατά τη μικρά
ιστορία ήδη μείζονες αλλαγές. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και ακόμη και την αρχή της δεκαετίας του 1980
η βιομηχανία καταγράφεται ένα υψηλό ποσοστό ανάπτυξης κυψελών διατηρείται και μελισσοκόμος αριθμούς
(Matheson 1984). Παρόλα αυτά, η περσινή τάση βλέπει μια δραματική μείωση στο
μελισσοκόμους. Σχήμα 6 δείχνει την εξέλιξη του αριθμού της Νέας Ζηλανδίας
μελισσοκόμους κατά την περίοδο από τα τελευταία 7 χρόνια. Παράγοντες όπως μια γηράσκουσα βιομηχανία (Edwards
2007), η εισαγωγή του varroa ακάρεως το 2000 (Goodwin 2004) και το συνολικό
πίεση της αύξησης του κόστους συμμόρφωσης, μπορεί να θεωρηθεί ως κρίσιμο σχετικά ότι
ανάπτυξη.

As described in chapter 3.1. the beekeeping within the country underwent in his young

history already major changes. During the 1970s and even the beginnings of the 1980s

the industry recorded a high growth rate in hives kept and beekeeper numbers

(Matheson 1984). Nevertheless the last year’s trend sees a dramatic declining in

beekeepers. Figure 6 shows the development of the number of New Zealand

beekeepers over the period of the last 7 years. Factors like an aging industry (Edwards

2007), the introduction of the varroa mite in 2000 (Goodwin 2004) and the overall

pressure of rising compliance cost can be regarded as crucial concerning that

development.

Fig. 6: Beekeepers statistic 1999-2006

(Source: Beekeeping New Zealand 2001, MAF 2000- 2006a)

Την ίδια στιγμή ο αριθμός των κυψελών που εκτρέφονται ανά μελισσοκόμος αυξήθηκε από περίπου 20 σε
το 1950 (Matheson 1984) έως και 111 από το 2006. Αυτό δείχνει σαφώς την παγκοσμίως
τάση αύξησης της αποδοτικότητας στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής. Παρόλο που η συνολική
αριθμό των κυψελών υπέστη σημαντικές μεταβολές κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η τάση είναι
σε αντίθεση με την ανάπτυξη του μελισσοκόμου αριθμούς (βλ. διάγραμμα 7).

At the same time the number of hives kept per beekeeper increased from around 20 in

the 1950s (Matheson 1984) up to 111 by 2006. This clearly indicates the world wide

trend of increasing efficiency in the primary production sector. Although the overall

number of hives underwent significant changes during the last years, the trend is

contrary to the development of beekeeper numbers (see figure 7).


Fig. 7: Hive numbers

(Source: Beekeeping New Zealand 2001, MAF 2000-2006a)

The current beekeeping activity is shown in detail in the tables 1 – 3. The Categories

were chosen to demonstrate the distribution of the hives kept according to commercial

and hobbyist beekeepers. The tables also show the actual hive density of the different

regions. New Zealand has an average of around 1.17 hives per km², splitting into 1.57

per km² on the North Island and 0.9 per km² on the South Island.

Η σημερινή δραστηριότητα της μελισσοκομίας εμφανίζεται λεπτομερώς στους πίνακες 1 - 3. Οι Κατηγορίες
επελέγησαν για να αποδείξει την κατανομή των κυψελών που εκτρέφονται σύμφωνα με τις εμπορικές
και hobbyist μελισσοκόμους. Οι πίνακες που δείχνουν επίσης την πραγματική κυψέλη πυκνότητα των διαφόρων
περιφέρειες. Η Νέα Ζηλανδία έχει κατά μέσο όρο περίπου 1,17 μελίσσια ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, ο διαχωρισμός σε 1,57
ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο για τη Βόρειο Νησί και 0,9 ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο για το Νότιο Νησί.Κατά την εξέταση της υφιστάμενης κατάστασης της Νέας Ζηλανδίας μελισσοκομία είναι σημαντικό να αναλυθούν οι
εξέλιξη των δαπανών και των εσόδων για τους μελισσοκόμους. Ο συνολικός αριθμός των
μελισσοκόμους είναι πολύ πιθανόν να μην επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των τιμών, όπως πολλοί από αυτούς
μπορούν να ταξινομηθούν ως hobbyists. Δεδομένου ότι η πλειοψηφία των κυψελών φυλάσσονται από εμπορικές
μελισσοκόμων, ο συνολικός αριθμός των κυψελών είναι πολύ περισσότερο που συνδέονται με την κατάστασή τους. Οι τιμές
για το μέλι μπορεί να διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την προέλευση και την ποιότητα (βλέπε σχήμα 8 και
κεφάλαιο 3.3.3). Monoforal μελιών απόδοση γενικά καλύτερες τιμές από τα μίγματα μελιού.

When looking at the status quo of New Zealand beekeeping it is important to analyse the

development of expenses and revenues for beekeepers. The total numbers of

beekeepers are probably not so much affected by price fluctuations as many of them

can be classified as hobbyists. Since the majority of hives are kept by commercial

beekeepers the total number of hives is much more linked with their situation. The prices

for honey can differ considerably according to source and quality (see figure 8 and

chapter 3.3.3). Monoforal honeys generally yield better prices than honey blends.


Fig. 8: Development of Honey Prices

(Source: MAF 2000-2006)

Εμπορική μελισσοκόμους είναι συχνά εξειδικευμένα ανάλογα με την περιοχή όπου δραστηριοποιούνται in. Για παράδειγμα ένα Otago μελισσοκόμος είναι πολύ πιθανό να παράγουν μέλι τριφύλλι προστίμου, λαμβάνοντας υπόψη ότι μια Hawkes Bay μελισσοκόμος συχνά εμπλέκονται στην επικονίαση των υπηρεσιών (βλ. κεφάλαιο 3.3.2.). Ωστόσο, το κόστος συμμόρφωσης είναι πολύ παρόμοια ανά κυψέλη. Το κόστος των καυσίμων είναι τα κύρια δαπάνη για κάθε επιχειρηματικό μελισσοκομίας. Το πρόσθετο κόστος για τη θεραπεία varroa και το σιρόπι ζάχαρης που είναι παρόμοιοι για κάθε κυψέλη διατηρούνται. Οι δαπάνες αυτές είναι ιδίως αυξηθεί δραματικά και να μελισσοκόμοι υπό πίεση (MAF 2006A).

Commercial beekeepers are often specialized according to the region they are operating in. For example an Otago beekeeper is most likely to produce fine clover honey, whereas a Hawkes Bay beekeeper is often involved in pollination services (see chapter 3.3.2.). Nevertheless the compliance costs are very similar per hive. Fuel costs are the major expense for every beekeeping business. Additional costs for varroa treatment and sugar syrup are alike for any hive kept. These costs in particular increased dramatically and put beekeepers under pressure (MAF 2006a).

1.3.2. Επικονιάσεως υπηρεσίες

1.3.2. Pollination services

Η παροχή των υπηρεσιών που καταβάλλονται επικονίαση έχει μακρά ιστορία με τη Νέα Ζηλανδία
Μελισσοκομία Βιομηχανίας. Η ζήτηση για επικονίαση καταβληθεί σε αύξηση της ανάπτυξης των
μελισσοκομίας στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980 (Νέα Ζηλανδία Μελισσοκομία 2007).
Έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις και τα οφέλη από την επικονίαση των μελισσών μελιού συνέβαλαν στη βελτίωση
τεχνικές και έδωσε καλές πληροφορίες για την αξία των υπηρεσιών. Ειδικότερα το έργο της
Goodwin et al. πρέπει να αναφερθεί κατά τη σύνταξη της έρευνας σχετικά με τα ακτινίδια
επικονίαση στη Νέα Ζηλανδία. Έχει θεωρηθεί ως ο μεγαλύτερος επιστήμονας στη Νέα μελισσοκομικός
Ζηλανδία, τη διεξαγωγή της έρευνας στο εργαστήριο μελισσών του HortResearch σε Ruakura.
Λόγω πρωτοπόροι Goodwin όπως και οι συνάδελφοί του, η Νέα Ζηλανδία είναι τώρα μελισσοκόμους
Ειδικεύεται στην επικονίαση. Όργανα όπως το ΚΠΑ που βοήθησε στη διατήρηση και
πρότυπα για την επικονίαση των υπηρεσιών. Η άφιξη του varroa ακάρεως είχε τεράστιο αντίκτυπο στην
το σύνολο του κλάδου της μελισσοκομίας και έτσι επηρεάζεται η επικονίαση των υπηρεσιών. Εκτός από ένα
μεταβολή του ύψους των τελών (βλ. διάγραμμα 9), τώρα είναι να έχουμε μια πρακτική miticide θεραπείας στην κυψελών
ενώ η επικονίαση.

The supply of paid pollination services has a long history with the New Zealand

Beekeeping Industry. The demand for paid pollination boosted the development of

beekeeping in the late 1970s and early 1980s (Beekeeping New Zealand 2007).

Research regarding the effects and benefits of honey bee pollination helped to improve

techniques and gave good information to value the services. In particular the work of

Goodwin et al. has to be mentioned when writing about the research of kiwifruit

pollination in New Zealand. He is regarded as the leading apicultural scientist in New

Zealand, carrying out research at the bee laboratory of the HortResearch in Ruakura.

Due to pioneers like Goodwin and his colleagues, New Zealand beekeepers are now

specialist in pollination. Institutions such as the KPA helped to set and maintain

standards for pollination services. The arrival of the varroa mite had a huge impact on

the whole beekeeping industry and thus affected the pollination services. Apart from a

change in fees (see figure 9), it is now practice to have a miticide treatment in the hives

while the pollination.Fig. 9: Development of Pollination Fees for Hives to be placed in Kiwifruit Orchards

(Source: MAF 2000-2006)


Λόγω της συνολικής αξίας της επικονίασης των υπηρεσιών, ιδίως για τις μεγαλύτερες εξαγωγικές καλλιέργειες και πιθανή ανεπάρκεια των κυψελών στο εγγύς μέλλον, η Στρατηγική επικονιάσεως ομάδα
ιδρύθηκε. Με την υποστήριξη του Ταμείου για την αειφόρο γεωργία το έργο "Στρατηγική
σχεδιασμό για την επικονίαση των εξαγωγικών αναγκών των καλλιεργειών », η οποία λειτουργεί από το 2005 (MAF
2006c). Το ενημερωτικό σημείωμα που ετοιμάστηκε από Goodwin et al. το 2006 παρέχει μια καλή επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης της επικονίασης των υπηρεσιών και την προοπτική για το μέλλον. Οι ακόλουθες πληροφορίες παρέχονται στο εν λόγω έγγραφο αναφέρεται ως πηγή. Η σημερινή ζήτηση για κυψελών για επικονίαση των καλλιεργειών σύμφωνα με το μήνα και φαίνεται στην εικόνα 10 και προσθέτει με ανώτατο όριο τα περίπου 88.000 κυψελών σε μια στιγμή. Το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης είναι στη Βόρειο
Νησί και είναι πιο έντονο λόγω καλλιέργειες. Μια έρευνα που διενεργήθηκε έδειξε ότι το 85% των μελισσοκόμων στον Βορρά και το 48% των μελισσοκόμων στον Νότιο Νησί προσφοράς επικονιάσεως κυψελών. Για τα περισσότερα από αυτά τα έσοδα από ενοίκια κυψέλη είναι κρίσιμη. Ωστόσο, αν και τα τέλη για επικονίαση αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια, μελισσοκόμος αριθμών διατηρείται πτωτική. Το ενδιαφέρον είναι μελισσοκόμους μέλι αναφέρεται ότι αν οι τιμές ήταν να μειωθεί
κάτω από την αποδοτικότητα που θα προτιμούσαν να εγκαταλείψουν μελισσοκομίας από αναδιατάξετε επιχειρήσεων
στρατηγικών για την παροχή περισσοτέρων γονιμοποιήσεως.

Due to the overall value of pollination services, particularly for major export crops and a potential shortfall of hives in the near future, the Strategic Pollination Group was

founded. With the support of the Sustainable Farming Fund the project ’Strategic

planning for pollination needs in export crops’ has been running since 2005 (MAF

2006c). The briefing paper which was prepared by Goodwin et al. in 2006 gives a good overview of the current situation of pollination services and an outlook for the future. The following information refers to that document as a source. The present demand for hives for pollination according to crop and month is shown in figure 10 and adds up to a maximum of about 88,000 hives at a time. The majority of the demand is in the North

Island and is due to more intense cropping. A survey that was carried out showed that 85% of beekeepers in the North- and 48% of beekeepers in the South Island supply pollination hives. For most of them the revenue of hive rentals is crucial. However, although the fees for pollination increased over the last years, beekeeper numbers kept declining. Interestingly enough beekeepers indicated that if honey prices were to decline

below profitability they would rather leave beekeeping than rearrange business

strategies to provide more pollination.

Fig. 10: Estimate of current demand for pollination hives per month

(Source: Goodwin et al. 2006)

Πτυχές όπως η εξέλιξη των τιμών του μελιού, η επιρροή των varroa και την ανάπτυξη της περιοχής καλλιέργειας κ.λπ. τα οποία λήφθηκαν υπόψη για την πρόβλεψη της προσφοράς της επικονίασης κυψελών κατά τα προσεχή έτη. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται μεταξύ των μελισσοκόμων και των εκπροσώπων του αροτραίες καλλιέργειες και κηπευτικά τομέα, μπορεί να υπάρχει ένα έλλειμμα περίπου 70.000 κυψέλες από το 2015 (Goodwin et al. 2006)

Aspects like the development of honey prices, the influence of varroa and the growth of the cropping area etc. were taken into consideration to forecast the supply of pollination hives in the coming years. Given the results of surveys carried out amongst beekeepers and representatives of the arable and horticultural cropping sector, there could be a shortfall of about 70,000 hives by 2015 (Goodwin et al. 2006)

1.3.3. Οι ειδικές αρμοδιότητες που της Manuka το μέλι και τις συνέπειές της για τον κλάδο

1.3.3. The special powers of Manuka Honey and its impact on the industry

Το μέλι είναι ένα θρεπτικό συστατικό ποιότητας και έχει μακρά ιστορία ανθρώπινη χρήση. Για παράδειγμα, υπάρχει η βιβλική αναφορά της γης στην οποία το γάλα και το μέλι ροές (2, Moses, 3, 8). Αυτό
συμβολίζει τη γη των οποίων οι άνθρωποι δεν θα έλλειψη. Πολλές αναφορές έκθεση λογοτεχνικά τη χρήση του μελιού ως μέρος μιας δίαιτας delicious, καθώς και μια ευρέως χρησιμοποιούμενη κατά την αντιμετώπιση διαφόρων ασθενειών. Οι ιατρικές ιδιότητες όσον αφορά την επούλωση τραυμάτων και τη θεραπεία των εντερικών ασθενειών ήταν ήδη γνωστές και εφαρμόζονται από τα παλιά Αιγύπτιοι, Κινέζοι, Έλληνες, Ασσύριοι και οι Ρωμαίοι (Lipp 1994). Οι πιο πρόσφατες επιστημονικές προσεγγίσεις για το μέλι ως επανόρθωση ανακάλυψε το μυστικό της κύριας τις ιδιότητές του κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Οι αντισηπτικές ιδιότητες βασίζονται στην ένζυμο οξειδάση της γλυκόζης, που προστίθεται από το μέλι των μελισσών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Λόγω της γλυκόζης-οξειδάση αντισηπτικό το υπεροξείδιο του υδρογόνου είναι συνεχώς μεταφέρεται σε μικρές ποσότητες από τη ζάχαρη κατά thehoney (Luerweg 2006).

Honey is a quality nutrient and has long history of human use. For example there is the biblical reference of the land in which milk and honey flows (2, Moses 3, 8). This

symbolizes a land whose people would lack nothing. Many literary references report the use of honey as part of a delicious diet as well as a widely used remedy against various illnesses. The medical properties in regards to wound healing and the curing of intestinal diseases were already known and applied by the old Egyptians, Chinese, Greeks, Assyrians and Romans (Lipp 1994). The more recent scientific approaches to honey as a remedy discovered the main secret of its properties during the last decades. The antiseptic properties are based on the enzyme glucose-oxidase which is added by the bees during the honey making process. Due to the glucose-oxidase the antiseptic hydrogen peroxide is constantly transferred in small amounts out of the sugar within thehoney (Luerweg 2006).

Επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Waikato της Νέας Ζηλανδίας που άρχισαν την έρευνα για τις ιατρικές παροχές του μελιού πριν 19 χρόνια. Εκείνη την εποχή ήταν ήδη ευρέως αποδεκτό μεταξύ των τοπικών Νεοζηλανδούς ότι «τους" Manuka Μέλι ήταν ανώτερη για τη θεραπεία πληγών κ.λπ. (Πανεπιστήμιο Waikato 2006). Manuka (Leptospermum scoparium) ανθοκομική πηγή Manuka για το μέλι είναι ένα καταπράσινο θάμνων αυξάνεται μέχρι 5μ. Απαιτεί καλά στραγγισμένα εδάφη και δεν αναπτύσσεται στη σκιά (φυτών για μια μελλοντική 2004). Manuka είναι επικονιάσεως από έντομα και αναπτύσσεται φυσικά σε ολόκληρη τη Νέα Ζηλανδία. Ήταν το 1991 όταν Allen et al. διαπίστωσε ότι από τις 345 διαφορετικά δείγματα το μέλι, το μέλι Manuka μόνο διατήρησε σημαντικά αντιβακτηριακή δράση μετά το ένζυμο Καταλάση προστέθηκε στα δείγματα (Molan 2001). Σωματικών ιστών και Καταλάση περιέχει ορό, η οποία υπέβαλε τα αποτελέσματα των εξετάσεων πολύ πολύτιμο (Molan 2001).

Scientists at Waikato University in New Zealand began their research about the medical benefits of honey 19 years ago. At that time it was already widely accepted amongst local New Zealanders that ‘their’ Manuka Honey was a superior treatment for wounds etc. (Waikato University 2006). Manuka (Leptospermum scoparium) the floral source for Manuka honey is an evergreen shrub growing up to 5m. It requires well drained soils and does not grow in the shade (Plants for a Future 2004). Manuka is pollinated by insects and grows naturally throughout New Zealand. It was in 1991 when Allen et al. found that out of 345 different honey samples, only Manuka Honey maintained a significantly antibacterial activity after the enzyme catalase was added to the samples (Molan 2001). Body tissue and serum contains catalase, which made the results of the tests quite valuable (Molan 2001).

Συνεχίζοντας μελέτες πραγματοποιήθηκαν για να ανακαλύψετε περισσότερα για το μέλι και τα Manuka
ποιότητες. Οι επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Waikato διαπίστωσε ότι η δραστικότητα της
αντιβακτηριακή δράση μπορεί να διαφέρει έως και 100 φορές μεταξύ διαφορετικών μελιών (Waikato
Πανεπιστήμιο 2006). Manuka Μέλι και την ιατρική χρήση έγινε ένα σημαντικό μέρος της έρευνας. Η αποτελεσματικότητα των Manuka Το μέλι έχει αποδειχθεί και εμφανίζεται σε πολλές μελέτες. Ωστόσο, ήταν επίσης δείξει ότι δεν είναι όλα μέλι Manuka είχαν τον ίδιο βαθμό αυτή η ειδική αντιβακτηριακή δράση. Το 1996, το μέλι και την Ερευνητική Μονάδα TradeNZ δημιούργησε ένα πρότυπο, να αξιολογήσουν την αντιβακτηριακή δραστικότητα της Manuka Μέλι.
Η μοναδική Manuka Παράγοντα (UMF ®) είχε καταχωρηθεί ως εμπορικό σήμα (Manuka Μέλι
2007). Όπως και η βαθμολογία της Κυριακής οθόνη προστασία, την UMF ® χρησιμοποιείται στις ετικέτες των Manuka Μέλι. Για την κατάταξη των UMF ® μία μέθοδο προσδιορισμού των αντιβακτηριακών δραστηριότητα σε άγαρ διάδοση πρακτικών. Staphylococcus aureus είναι το είδος και φαινλη το πρότυπο αναφοράς (Allen et al. Molan στο 2001). Για παράδειγμα, μια Manuka Μέλι με την ίδια αντιβακτηριακή δραστηριότητα ως το 10% διάλυμα φαινόλης θα κατατάσσονται με UMF ® 10 (Molan 2001). Η UMF ® βαθμολογία εκτός από τις εκθέσεις της αποτελεσματικότητας των Manuka μέλι έχει συμβάλει στην αύξηση της ζήτησης και των τιμών του προϊόντος αυτού.

Continuing studies were carried out to discover more about Manuka Honey and its

qualities. The scientists at the Waikato University found that the potency of the

antibacterial activity can differ up to 100-fold amongst diverse honeys (Waikato

University 2006). Manuka Honey and its medical use became an important part of the research. The effectiveness of Manuka Honey was proven and shown in many studies. However, it was also shown that not all Manuka Honey had the same degree of this special antibacterial activity. In 1996 the Honey Research Unit and the TradeNZ established a standard to rate the antibacterial potency of Manuka Honey.

The Unique Manuka Factor (UMF®) was registered as a trademark (Manuka Honey

2007). Like the rating of sun screen protection, the UMF® is used on labels of Manuka Honey. In order to classify the UMF® an assay of the antibacterial activity on an agar diffusion is conducted. Staphylococcus aureus is the test species and phenol the reference standard (Allen et al. in Molan 2001). For example a Manuka Honey with the same antibacterial activity as a 10% solution of phenol would be classified with UMF® 10 (Molan 2001). The UMF® rating in addition to the reports of the effectiveness of Manuka Honey has contributed to an increasing demand and price of this product.

Το Active Manuka Μέλι Σύνδεσης (AMHA) ιδρύθηκε «Για να αναπτύξει και να διατηρήσει για
UMF τα μέλη που εκπροσωπούν το εμπορικό σήμα για τα προϊόντα ανώτερης αντι-βακτηριακή
εφαρμογές »(AMHA 2007). Τα μέλη του AMHA έχουν την ποιότητα των Manuka
Μέλι σε εγκεκριμένο εργαστήριο δοκιμή, η οποία τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν το UMF ® εμπόριο
σήματος.
Ήταν μόνο το 2005 ότι Elvira Mavric βρεθεί η «πραγματική» manuka παράγοντας για τη διατριβή
διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο της Δρέσδης. Η ειδική αντιβακτηριακή δραστηριότητα της Manuka
Το μέλι είναι ευθυγραμμισμένο με την υψηλή περιεκτικότητα σε μεθυλική γλυοξάλη (Mavric 2005).
Η πομπή των θριαμβευτικός Manuka Μέλι υποστηρίζεται από αυτές τις νέες διαπιστώσεις και τις
το μέλι είναι από τα πλέον πολύτιμα του κόσμου. Μη ενεργά Manuka Μέλι εμφανίστηκε μια
τιμή των 5-7.5NZ $ (~ 2,60-3,91 €) ανά kg κατά την περίοδο 2005/06, ενώ για τις δραστικές
Μέλι Manuka μεταξύ 0,9 -1,25 NZ $ (~ 0,47-0,65 €) καταβλήθηκαν ανά σημείο UMF ®
(AgriQuality Ε.Π.Ε. 2006). Έτσι, ένα βαρέλι με 10 + Manuka Μέλι άξιζε τίποτα
μεταξύ 1800 - 2500 NZ $ (940 € - 1.300 €). Η αξία των Manuka τόπους αυξημένες και
επιστρέφει στους ιδιοκτήτες γης για την πρόσβαση στο "manuka - χώρα» είναι ευρέως στη συζήτηση.
Σε ορισμένες περιοχές η πληρωμή των 10-20% των εσόδων που έχει αποκτηθεί από την παραγωγή μελιού στην
ο ιδιοκτήτης είναι ήδη κοινή (MAF 2006).

The Active Manuka Honey Association (AMHA) was founded ‘To develop and maintain for

members the UMF brand as representing products for superior anti-bacterial

applications’ (AMHA 2007). Members of the AMHA have the quality of their Manuka

Honey in an approved laboratory tested, which enables them to use the UMF® trade

mark.

It was only in 2005 that Elvira Mavric found the ‘real’ manuka factor in her dissertation

conducted in the University of Dresden. The special antibacterial activity of Manuka

Honey is aligned with its high content of methyl glyoxal (Mavric 2005).

The triumphal procession of Manuka Honey is supported by these new findings and the

honey is now amongst the precious of the world. Non active Manuka Honey yielded a

price of 5-7.5NZ$ (~2.60-3.91€) per kg in the 2005/06 season, whereas for active

Manuka Honey between 0.9 -1.25 NZ$ (~0.47-0.65€) were paid per point of UMF®

(AgriQuality Ltd. 2006). Thus a drum with 10+ Manuka Honey was worth anything

between 1,800 – 2,500 NZ$ (940€ - 1,300€). The value of Manuka sites increased and

returns to landowners for the access to the ‘manuka – country’ are widely in discussion.

In some areas a payment of 10-20% of the revenue gained by the honey production to

the landowner is already common (MAF 2006).

Το Πανεπιστήμιο Waikato και Comvita, ένας από τη Νέα Ζηλανδία με τις μεγαλύτερες εταιρείες της
Μέλι Manuka μεταποίηση προϊόντων, υπέγραψε πολλών εκατομμυρίων δολαρίων αντιμετωπίσουμε το 2006. Αυτό
σύμβαση έχει ως στόχο την ανάληψη της έρευνας σχετικά με Manuka μέλι και για την περαιτέρω εργασίες σχετικά με τους νέους
διπλώματα ευρεσιτεχνίας στην φροντίδα του δέρματος και των τραυμάτων τομέα (Πανεπιστήμιο Waikato 2006c). Επιπλέον, υπάρχουν
επίσης πρωτοβουλίες που έχουν σκοπό την ανάπτυξη της πραγματικής Manuka παραγωγή μελιού. "Elite Manuka
Καλλιεργούμενη για την παραγωγή μελιού ανάπτυξη »είναι ο τίτλος του έργου χρηματοδοτείται κυρίως από το
Αειφόρο γεωργία Ταμείου, που έχει προγραμματιστεί από 07/2005 μέχρι 07/2008 και που πραγματοποιούνται από την
Φυτική και Τροφίμων Research Institute. Ο σκοπός είναι να επεκταθεί η περίοδος άνθησης της άγριας
manuka στέκεται με τη βοήθεια των νέων, στις αρχές και τα τέλη της ανθοφορίας Manuka Cultivars. Μια
συνολική αύξηση της προσφοράς ιατρικών Manuka Μέλι και τη δημιουργία απασχόλησης και
επιχειρηματικές ευκαιρίες, είναι μερικά από τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα αυτού του έργου
(MAF2006).

The Waikato University and Comvita, one of New Zealand’s leading companies of

Manuka Honey processing products, signed a multi-million dollar deal in 2006. This

contract aims on taking the research about Manuka Honey further and to work on new

patents in the skin and wound care field (Waikato University 2006c). In addition there are

also initiatives which aim to develop the actual Manuka Honey production. ‘Elite Manuka

Cultivar development for Honey Production’ is the title of a project mainly funded by the

Sustainable Farming Fund, scheduled from 07/2005 until 07/2008 and conducted by the

Crop and Food Research Institute. The purpose is to extend the flowering period of wild

manuka stands with the help of new, early and late flowering Manuka Cultivars. An

overall increasing supply of medical Manuka Honey and the creation of employment and

business opportunities are some of the expected positive outcomes of this project

(MAF2006).

1.3.4. Live Bee εξαγωγές και την εθνική εκτροφή βασιλισσών μελισσών

1.3.4. Live Bee exports and the national queen bee rearing

Οι εποχές που αντιτίθενται σε σχέση με το βόρειο ημισφαίριο, και την απουσία varroa
για μεγάλο χρονικό διάστημα και άλλα παράσιτα μέχρι σήμερα, οδήγησαν στις μέλισσες που εξάγονται από τη Νέα
Ζηλανδία για να γίνει δημοφιλής. Ορισμένα μελισσοκομίας ρούχα που ειδικεύονται στην εξαγωγή
πακέτο μέλισσες ή βασιλισσών μελισσών., Μια μέλισσα βασίλισσα, 1kg - 1, 5 kg, των μελισσών και μία πηγή τροφής,
τα οποία εξάγονται σε κουτί από χαρτόνι με σύρμα είναι ματιών που ονομάζεται ένα «πακέτο των μελισσών"
και αποτελεί τον συνήθη τρόπο της ζωής των μελισσών-εξαγωγείς (MAF2004). Φυσικά βασιλισσών μελισσών είναι
Επίσης εξάγονται στο εξωτερικό ή σε εθνικό επίπεδο με μόνο ένα μικρό αριθμό συνοδευουσών μέλισσες. Το
αγορά για το πακέτο των μελισσών και των βασιλισσών μελισσών αποτελεί ουσιαστικά εξαρτάται από τη διεθνή
ζήτηση και τις εθνικές συνθήκες (βλ. διάγραμμα 11). Η άφιξη του στη Νέα varroa ακάρεως
Ζηλανδίας είχε μεγάλη επίπτωση σε αυτό το τμήμα του κλάδου της μελισσοκομίας (MAF 2002).
Κορέα, η Γερμανία, η Ιαπωνία και ο Καναδάς έχουν την κύρια εισαγωγείς ζωντανών μελισσών από
Η Νέα Ζηλανδία τα τελευταία χρόνια. Έτσι, οι διακυμάνσεις της ζήτησης οφειλόταν σε
μέλι που υπάγεται στον Καναδά τιμές εισαγωγής ή την αλλαγή των κανονισμών της Ευρωπαϊκής
Επιτροπή (MAF 2003 / MAF 2004).

The opposing seasons in regard to the northern hemisphere, and its absence of varroa

for a long time and other pests up till today, led to honeybees exported from New

Zealand to become popular. Some beekeeping outfits specialized in the export of

package bees or queen bees., A queen bee, 1kg – 1,.5 kg of bees and a food source,

which are exported in a cardboard box with mesh wire are called a ‘package of bees’

and is the usual manner of exporting life bees (MAF2004). Naturally queen bees are

also exported overseas or nationally with just a small number of attendant bees. The

market for package bees and queen bees is basically dependant on the international

demand and national condition (see figure 11). The arrival of the varroa mite in New

Zealand had a great impact on this branch of the beekeeping industry (MAF 2002).

Korea, Germany, Japan and Canada have been the main importers of live bees from

New Zealand over the last few years. Thus fluctuations in the demand were due to

falling honey prices in Canada or changing import regulations of the European

Commission (MAF 2003/ MAF 2004).


Fig. 11: Live Bee Exports of New Zealand

(Source: Beekeeping New Zealand 2001, MAF 2002- 2006a)

Δεδομένου ότι υπάρχουν περίπου 90 επιχειρήσεις με 1,000 και πιο κυψέλες εντός Νέα
Ζηλανδίας, υπάρχει επίσης μια τοπική αγορά βασιλισσών μελισσών και της βασίλισσας των κυττάρων. Σε γενικές γραμμές το
requeening γίνεται κάθε 12 - 14 μήνες σε εκμετάλλευσης μελισσοκομίας ρούχα.
Δυστυχώς δεν ήταν δυνατό να λάβουν τα δεδομένα σχετικά με τον όγκο των εθνικών μέλισσα βασίλισσα
/ Κελί αγορά. Η τιμή για μία μέλισσα βασίλισσα στην εθνική αγορά κυκλοφορεί περίπου 25
NZ $, ενώ γονιμοποιηθεί δημιουργού βασίλισσες μπορούν να επιτύχουν τιμές μεταξύ 500 και NZ $
1000 NZ $ (MAF 2006A).

As there are approximately 90 businesses with 1.000 and more hives within New

Zealand, there is also a local market for queen bees and queen cells. In general the

requeening is done every 12 – 14 month in commercial operating beekeeping outfits.

Unfortunately it was not possible to get data about the volume of the national queen bee

/ cell market. The price for one queen bee on the national market circulates around 25

NZ$, whereas inseminated breeder queens can achieve prices between 500 NZ$ and

1,000 NZ$(MAF 2006a).

1.3.5. Άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

1.3.5. Other products and services

Η παραγωγή το κερί είναι άλλη μία μεγάλη παραγωγή του κλάδου δραστηριότητας. Κερί μελισσών μπορεί να είναι
χρησιμοποιηθεί ως βάση για τις αλοιφές και στιλβωτικά, για κεριά ή σε ορισμένες φαρμακευτικές και
καλλυντικά παρασκευάσματα. Για πολύ καιρό είχε χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή χτένα θεμέλια για
μελισσοκομία. Από πλαστικό σκελετό γίνουν κοινό το ποσό των κερί για χτένα
θεμέλιο μειωμένη. Οι περισσότερες από τις μέλισσες που παράγονται ακόμα επιστρέφει στην ίδια τη βιομηχανία.
Οι τιμές για το κερί καταβάλλονται ανάλογα με το χρώμα και την καταγωγή. Ότι το φως από το κερί
συμβατικές επιχειρήσεις αρχή απέδωσε τιμές της τάξης του 7, NZ $ .20 ανά kg, για τα βιολογικά
κερί παράγεται υψηλή τιμή των 11. NZ $ 50 ανά kg έχει καταγραφεί στα 2005/2006
σεζόν (MAF 2006A). Παραδοσιακά, η Νέα Ζηλανδία είναι ένα κερί εξαγωγέα με εξαγωγές
που κυμαίνονται μεταξύ 60 και 150 τόνων (Μελισσοκομία Νέα Ζηλανδία 2007).

The production of beeswax is another major output of the industry. Beeswax can be

used as a base for ointments and polishes, for candles or in certain pharmaceutical and

cosmetic preparations. For a long time it was used to produce comb foundation for

beekeeping. Since plastic frames become more common the amount of wax for comb

foundation reduced. Most of the beeswax produced still returns to the industry itself.

Prices for beeswax are paid according to colour and origin. Whereas light beeswax from

conventional businesses yielded top prices of about 7,.20 NZ$ per kg, for organic

produced wax a top price of 11. 50 NZ $ per kg has been recorded in the 2005/2006

season (MAF 2006a). Traditionally New Zealand is a beeswax exporter with exports

ranging between 60 and 150 tons (Beekeeping New Zealand 2007).

ΜΕΛΙΣΣΕΣ κάνει επίσης να συλλέγουν πρόπολις, μια ουσία που είναι ρητινώδους exuded από θάμνους και
δέντρα. Πρόπολις είναι γνωστό για τις αντιβιοτικές ιδιότητες και μέρος πολλών θεραπευτικών
προϊόντων. Ανεπεξέργαστα πρόπολις απλά ξυσθεί off κουτιά ή undercovers συνήθως χρειάζεται διύλιση.
Περίπου 64 - 80NZ $ / kg καταβλήθηκε για την ακατέργαστη πρόπολις το 2005/2006. Pure πρόπολις πωλούνται για
διπλάσιο του ποσού αυτού και της τριτοβάθμιας (MAF 2006A). Wax και πρόπολις εταιρείες
διαφημίζει την αγορά σε τιμές πάνω στον τοπικό περιοδικό μελισσοκόμος.
Μια άλλη αγορά είναι η εξαγωγή του μελιού σε σκόνη. Το νέο αυτό προϊόν είναι ιδιαίτερα
ενδιαφέρον για τη βιομηχανία τροφίμων. Η χρήση είναι ευκολότερη σε σύγκριση με κόκκους ή
υγρό μέλι. Ήδη, κατά μέσο όρο περίπου 20 τόνοι / μήνα εξήχθησαν τελευταία σεζόν
(MAF 2006A)

Honeybees do also collect propolis, a resinous substance that is exuded by shrubs and

trees. Propolis is known for its antibiotic properties and part of many therapeutic

products. Raw propolis simply scraped off boxes or undercovers usually needs refining.

About 64 – 80NZ$/ kg was paid for raw propolis in 2005/2006. Pure propolis sold for

twice that amount and higher (MAF 2006a). Wax and propolis processing companies

advertise the purchase at top prices in the local beekeeper magazine.

Another market is the export of honey powder. This new product is particularly

interesting for the food industry. Its utilisation is easier compared with granulated or

liquid honey. Already an average of about 20 tons / month were exported last season

(MAF 2006a)

1.3. Κύρια άνθινη πηγές και τα είδη των μελιών

1.1. Main floral sources and types of honeys

Μέλισσες είχαν αρχικά εξωτικά έντομα στη Νέα Ζηλανδία, ωστόσο έχουν
προσαρμόζονται εύκολα σε αυτό το νέο περιβάλλον. Εργάτης μέλισσες είναι επιτυχής foragers του
διαφοροποιημένη αυτόχθονες και εισήγαγε άνθινη πηγές. Όπως και της υπαίθρου και τη βλάστηση
αλλαγές στον χρόνο και τον τόπο τότε είναι, επίσης, έτσι ώστε να συλλέγονται τα νέκταρ ή μέλι μελιτώματος
διαφέρει. Επομένως, η Νέα Ζηλανδία μελισσοκόμοι μπορούν περήφανα συγκομιδή πολλά διαφορετικά είδη
μελιών. Ο πίνακας 4 δείχνει τις κύριες πηγές των λουλουδιών και τα χαρακτηριστικά της εκεί
monofloral μελιών. Όπως και με άλλα μέρη του κόσμου μελισσοκόμους κάνει επίσης μια μεγάλη συγκομιδή
φάσμα των ιθαγενών αναμειγνύονται μέλι.

Honey bees were originally exotic insects in New Zealand, nevertheless they have

adapted easily to this new environment. Worker bees are successful foragers of the

diverse indigenous and introduced floral sources. As the countryside and its vegetation

changes in time and location then it is also so that the collected nectar or honeydew

differs. Therefore New Zealand beekeepers can proudly harvest many different kind of

honeys. The Table 4 shows the main floral sources and the characteristics of there

monofloral honeys. As with elsewhere in the world beekeepers do also harvest a wide

range of native blended honey.


Η επισήμανση του μελιού μέσα Νέα Ζηλανδία ρυθμίζεται από το Animal Products Act και

ελέγχεται από το NZFSA. Βασικά το μέλι πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 60% μείωση των
ζάχαρη και κατ 'ανώτατο όριο 21% του νερού (NZFSA 2003b).

The labelling of honey within New Zealand is regulated by the Animal Products Act and

controlled by the NZFSA. Fundamentally honey must consist of at least 60% of reducing

sugar and a maximum of 21% water (NZFSA 2003b).

Σύμφωνα με τις τυπικές απαιτήσεις, το όνομα και τη διεύθυνση του συσκευαστή, το όνομα
μέλι και μια παρτίδα ή αριθμός παρτίδας που πρέπει να αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος. Επιπλέον, μια Διατροφή
Πληροφορίες ομάδα με το περιεχόμενο της ενέργειας, των λιπαρών ουσιών (συνολική και κορεσμένα), πρωτεΐνες,
υδατάνθρακες (π.χ. ζάχαρη) και νατρίου είναι επίσης υποχρεωτικά στην ετικέτα (NZFSA 2003b).
Υπάρχουν
επίσης ορισμένα ήσσονος σημασίας περαιτέρω απαιτήσεις.

According to the standard requirements, the name and address of the packer, the name

honey and a batch or lot number have to appear on the product. Furthermore a Nutrition

Information Panel with the contents of energy, fat (total and saturated), proteins,

carbohydrates (i.e. sugars) and sodium is also compulsory on the label (NZFSA 2003b).

There are also some further minor requirements.

Καμία πληροφορία δεν θα μπορούσε να βρεθεί για την ορθή σήμανση των μελιών monofloral.
Ωστόσο, αν το μέλι είναι αναμεμειγμένα, το ποσοστό της δηλωθείσας μέλι πρέπει να είναι
δεδομένο (NZFSA 2003b).
Η Νέα Ζηλανδία είναι μια ενεργή υπογράψει τον Κώδικα Τροφίμων του FAO / WHO Food
Τα πρότυπα προγράμματος. Αν και υπάρχει μια ενότητα σχετικά με την επισήμανση των monofloral
μέλι του Codex Alimentarius, δεν συγκεκριμένο περιεχόμενο της συγκεκριμένης άνθινη πηγή είναι
εισηγμένες για να καθορίσετε ως monofloral μέλι. Ωστόσο, σύμφωνα με τη συμφωνία αυτή οι
μέγιστη περιεκτικότητα σε νερό του μελιού είναι μόνο 20% (εκτός από το μέλι ερείκης: 23%) (Codex
Alimentarius 2001).

No information could be found about the correct labelling of monofloral honeys.

Nevertheless if the honey is blended, the proportion of the declared honey has to be

given (NZFSA 2003b).

New Zealand is an active signatory to the Codex Alimentarius of the FAO/WHO Food

Standards Programme. Although there is a section about the labelling of monofloral

honey in the Codex Alimentarius, no specific content of the particular floral source is

quoted to specify it as monofloral honey. However according to this agreement the

maximum content of water of honey is only 20% (except heather honey: 23%) (Codex

Alimentarius 2001).

Αν και η τελευταία αναφερθεί δηλητηριάσεις με την κατανάλωση μελιού ήταν το 1991, θα πρέπει να
σημειωθεί ότι σε ορισμένες περιοχές της Νέας Ζηλανδίας υπάρχει κίνδυνος τοξικών συγκομιδή μελιού
(NZFSA 2003a).

Although the last reported cases of poisoning by eating honey was in 1991, it has to be

mentioned that in some areas of New Zealand there is a risk of harvesting toxic honey

(NZFSA 2003a).

Η μητρική θάμνων φούστα (Coriaria arborea) παράγει το SAP που περιέχει tutin
και τα παράγωγα hyenachin. Αυτές οι χημικές ουσίες είναι πολύ τοξικές για τους ανθρώπους. Το
μέλισσες δεν συλλέγουν νέκταρ ή γύρη των φυτών φούστα. Η χοάνη αμπέλου (Scolypopa
australis) τρέφεται με τα τοξικά θάμνων και παράγει μέλι μελιτώματος. Εξ ου και το μέλι των μελισσών
παράγουν από αυτό το μέλι μελιτώματος είναι δηλητηριώδες για τον άνθρωπο, ενώ δεν έχουν επίδραση στην
μέλισσες (MAF 1984).

The native shrub tutu (Coriaria arborea) produces a sap containing tutin

and its derivates hyenachin. Those chemicals are extremely toxic to humans. The

honeybees do not collect nectar or pollen of the tutu plant. The vine hopper (Scolypopa

australis) feeds on the toxic shrub and produces honeydew. Hence the honey bees

produce out of this honeydew is poisonous to humans, whilst having no effect on the

bees (MAF 1984).

Η περίοδος υψηλού κινδύνου για φούστα μέλι είναι από το Δεκέμβριο μέχρι το τέλος του
Απρίλιος? Ιδιαίτερα όταν ο καιρός είναι ξηρά και το μέλι μελιτώματος επίπεδα αυξάνονται. Αν φούστα
φυτά, στη συνέχεια, σε μεγάλο αριθμό, καθώς και χωνια αμπέλου και αν δεν υπάρχει μεγάλη
άλλο για τις μέλισσες για τη συλλογή. Η εμφάνιση της φούστα μέλι είναι επίσης περιορισμένες σε ορισμένες περιοχές
συμπεριλαμβανομένων Νόρθλαντ, η Marlborough Sounds, το ανατολικό Bay of Plenty και το
Coromandel Χερσονήσου (MAF 1984). Από το 2001 μια «Harvest δήλωση» συμβάλλει στην περαιτέρω
τη μείωση του κινδύνου τοξικό μέλι (NZFSA 2003a).

The high risk period for tutu honey is from December until the end of

April; particularly when the weather is dry and the honeydew levels are increasing. If tutu

plants are then present in high numbers as well as vine hoppers and if there is not much

else for the bees to collect. The occurrence of tutu honey is also restricted to a few areas

including Northland, the Marlborough Sounds, the eastern Bay of Plenty and the

Coromandel Peninsula (MAF 1984). Since 2001 a ‘Harvest Declaration’ helps to further

reduce the risk of toxic honey (NZFSA 2003a).

1.4. Ο χειρισμός των εχθρών και ασθενειών, στη Νέα Ζηλανδία

1.1. Handling of Pests and Diseases in New Zealand

1.5.1. Η εμφάνιση του varroa ακάρεως στη Νέα Ζηλανδία και το χειρισμό
Η varroa ακάρεως (Varroa destructor) είναι μια παρασιτική ακάρεως που ήταν αρχικά μόνο ένα
παράσιτο στην ινδική μελισσών (Apis cerana) (Ritter 1994). Προκαλούνται από την ταχεία και
ανθρώπινη κυκλοφορία αυτό το παράσιτο βρέθηκε το δρόμο στην ευρωπαϊκή μελισσών. Μέσα σε μια
σύντομο χρονικό διάστημα που είχε εξαπλωθεί σε όλη την Ευρώπη και σε πολλές άλλες χώρες Μελισσοκομία.

1.5.1. The occurrence of the varroa mite in New Zealand and its handling

The varroa mite (Varroa destructor) is a parasitic mite which was originally only a

parasite to the Indian Honeybee (Apis cerana) (Ritter 1994). Caused and accelerated by

human movement this parasite found its way onto the European Honeybee. Within a

short period of time it had spread across Europe and many other Beekeeping countries.

Η varroa ακάρεως τρέφεται από τη hemolymph των εργαζομένων, drones και γεννητόρων. Το κοκκινωπό,
καφέ ενήλικο θηλυκό που είναι περίπου 1,5 mm και πλάτος, τα αυγά που θέτει σε
uncapped γεννητόρων. Ιδιαίτερα από τη διατροφή σχετικά με την hemolymph των γεννητόρων τα ακάρεα προκαλούν
δυσλειτουργίες της αναδυόμενης μέλισσα (Ritter 1994). Επιπλέον, το ζωύφιο μπορεί να ενεργήσει ως φορέα
για ιογενών ασθενειών, όπως η παραμορφώνεται πτέρυγα του ιού. Χωρίς οποιαδήποτε επεξεργασία αποικία θα
κατάρρευση και τελικά πεθαίνουν (Ritter 1994).
Οι εμπειρίες που έγιναν με την εισαγωγή της AFB κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών
τον 19ο αιώνα είχε τις ακόλουθες συνέπειες. Από το 1954 κάθε εισαγωγή μελισσών
απαγορεύεται προκειμένου να αποφευχθεί η περαιτέρω εισαγωγή νόσου (Pimentel 2002).
Κατά συνέπεια, ήταν απρόσμενη, όταν η εισβολή των ακάρεως αποκαλύφθηκε τον Απρίλιο οι
11 2000 (Διαχείριση των Biosecurity Κίνδυνοι 2002).

The varroa mite feeds on the hemolymph of workers, drones and brood. The reddish,

brown adult female which is approximately 1.5 mm long and wide, lays its eggs into

uncapped brood. Particularly by feeding on the hemolymph of the brood the mites cause

malfunctions of the emerging bee (Ritter 1994). Furthermore the mite can act as a vector

for viral diseases, such as the deformed wing virus. Without treatment any colony will

finally collapse and die (Ritter 1994).

The experiences that were made with the introduction of AFB during the last decades of

the 19th century had the following consequences. Since 1954 any importation of bees

was prohibited in order to prevent further disease introductions (Pimentel 2002).

It was therefore unexpected when the incursion of the mite was discovered on April the

11th 2000 (Management of Biosecurity Risks 2002).

Εκείνη την εποχή παρασίτων όπως AFB, Nosema,
chalkbrood καθώς και διάφορες ιογενών ασθενειών ήταν παρόντες. Ωστόσο, λόγω της γεωγραφικής
απόσταση και την απαγόρευση που αναφέρθηκε προηγουμένως γίνει καμία εισαγωγή μελισσών και
μελισσοκομικών προϊόντων παράνομης, Νέα Ζηλανδία Μελισσοκόμων εξεταστούν άλλες ασθένειες όπως απομακρυσμένες
απειλές. (Goodwin 2004).
Παρά το γεγονός ότι υπήρχε μια κυβέρνηση πρόγραμμα, το ακάρεως ήταν
ανακαλύφθηκε από ένα χόμπι μελισσοκόμος (Goodwin 2004). Το σύνολο της βιομηχανίας ήταν σοκαρισμένος
και η κυβέρνηση αντέδρασε γρήγορα με την απαγόρευση της κυκλοφορίας κυψέλη. Εντός των ημερών,
χιλιάδες κυψέλες ήταν δοκιμή για την ανίχνευση της πραγματικής εξάπλωση της varroa και την ευκαιρία
της εξάλειψης (Goodwin 2004). Υπήρξε σημαντική αντιπαράθεση σχετικά με το τι θα
είναι η καλύτερη απόφαση, η οποία οδήγησε σε κάποια διαφωνία μεταξύ των μελισσοκόμων. Ωστόσο
λόγω της κάλυψης από τα μέσα ενημέρωσης, τη σημασία των μελισσών για τη Νέα Ζηλανδία ήταν
αναγνωρίζεται από πολλούς Νεοζηλανδούς.

At that time pests like AFB, Nosema,

chalkbrood plus several viral diseases were present. Nevertheless due to geographical

remoteness and the previously mentioned ban which made any importation of bees and

bee products illegal, New Zealand Beekeepers looked upon other diseases as remote

threats. (Goodwin 2004).

Despite the fact that there was a government surveillance programme, the mite was

discovered by a hobby beekeeper (Goodwin 2004). The whole industry was shocked

and the government responded quickly with a ban on hive movement. Within days,

thousands of hives were tested to detect the actual spread of the varroa and the chance

of eradication (Goodwin 2004). There was considerable controversy about what would

be the best decision, which led to some dissension amongst beekeepers. Nevertheless

due to the media coverage, the importance of the honeybee for New Zealand was

recognised by many New Zealanders.

Ήταν στις 12 Ιουλίου, το ότι τελικά η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δεν θα
προσπάθεια εκρίζωσης του varroa ακάρεως (Διαχείριση των Biosecurity Κίνδυνοι 2002). Το
εξάλειψη των κάθε ακάρεα και κατάφερε μέσα σε άγριους αποικίες σε μια ευρεία περιοχή
φαινόταν πολύ δύσκολο και σε συνδυασμό με πάρα πολλές αβεβαιότητες. Έτσι, η κυβέρνηση
αποφάσισε να θέσει ένα διετές σχέδιο διαχείρισης στη θέση τους (Goodwin 2004). Πολλοί μελισσοκόμοι
επέκρινε την απόφαση αυτή και θεώρησαν δυσάρεστες για το μέλλον της μελισσοκομίας. Το
Σκοπός του σχεδίου ήταν να μειωθεί η εξάπλωση και να επιβραδύνει τις επιπτώσεις, για να δώσει το
βιομηχανία χρειάζεται κάποιες πολύ χρόνο για να αντιμετωπίσουν τη νέα κατάσταση.
Η εκτιμώμενη MAF τις άμεσες και έμμεσες οικονομικές επιπτώσεις των varroa για τα νέα
Ζηλανδίας, της οικονομίας, όπως μεταξύ 400 και 900 εκατ. NZ $ (~ 209 - 470 εκατ. €) κατά τη διάρκεια της
επόμενα 35 χρόνια (Biosecurity Κίνδυνοι 2002). Ωστόσο, εκτός από το οικονομικό θέμα είναι επίσης
άλλαξε ο τρόπος της μελισσοκομίας για πάντα.

It was on July the 12th that the government eventually announced that it would not

attempt an eradication of the varroa mite (Management of Biosecurity Risks 2002). The

eradication of any mites within managed and feral colonies over a large territory

appeared too difficult and combined with too many uncertainties. Thus the government

decided to put a two year management plan in place (Goodwin 2004). Many beekeepers

criticised this decision and felt uncomfortable about the future of beekeeping. The

purpose of the plan was to diminish the spread and slow down the effects, to give the

industry some much needed time to cope with the new situation.

The MAF estimated the direct and indirect financial impact of the varroa on New

Zealand’s economy as between 400 and 900 million NZ$ (~209 – 470 million €) over the

coming 35 years (Biosecurity Risks 2002). However apart from the financial issue it also

changed the way of beekeeping forever.

Πριν από varroa χημικών ουσιών δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Λίγο μετά την ανίχνευση του ακάρεως το
χημικών πρώτων ήταν εγγεγραμμένοι. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ήταν σε θέση να μελισσοκόμοι
επιλέξουν μεταξύ Apistan ® (ai tau-fluvalinate), Apivar ® (ai αμιτράζη), Bayvarol ® (ai
φλουμεθρίνη) και Apigard ® (ai θυμόλη) για τον έλεγχο varroa (Goodwin2004). Με την
βοήθεια των κρατικών κονδυλίων, σεμινάρια και εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν για την εκπαίδευση
μελισσοκόμους. Περαιτέρω πρωτοβουλίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο: Έλεγχος των varroa: Οδηγός για τη Νέα
Ζηλανδία Μελισσοκόμων από Goodwin, M. and Van Eaton, Γ. το 2001 και το βίντεο: Έλεγχος
varroa του: ένας οδηγός για τη Νέα Ζηλανδία Μελισσοκόμων του Taylor, M. Goodwin και, στη Μ.
2002 (Goodwin 2004). Ωστόσο, αρκετοί μελισσοκόμοι έχασαν τους κυψελών λόγω κακώς εφαρμόστηκε
μεταχείρισης. Χρειάστηκε η βιομηχανία αρκετό χρόνο για να προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση. Σημαντικά
κατά τα τελευταία 7 χρόνια τους μελισσοκόμους για την Βόρειο Νησί δεν είχε άλλη επιλογή από το να
έχετε ένα μακρύ με την παρουσία του varroa ακάρεως. Ταυτόχρονα
επικονιάσεως τελών
αυξήθηκε (βλ. κεφάλαιο 3.2.2.).

Prior to varroa no chemicals needed to be used. Soon after the detection of the mite the

first chemicals were registered. Within a short period of time beekeepers were able to

choose between Apistan® (a.i. tau-fluvalinate), Apivar® (a.i. amitraz), Bayvarol® (a.i.

flumethrin) and Apigard® (a.i. thymol) to control varroa (Goodwin2004). With the

assistance of government funding, seminars and workshops were held to educate

beekeepers. Further initiatives included the manual: Control of varroa: guide for New

Zealand Beekeepers by Goodwin, M. and Van Eaton, C. in 2001 and the video: Control

of varroa: a guide for New Zealand Beekeepers made by Taylor, M. and Goodwin, M. in

2002 (Goodwin 2004). Yet quite a few beekeepers lost their hives due to wrongly applied

treatment. It took the industry quite some time to adapt to this new situation. Significantly

over the past 7 years beekeepers on the North Island have had no other option but to

get a long with the presence of the varroa mite. At the same time pollination fees have

increased (see chapter 3.2.2.).

Το σοκ για τους μελισσοκόμους για την Νότιο Νησί ήρθε στις 15η Ιουνίου, το 2006. Το
varroa ακάρεως ήταν τότε που εντοπίστηκαν στην περιοχή Nelson από το πρόγραμμα επιτήρησης
(Varroa Οργανισμού 2006A). Όπως τον Απρίλιο του 2000, απαγόρευση της κυκλοφορίας κυψέλη και τον έλεγχο όλων των
η μελισσοκομεία κατά τη μολυσμένη περιοχή ήταν οι άμεσες αντιδράσεις. Η νεοϊδρυθείσα
(2005) Varroa Οργανισμού ενσωματώθηκε (VAI) που διαχειρίζεται το Varroa Pest Management
Στρατηγική για το Νότιο Νησί (Varroa Οργανισμού 2006b). Η VAI ήταν πολύ απογοητευμένος
όταν η κυβέρνηση, η πρώτη απόφαση ήταν να μην επιχειρήσετε την εξάλειψη του ακάρεως για
το Νότιο Νησί (Butcher 2006). Ωστόσο, λόγω της δέσμευσης των πολλών
μελισσοκόμους και τις VAI, η κυβέρνηση συμφώνησε τελικά για να υποστηρίξουν την εξάλειψη
προσπάθεια, τον Αύγουστο του 2006 (Προοδευτικό Πολιτικό κόμμα 2007). Έτσι, η βιομηχανία
προγράμματος που διοργάνωσε η μετεγκατάσταση των περίπου 1.000 κυψέλες από τη μολυσμένη περιοχή για να την
North Island ως βασική στρατηγική μεταξύ άλλων την άμεση και περαιτέρω σχεδιαζόμενες δράσεις
(Bray 2006).
Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες της εξάλειψης πρόγραμμα έληξε τον Ιανουάριο του 2007.
Varroa βρέθηκε έξω από τις γνωστές μολυσμένες ζώνες, κατά την οποία η εξάλειψη
ανέφικτη (ΝΒΑ 2007d). Δεδομένου ότι η VAI ήταν εν μέρει χρηματοδοτείται από την μελισσοκόμους
οι ίδιοι, πολλοί τώρα είδα ότι δεν υπήρχε νόημα να πληρώνουν τις συνδρομές τους κάθε
πλέον, δεδομένου ότι τώρα θα πρέπει να ασχοληθεί με την varroa. Κατά συνέπεια, η VAI ήταν
disestablished (Butcher 2007).
Η Νέα Ζηλανδία μπορεί να έχει χάσει τον αγώνα για την τήρηση της χώρας χωρίς varroa, αλλά την μάχη
κατά της varroa πρόκειται για αμείωτο. Η «Ανάπτυξη των τεχνολογιών για την
έλεγχο των varroa "έργο ή η« Ανοχή Varroa Βελτίωση του έργου "είναι για παράδειγμα
δύο έργα που αποσκοπούν στη βελτίωση του χειρισμού των ακάρεως (MAF 2007).

The shock for the beekeepers on the South Island came on June the 15th 2006. The

varroa mite was then detected in the Nelson Area by the surveillance programme

(Varroa Agency 2006a). As in April 2000, bans on hive movement and the control of all

the apiaries within the infected area were the immediate reactions. The newly founded

(2005) Varroa Agency Incorporated (VAI) managed the Varroa Pest Management

Strategy on the South Island (Varroa Agency 2006b). The VAI was very disappointed

when the government’s first decision was not to attempt the eradication of the mite on

the South Island (Butcher 2006). Nevertheless due to the commitment of many

beekeepers and the VAI, the government finally agreed to support an eradication

attempt in August 2006 (Progressive Political Party 2007). Thus an industry-led

programme organized the relocation of about 1000 hives from the infected area to the

North Island as a core strategy among other immediate and further planned actions

(Bray 2006).

Yet despite all the effort the elimination programme came to an end in January 2007.

Varroa was found outside the known infested zones, which made the eradication

unfeasible (NBA 2007d). Since the VAI was partly funded by the beekeepers

themselves, many now saw that there was no point in paying their subscriptions any

longer, as they now will have to deal with the varroa. Consequently the VAI was

disestablished (Butcher 2007).

New Zealand may have lost the fight of keeping the country free of varroa, but the battle

against the varroa is going on undiminished. The ‘Development of technologies for the

control of varroa’ project or the ‘Varroa Tolerance Improvement Project’ are for example

two projects aiming to ameliorate the handling of the mite (MAF 2007).

1.5.2. Η Honey Bee εξωτικής ασθένειας πρόγραμμα επιτήρησης

1.5.2. The Honey Bee Exotic Disease surveillance programme

Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε για να ερευνήσει τις εξωτικές ασθένειες των μελισσών, για να διατηρηθούν τα
ευκαιρία για την εκρίζωση της νόσου. Επιπλέον, η πρόσβαση σε υπερπόντιες αγορές είναι πιο εύκολο για
Νέα Ζηλανδία με εξαγωγές ζώντων μέλισσα χώρα ελευθερία δηλώσεις. Ως εκ τούτου, είναι μέρος της
πρόγραμμα για να κρατήσει τους μελισσοκόμους ενημέρωσε σχετικά με τους πιθανούς εξωτικά παράσιτα. Ενθαρρύνει την
μελισσοκόμων για να καλέσετε τον MAF εξωτικής ασθένειας Hotline σε περίπτωση που διαπιστώσουν τυχόν ύποπτες ενδείξεις
αναφέροντας εξωτικής ασθένειας. Ο έλεγχος και η δειγματοληψία πραγματοποιείται στις οποίες τα μελισσοκομεία
είτε σε περιοχές υψηλού κινδύνου (π.χ. τουριστικές περιοχές, οι αερολιμένες, οι θαλάσσιοι λιμένες, οι μεγάλες περιοχές του πληθυσμού)
εκκαθάρισης ή όπου απαιτείται για την εξαγωγή πιστοποιήσεις. Αυτή τη στιγμή τα ακόλουθα
εξωτικά παρασίτων και των ασθενειών από το εξωτερικό είναι της αφορούν:
Ευρωπαϊκή σηψιγονία (Mellisococcus plutonius)
ακάρεως Ασίας (Tropilaelaps clareae)
Τραχειακοί ακάρεως (Acarapis woodi)
Africanised Honey Bee (Apis mellifera scutellata)
Παρασιτικές Fly (Braula coceca)
Cape Honey Bee (Apis mellifera capensis)
μικρός κάνθαρος κυψελών (Aethina tumida)

This programme was created to survey for exotic bee diseases in order to keep the

opportunity for eradication. Additionally the access to overseas markets is easier for

New Zealand live bee exports with country freedom statements. Hence it is part of the

programme to keep beekeepers informed about potential exotic pests. It encourages the

beekeepers to call the MAF Exotic Disease Hotline if they find any suspicious signs

indicating an exotic disease. The inspection and sampling takes place on apiaries which

are either in high risk areas (i.e. tourist areas, airports, seaports, large population areas)

or where clearance is required for export certifications. At the moment the following

exotic pests and diseases from overseas are of concern:

· European Foulbrood (Mellisococcus plutonius)

· Asian mite (Tropilaelaps clareae)

· Tracheal mite (Acarapis woodi)

· Africanised Honey Bee (Apis mellifera scutellata)

· Parasitic Fly (Braula coceca)

· Cape Honey Bee (Apis mellifera capensis)

· Small Hive Beetle (Aethina tumida).

Συνολικά ελέγχθηκαν 650 μελισσοκομεία, το φθινόπωρο του 2006, συμπεριλαμβανομένων 350 μελισσοκομεία σε υψηλής
περιοχές κινδύνου (Taylor 2006). Σήμερα (9 / 2007), δεν υπάρχουν αναφορές για την παρουσία όλων των
από τους προαναφερθέντες ασθένειας ή παρασίτων.
1.5.3. Η Εθνική AFB Pest Management και η επιτυχία της στρατηγικής
AFB είναι μια σοβαρή ασθένεια των μελισσών βακτηριακή, η οποία προκαλείται από τις προνύμφες Paenibacillus προνύμφες
(Goodwin 2005). Αυτό σπόριο μορφοποίησης βακτηρίδιο μολύνει καμπής γήπεδα των μελισσών και
germinates εντός των εντέρων. Σπόρια του βακτηρίου είναι εξαιρετικά ανθεκτική και
σταθερό, γεγονός που περιπλέκει τον έλεγχο της AFB. Τα συμπτώματα του επιβλαβούς αυτού οργανισμού είναι: στικτός γεννητόρων
συνήθειες, τρυπιέται και βυθισμένη cappings και μια γλοιώδης συνοχή των μολυσμένων
χρυσαλλίδες ότι θα σχοινί. Μια κυψέλη που έχουν μολυνθεί με AFB δεν παρουσιάζουν κλινικά
σύμπτωμα (Ritter 1994).
Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο 3.1, η Νέα Ζηλανδία έχει μακρά ιστορία στην κυβέρνηση
AFB ελεγχόμενη διαχείριση. Με αυτόν τον τρόπο πολλές μελισσοκόμους άρχισε να σκεφτώ AFB ως
κυβερνητική ευθύνη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα μια αργή αύξηση της AFB επίπεδα. Όταν το
κυβέρνηση αποφάσισε να σταματήσει τη χρηματοδότηση για την AFB ελέγχου το 1993, η κατάσταση
άλλαξε (Goodwin 2005). Η όλη διαδικασία της δημιουργίας αυτής της Τάξης αποδείχθηκε να είναι
και δύσκολο για τον κλάδο της μελισσοκομίας. Ωστόσο, είναι επίσης άλλαξε την άποψη της
πολλά προς την κατεύθυνση της σκέψης τους μελισσοκόμους της AFB ως δική τους ευθύνη. Η ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στις
το ζήτημα αυτό καθίσταται σαφές ότι το 80% του μελισσοκόμου υποστήριξη του στόχου της εξάλειψης της
AFB (Goodwin 2005). Με την άδεια της κυβέρνησης χρησιμοποίησε το ΝΒΑ
Biosecurity Act του 1993, να γράψει τη δική του σειρά: το Εθνικό αμερικανικής σηψιγονίας Pest
Στρατηγική Διαχείρισης (AFB NPMS), η οποία είναι πλέον σε ισχύ από το 1998 (Baynes 2006).

A total of 650 apiaries were tested in autumn 2006, including 350 apiaries within high

risk areas (Taylor 2006). Currently (9/2007), there are no reports of the presence of any

of the above listed disease or pests.

1.5.3. The National AFB Pest Management strategy and its success

AFB is a serious bacterial bee disease, caused by the Paenibacillus larvae larvae

(Goodwin 2005). This spore-forming bacterium infects larval stadiums of the bees and

germinates within the intestines. Spores of the Bacterium are extremely resistant and

durable, which complicates the control of AFB. Symptoms of this pest are: spotty brood

patterns, punctured and sunken cappings and a mucilaginous consistency of infected

pupae that will rope. A hive infected with AFB does not necessarily show clinical

symptom (Ritter 1994).

As previously mentioned in chapter 3.1, New Zealand has a long history in government

controlled AFB management. That way many beekeepers began to think of AFB as a

government responsibility, which resulted in a slow increase of AFB levels. When the

government decided to stop its funding for the AFB control in 1993, the situation

changed (Goodwin 2005). The whole process of creating this Order proved to be long

and difficult for the beekeeping industry. However it also changed the point of view of

many beekeepers towards thinking of AFB as their own responsibility. A vote held on

this issue made it clear that 80% of the beekeeper support the aim of the eradication of

AFB (Goodwin 2005). With the permission of the Government the NBA used the

Biosecurity Act of 1993 to write its own order: the National American Foulbrood Pest

Management Strategy (AFB NPMS), which is now in force since 1998 (Baynes 2006).

Η στρατηγική περιλαμβάνει την εκπαίδευση, σεμινάρια και το εγχειρίδιο: Κατάργηση των αμερικανικών
Σηψιγονίας, χωρίς τη χρήση ναρκωτικών από Goodwin και Van Eaton, που μόλις έχει
ενημέρωση. Στον πυρήνα της στρατηγικής είναι η εξάλειψη των ασθενειών της συμμόρφωσης συμφωνίας
(DECA) μεταξύ τους μελισσοκόμους και τις Οργανισμού Διαχείρισης της AFB NPMS που είναι
ΝΒΑ. Ουσιαστικά μετά από να περάσει τη δοκιμασία επάρκειας για το σαφή εντοπισμό και
κατάλληλη αντιμετώπιση των κυψελών που έχουν μολυνθεί AFB, κάθε μελισσοκόμος δρα ανεξάρτητα για
για την εξάλειψη της AFB.
Μελισσοκόμων ΧΩΡΙΣ DECA πρέπει να παρέχουν πιστοποιητικό ελέγχου ετησίως (ΝΒΑ
2007a). Παρόλο που είναι δυνατό να εφαρμοστεί για μια DECA ΧΩΡΙΣ έχει περάσει επιτυχώς ικανότητας
δοκιμή ακόμη, μελισσοκόμους ενθαρρύνονται να λάβουν μέρος.

The strategy involves education, seminars and the manual: Elimination of American

Foulbrood without the use of drugs by Goodwin and Van Eaton, which just has been

updated. At the core of the strategy is the Disease Elimination Conformity Agreement

(DECA) between beekeepers and the Management Agency of the AFB NPMS which is

the NBA. Basically after passing a competency test about the clear detection and

appropriate dealing of AFB infected hives, every beekeeper acts independently in order

to eradicate AFB.

Beekeepers without a DECA have to provide a Certificate of Inspection annually (NBA

2007a). Although it is possible to apply for a DECA without having passed a competency

test yet, beekeepers are encouraged to take part.

Η «αναγνώριση της νόσου και
Καταστροφή Μαθήματα "γίνονται όλο το χρόνο με τις τοπικές μελισσοκομικών συλλόγων ως οικοδεσπότες.
Πληροφορίες για την επόμενη DECA-φυσικά μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα NBA. Η πορεία
διδάσκει τις αρχές της AFB NPMS που είναι γραμμένο με την εξάλειψη της Αμερικής
Σηψιγονίας, χωρίς τη χρήση ναρκωτικών από το εγχειρίδιο Goodwin και Van Eaton. Οι πιο
σημαντικές νομικές υποχρεώσεις είναι εισηγμένες και αναφέρονται παρακάτω.
Μόνο μέλισσες διατηρούν σε κινητά πλαίσιο κυψελών.

Κρατήστε την πρόσβαση σε δικτυακούς τόπους μελισσοκομείο Από εμπόδιο.

Δεν ζωοτροφών ή ναρκωτικών ουσιών που μάσκα, ασαφή ή συγκαλύψει τα συμπτώματα της

AFB.
μητρώο όλων μελισσοκομεία με τη διαχείριση υπηρεσίας.

Σημειώστε όλα τα μελισσοκομεία μελισσοκόμος με την καταχώρηση κωδικού.

Μόνο ο μελισσοκόμος που έχει τον κωδικό αριθμό που τους έχει ανατεθεί μπορεί να αλλάξει

του κωδικού ταξινόμησης, εκτός αν η άδεια να το κάνετε αυτό παρέχεται από το
οργανισμός διαχείρισης.
Κατάργηση όλων των κωδικών αναγνώρισης, όταν μεταβιβάζει την κυριότητα του κυψέλη.

Σε περίπτωση όπου μια κατάσταση AFB βρίσκεται, να υποβάλει σχετική έκθεση από τον ιδιοκτήτη των κυψελών εντός

7 ημερών από τη γνώση της υπόθεσης.
Πλήρη ετήσια Νόσων Επιστροφή από την 1η Ιουνίου κάθε έτους.

Καταστρέψτε τον εξοπλισμό και τις μέλισσες που συνδέονται με την υπόθεση της AFB εντός 7 ημερών.

Δεν ασχολείται με την ιδιοκτησία ή τη μεταφορά των υλικών που συνδέονται με την υπόθεση των

AFB
υλικό αποστειρώνεται μελισσοκομικού εξοπλισμού μόνον από τις εγκεκριμένες μεθόδους.

Διασφάλιση κυψελών επιθεωρούνται για AFB από εγκεκριμένο μελισσοκόμος με

Πιστοποιητικό ελέγχου από την υπηρεσία διαχείρισης από τις 30 Νοεμβρίου.

The ‘Disease Recognition and

Destruction Courses’ are held all year around with the local beekeeping clubs as hosts.

Information about the next DECA-course can be found on the NBA website. The course

teaches the principles of the AFB NPMS which are written in the Elimination of American

Foulbrood without the use of drugs manual by Goodwin and Van Eaton. The most

important legal obligations are quoted and listed below.

· Only keep bees in moveable frame hives.

· Keep access to apiary sites clear from obstruction.

· Not feed drugs or substances that mask, obscure or conceal the symptoms of

AFB.

· Register all apiaries with the management agency.

· Mark all apiaries with the beekeeper registration code.

· Only the beekeeper who has the code number assigned to them can change

the registration code, unless the permission to do so is provided by the

management agency.

· Remove all identification codes when transferring the ownership of the hive.

· Where a case of AFB is found, make a report by the owner of the hives within

7 days of becoming aware of the case.

· Complete an Annual Disease Return by 1 June each year.

· Destroy equipment and bees associated with the case of AFB within 7 days.

· Not deal with or transfer ownership of material associated with the case of

AFB

· Sterilise beekeeping equipment only by approved methods.

· Ensure hives are inspected for AFB by an approved beekeeper with a

Certificate of Inspection by the management agency by 30 November.

Προκειμένου να επιτευχθεί η εξάλειψη των AFB μελισσοκόμους είναι εξάλλου ζήτησαν να
εφαρμόζουν ορισμένες αρχές στην ομάδα διαχείρισης. Αυτό περιλαμβάνει την επιθεώρηση των κυψελών
δύο φορές το χρόνο για την παρουσία της AFB. Ενώ τα πλαίσια ελέγχου, των μελισσών πρέπει να ανακινείται off
προτέρων. Μολυσμένα κυψέλες είναι επίσης υποτίθεται ότι θα καούν, συμπεριλαμβανομένων όλων των τμημάτων (δηλαδή
πλαίσια, βάση, κουτιά, καπάκι, μυστικός). Μελισσοκόμων καλούνται να συνεργαστούν με κυψέλη και
μελισσοκομείο απομόνωσης. Έλεγχος δειγμάτων όταν υπάρχουν υπόνοιες AFB είναι επίσης ένα μέρος της
λογικές πρακτικές (Goodwin και Van Eaton 1999). Μαζί με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την
Υπάρχουν βέβαια και άλλες, πιο γενικές μελισσοκομικές μεθόδους που συμπληρώνουν το NPMS.
Για παράδειγμα, είναι η γνώση και η γενική επιθυμία να διατηρηθεί ισχυρή και αποικίες για την πρόληψη
αποστειρώνοντας ή λιμοκτονούν.
Έως τον Ιούνιο του 2007, το 79% της Νέας Ζηλανδίας Μελισσοκόμων είχαν λάβει DECA και μια εθνική
νόσου ποσοστό της τάξης του 0,3% υπολογίσθηκε (Baynes 2007). Αυτή είναι μια δραστική μείωση
σε σύγκριση με το ποσοστό της νόσου του 1990 (1, 2%), όταν η AFB ελέγχου ήταν ακόμα τρέχει από την
κυβέρνηση (Goodwin 2005). Η επιτυχία αυτή υπογραμμίζεται από τη μείωση της AFB σπόρια
βρέθηκαν, ενώ οι δοκιμές μελιού από τα ράφια καταστημάτων και άμεσα από τους μελισσοκόμους, ως μέρος της
DECA τους. Εκ των 429 δειγμάτων που ελέγχθηκαν το 1999, 2,7% (12 δείγματα) ήταν θετικά για AFB
σπόρια. Αντίθετα μόνο 0, 12% (ένα δείγμα) είχαν ανιχνεύσιμο AFB σπόρια, το 2006, όταν
812 δείγματα που ελέγχθηκαν (Goodwin et al. 2007).
Πρέπει να αναφερθεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν παραβάτες που αποτυγχάνουν να εγγραφείτε μελισσοκομεία και κυψέλες
ή απλά να αρνηθούν να καταβάλουν την εισφορά που θέτει για τη χρηματοδότηση της NPMS. Το ΝΒΑ και την ανάδοχο για
η NPMS AsureQuality έχουν το δικαίωμα, να κυρώσεων για την επιβολή της NPMS.
Σήμερα μελισσοκομείο καταχώριση ή τροποποιήσεις μπορούν εύκολα να γίνει μέσω του Διαδικτύου, ή με το ταχυδρομείο.
Λεπτομέρειες συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των αποικιών στο μελισσοκομείο, γραπτή περιγραφή του σημείου στο οποίο
ακριβώς το μελισσοκομείο είναι σχετικά με την ιδιοκτησία και άλλοι θα πρέπει να παρέχονται στον ανάδοχο του
ΝΒΑ. Σύμφωνα με τον αριθμό των μελισσοκομεία, κάθε μελισσοκόμος πρέπει να καταβάλλει το ετήσιο
εισφοράς. Για παράδειγμα, εκτός από την GST, τα ποσοστά για την σεζόν 2006/2007 αποτελείται από μια βάση
εισφοράς των 20NZ $ (~ 10,40 €) συν ένα μελισσοκομείο τέλους της 8ης NZ $ (~ 4,20 €) ανά μελισσοκομείο (NBA 2007).

In order to achieve the elimination of AFB beekeepers are furthermore asked to

implement certain principles in the hive management. This includes inspecting the hives

bi-annually for the presence of AFB. Whilst checking frames, bees should be shaken off

beforehand. Infected hives are also supposed to be burned, including all parts (i.e.

frames, base, boxes, lid, undercover). Beekeepers are advised to work with hive and

apiary quarantine. Checking samples when AFB is suspected is also a part of

reasonable practice (Goodwin and Van Eaton 1999). Along with a professional attitude,

there are of course further, more general beekeeping methods that complete the NPMS.

For example it is general knowledge and desire to keep strong colonies and to prevent

robbing or starving.

By June 2007, 79% of New Zealand Beekeepers were holders of a DECA and a national

disease rate of 0.3 % was calculated (Baynes 2007). This is a massive reduction

compared to the disease rate of 1990 (1,.2 %), when the AFB control was still run by the

government (Goodwin 2005). This success is underlined by the decline in AFB spores

found, while testing honey from shop shelves and directly from beekeepers as part of

their DECA. Of 429 samples tested in 1999, 2.7% (12 samples) were positive for AFB

spores. In contrast only 0, 12 % (one sample) had detectable AFB spores in 2006, when

812 samples were tested (Goodwin et al. 2007).

It has to be mentioned that there are still offenders who fail to register apiaries and hives

or simply refuse to pay the levy raised to fund the NPMS. The NBA and its contractor for

the NPMS AsureQuality are entitled to make out penalties to enforce the NPMS.

Currently apiary registration or amendments can easily be done via internet or by post.

Details including the number of colonies in the apiary, a written description of where

exactly the apiary is on the property and others need to be supplied to the contractor of

the NBA. According to the number of apiaries, every beekeeper has to pay the annual

levy. For example, excluding GST, rates for the 2006/2007 season consisted of a base

levy of 20NZ$ (~10.40€) plus an apiary fee of 8 NZ$(~4.20 €) per apiary (NBA 2007).

1.5. Καθεστώς και την κατανομή των παραγωγών μελιού οργανικούς

1.2. Status and distribution of Organic Honey producers

Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για το ύψος και την αξία της βιολογικής παραγωγής μελιού
παραγωγού στη Νέα Ζηλανδία. Bio Dynamic αγρότες και οι κηπουροί Σύνδεσης, BioGro NZ,
AsureQuality και βιολογικό κτήμα ΝΖ είναι οι τέσσερις οργανισμοί πιστοποίησης βιολογικής στη Νέα
Ζηλανδία. Το 2007, σε σύνολο 21 οργανικών μέλι εταιρεία παραγωγής ήταν εγγεγραμμένοι με
Agriquality και BioGro ΝΖ. Το ενδιαφέρον είναι η πλειοψηφία (18) βρίσκονται στην
Νότιο Νησί (Agriquality 2007b, BioGro 2007).

No precise data does exist for the amount and production value of organic honey

producer in New Zealand. Bio Dynamic Farmers and Gardeners Association, BioGro NZ,

AsureQuality and Organic Farm NZ are the four organic certifying agencies in New

Zealand. In 2007 a total of 21 organic honey producing company were registered with

Agriquality and BioGro NZ. Interestingly enough the majority (18) are situated on the

South Island (Agriquality 2007b, BioGro 2007).

Ο συνολικός αριθμός των οργανικών μέλι
παραγωγού αναμένεται να είναι λίγο μεγαλύτερος, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για το Bio Dynamic
Οι αγρότες και οι κηπουροί σύνδεσης και το βιολογικό κτήμα ΝΖ. Μια έκθεση που εκπονήθηκε για την
Οργανικά Aotearoa της Νέας Ζηλανδίας Διάσκεψη 2007 από Grice et al. παρέχει πολύτιμες
πληροφορίες από την άποψη της αγοράς. Η έκθεση έδειξε σαφώς ότι η αγορά για
βιολογικών τροφίμων αυξήθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Η εξαγωγή μελιού βιολογικής πιστεύεται ότι
έχουν αξία των 3,96 εκατ. NZ $ (~ 2,06 εκατ. €). Επιπλέον, μια έρευνα που εκπονήθηκε για
Η έκθεση έδειξε ότι το 7% των νοικοκυριών της Νέας Ζηλανδίας (συνολικός αριθμός: 1,42 εκατ. ευρώ) κάνει
καταναλώνουν βιολογική μέλι. Θα δαπανούν κατά μέσο όρο 7NZ $ το μήνα, για το βιολογικό μέλι.
Με αυτά τα δεδομένα, μια προσεκτική εκτίμηση, με μέση τιμή του μελιού 13 $ (~ 6,78 €) ανά
kg και μια απόδοση 50kg ανά κυψελών υπολογίζει ένα σύνολο περίπου 19,000 βιολογικής
κυψέλες που εκτρέφονται στη Νέα Ζηλανδία. Επίσης, το ποσοστό αυτό πρέπει να λαμβάνονται με μεγάλη προσοχή αυτό δείχνει την
σημασίας της βιολογικής μελισσοκομίας για τη Νέα Ζηλανδία.

The overall number of organic honey

producer is expected to be a little higher, as no data was available for the Bio Dynamic

Farmers and Gardeners Association and the Organic Farm NZ. A report prepared for the

Organics Aotearoa New Zealand Conference 2007 by Grice et al. provides valuable

information from the market point of view. The report showed clearly that the market for

organic food increased during recent years. The export of organic honey is believed to

have a value of 3.96 million NZ$ (~2.06 million € ). Furthermore a survey prepared for

the report showed that 7 % of New Zealand households (total number: 1.42 million) do

consume organic honey. They spend an average of 7NZ$ per month on organic honey.

Given these facts, a careful estimation with an average honey price of 13$ (~6.78€) per

kg and a yield of 50kg per hives calculates a total of approximately 19.000 organically

kept hives in New Zealand. Also this figure has to be taken with great care it shows the

relevance of organic beekeeping for New Zealand.

1.7. Γενικές επιπτώσεις και η οικονομική αξία του Μελισσοκομία Βιομηχανίας στη Νέα
Ζηλανδία

1.7. General impact and economic value of the Beekeeping Industry to New

Zealand

Για να εκτιμηθεί η επίδραση ή η οικονομική αξία του κλάδου της μελισσοκομίας ή μάλλον το
μέλι μέλισσα είναι κάτι σχεδόν αδύνατο. Ωστόσο, οι βασικές πτυχές της παρουσίας
των μελισσών στη Νέα Ζηλανδία πρέπει να επανεξετασθεί. Για άλλη μια φορά θα πρέπει να αναφέρεται ότι
μέλισσες είναι εξωτικά έντομα στη Νέα Ζηλανδία και ότι "εισέβαλε" ο οικότοπος του
άλλα έντομα κ.λπ. ιθαγενών. Επιστήμονες στη Νέα Ζηλανδία έχουν πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι ορισμένες
γίνει έρευνα για την αξιολόγηση αυτής της εισβολής.
Παραδοσιακά, η επίδραση του μελιού μελισσών έχει θεωρηθεί ως επωφελής για ιθαγενή
φυτά, λόγω της επικονίασης υπηρεσίες. Η γνωμοδότηση αυτή έχει εξετασθεί και των αποτελεσμάτων
όπως και για τις ανταγωνιστικές αλληλεπιδράσεις άνθινη πηγές με πανίδα ή τη σωματική βλάβη του
φυτά και άλλα έχουν συζητηθεί μεταξύ των επιστημόνων και conservationists (Huryn
και Moller 1995). Επιπλέον, μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε από Kelly et al. το 2006, στη σύναψη
"Εκπληκτικά μικρή συμβολή των εξωτικών ζώων προς επικονίαση των ιθαγενών φυτών.

To assess the impact or the economic value of the beekeeping industry or rather the

honey bee is something almost impossible. However the main aspects of the presence

of honey bees in New Zealand shall be reviewed. Once again it has to be stated that

honey bees are exotic insects to New Zealand and that they ‘invaded’ the habitat of

other native insects etc.. Scientists in New Zealand are well aware of that fact some

research has been carried out in order evaluate this invasion.

Traditionally the impact of the honey bee has been regarded as beneficial to native

plants because of their pollination services. This opinion has been reviewed and effects

like competitive interactions for floral sources with native fauna or physical damage of

plants and others have been discussed amongst scientists and conservationists (Huryn

and Moller 1995). Additionally a study carried out by Kelly et al. in 2006, concluded a

‘surprisingly small’ contribution of exotic animals towards pollination of native plants.

Μεταξύ των εντόμων ακόμη και τα εξωτικά είδη και Bombus vespula επισκέφθηκε αυτόχθονα χλωρίδας
συχνότερα (Kelly et al. 2006). Ευτυχώς μέλι επικονίαση των μελισσών, δεν φαίνεται να
συμβάλουν στην αφθονία των κυριότερων ζιζανίων στη Νέα Ζηλανδία την ίδια στιγμή (Huryn
και Moller 1995).
Ωστόσο, η έρευνα στο Εθνικό Πάρκο Tongariro επεσήμανε ότι μέλισσες
επηρεάσει τη δομή της επικονιαστής κοινότητες. Φαίνεται ότι ο ανταγωνισμός με
αυτόχθονα έντομα και έτσι είναι πιθανόν να αποτελέσει απειλή για τη βιοποικιλότητα της Νέας
Ζηλανδία (Murphy και Robertson 2000).
Παρά τις πιθανές αρνητικές πλευρές υπάρχουν πολλές ευεργετικές θέματα της Νέας Ζηλανδίας
μελισσοκομία. Η κύρια αξία του μελισσοκομικού κλάδου είναι ο εφοδιασμός της επικονίασης
υπηρεσιών. Η συνεισφορά που συνδέονται με την εθνική οικονομία δύσκολα μπορεί να μετρηθεί
χρήματα σοφός. Παρά την πολυπλοκότητα της πρόκλησης αυτής ορισμένοι επιστήμονες έχουν προσπαθήσει να
υπολογίσει την πραγματική συμβολή του μελιού επικονίαση των μελισσών. Οι Αμερικανοί ερευνητές
Robinson et al. προχωρημένο ένα μοντέλο το 1989 που έχει τη βάση για πολλές υπολογισμούς
από τότε. Η μέθοδος αναφέρεται στην εξάρτηση από την επικονίαση των επιλεγμένων καλλιεργειών,
Για να valuate η συμβολή των μελισσών, όπως επικονιαστών.

Amongst the exotic insects even the species of bombus and vespula visited native flora

more frequently (Kelly et al. 2006). Fortunately honey bee pollination does not seem to

contribute to the abundance of major weeds in New Zealand at the same time (Huryn

and Moller 1995).

Nevertheless research in the Tongariro National Park has pointed out that honey bees

influence the structure of pollinator communities. It would seem that competition with

native insects is likely and thus they may pose a threat to the biodiversity of New

Zealand (Murphy and Robertson 2000).

Despite possible negative aspects there are many beneficial issues of New Zealand

beekeeping. The foremost value of the beekeeping industry is the supply of pollination

services. The associated contribution to the national economy can hardly be measured

money wise. Despite the complexity of this challenge some scientists have attempted to

calculate the actual contribution of honey bee pollination. The American researchers

Robinson et al. advanced a model in 1989 that has been the basis for many calculations

ever since. Their method refers to the dependency on pollination of selected crops, in

order to valuate the contribution of honey bees as pollinators.

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η
εξής:
Vhb = V x Β x σ.
Σχόλια:
= Vhb ετήσια αξία των καλλιεργειών οφείλονται σε μέλισσες?
V = ετήσια αξία δώσει στον τομέα των γεωργικών στατιστικών?
Δ = εξάρτηση της καλλιέργειας για έντομα επικονίασης?
P = ποσοστό των αποτελεσματικών επικονιαστών εντόμων της καλλιέργειας που είναι το μέλι των μελισσών.
Fluri et al. χρησιμοποιείται το ίδιο μοντέλο για τον υπολογισμό της συμβολής των μελισσών να
Ελβετία το 2004. Morse et al. ενημέρωση των υπολογισμών του Robinson et al. το 2000 με
την ίδια αρχή ως βάση. Αναλογικά με το μοντέλο των Robinson et al. η αξία των
μέλισσες στη Νέα Ζηλανδία θα υπολογίζεται (βλ. πίνακα 5). Ως εκ τούτου, τα πιο σχετικά
φρούτα και λαχανικά είχαν επιλεγεί. Τα στοιχεία για το Α και P προέρχονται από Robinson et al.
(1989), ενώ τα στοιχεία του V έχει ληφθεί από τα στατιστικά στοιχεία του ινστιτούτου HortResearch.
Για την αξία της παραγωγής το έτος 2004 είχε ληφθεί ως βάση.

The formula used was as

follows:

Vhb = V x D x P.

Annotation:

Vhb = annual value of crop attributable to honey bees;

V = annual value give in agricultural statistics;

D = dependency of the crop on insect pollination;

P= proportion of effective insect pollinators of the crop that are honey bees.

Fluri et al. used the same model to calculate the contribution of honey bees to

Switzerland in 2004. Morse et al. updated the calculations of Robinson et al. in 2000 with

the same principle as a basis. Analogue to the model of Robinson et al. the value of

honey bees to New Zealand will be calculated (see table 5). Therefore the most relevant

fruits and vegetables were selected. The data on D and P is derived from Robinson et al.

(1989) whereas the data of V is taken from the statistics of the HortResearch institute.

For the value of production the year 2004 was taken as basis.


Tab 5: Annual Value attributable to honey bee pollination of major New Zealand Crops
Table 5 footnotes:
¹ Only data on the export value of the fruit was available.
² According to Robinson et al. there are many different cultivars for most citrus fruits. Many main
cultivars are seedless and therefore require no pollination.
³ Robinson et al. supplied no data for the dependence of honey bee pollination of cabbage, only a
D = 1 and P = 0. 9 for both broccoli and cauliflower. The P= 0. 3 was taken from Gordon et al..
4 Given the fact that the statistical data of cauliflower, cabbage and broccoli was only available
clustered, the calculation of Vhb was based on the lowest P factor (Cabbage).
N.A.: Data was not available.Κατά το 1993 η Ελεύθερη επιστήμονες Matheson και Schrader αναφέρονται με μια εκτίμηση των 497
εκατ. NZ $ (~ 259 εκατ. €) για τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών, το 1987 και ένα επιπλέον 10
εκατ. NZ $ (~ 5, 06 εκατ. €) για τους σπόρους για τις επόμενες καλλιέργειες. Η σημαντική θέση του συνόλου των
τα 2,253 δισ. NZ $ (~ € 1,175 δισ. ευρώ) και Matheson Schrader εκτίμηση ήταν ένα μερίδιο
από ένα απίστευτο 1,746 δισ. NZ $ (~ € 0,91 δισ.) στις επιπτώσεις της Νέας Ζηλανδίας βοσκοτόπων. Το
αζώτου καθορισμού τριφύλλι fertilizes της γης και είναι ζωτικής σημασίας για τη γεωργική παραγωγή. Gibbs
και Muirhead (1998) ανέφερε μια εκτίμηση της 1. NZ $ 872 δισ. (~ € 0,976 δισ. ευρώ) για την
αντικατάσταση του αζώτου των βοσκοτόπων επικονιάσεως όσπρια, 1. NZ $ 005 δισ. (~ 0,524 δισ.
€) για τη φυτική παραγωγή φρούτων και 0,0211 δισ. NZ $ (~ € 0,011 δισ. ευρώ) για την
λαχανικό / σπόρων παραγωγής 1992 με βάση τα δεδομένα. Έτσι, η συνολική αξία των οποίων 3,089 δισ. NZ $
(~ € 1,611 δισ. ευρώ) του μελιού υποτίθεται επικονίαση των μελισσών.
Το τεράστιο ποσό των 1,286 δισ. NZ $ (~ € 0,589 δισ. ευρώ) (πίνακας 5) προηγούμενες ενημερώσεις
εκτιμήσεις για τη συμβολή των μελισσών με τη Νέα Ζηλανδία φρούτων και λαχανικών
παραγωγής. Τα υπολογιζόμενα στοιχεία δείχνουν καθαρά μια αυξανόμενη εξάρτηση από την αξία ή
το μέλι των μελισσών. Δυστυχώς δεν ήταν δυνατό να υπολογιστεί η τρέχουσα αξία τέλη για να
η παραγωγή σπόρων προς σπορά και το άζωτο για τον καθορισμό τριφύλλι. MAF εκτιμά ότι το ίδιο το τριφύλλι
συνεισφέρει περίπου 3 δισ. NZ $ (~ 1,56 δισ. €) για την εθνική οικονομία (MAF 2006d).
Ως εκ τούτου, φαίνεται λογικό να θεωρήσει ότι η συνολική αξία του σήμερα και πάνω από 3 δισ. ευρώ
NZ $ (~ € 1,56 δισ.) το μέλι των μελισσών επικονιάσεως υπηρεσίες.
Ωστόσο τα στοιχεία αυτά πρέπει να εξεταστούν με μεγάλη προσοχή, όπως ο τύπος που χρησιμοποιείται
έχει αδυναμίες. Gill (1991) επικρίνει την προσέγγιση αποτίμησης των Robinson et al., Εκ των
διάφορους λόγους. Η κύρια κριτική επικεντρώνεται στην υπόθεση της άπειρη ελαστικότητα
ζήτησης ως βάση. Όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, για να προσδιοριστεί επακριβώς η χρηματική αξία του μελιού
μέλισσες για χώρες οικονομίας είναι σχεδόν αδύνατη. Ακόμα και αν είναι πιο ακριβή μοντέλα
χρησιμοποιείται (βλ. Gorden et.al) εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολο να υπολογίσει περισσότερο από μια απλή
εκτίμηση. Λόγω πολλών μελετών το άμεσο αποτέλεσμα της επικονίασης σε μια φυτική καλλιέργεια ή
μπορεί να εκτιμηθεί αρκετά αυστηρά. Η καταβάλλεται επικονιάσεως βιομηχανία στη Νέα Ζηλανδία
αναπτυχθεί απολύτως αισθητή λόγω των παροχών και, συνεπώς, τη νομισματική αξία.
Άλλα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα που ενδέχεται να μην είναι αντιληπτές αμέσως, αλλά εξακολουθούν να είναι
γνωστή. Συνέπειες όπως μια πιθανή μείωση των πανίδα, λόγω του ανταγωνισμού με το μέλι
μέλισσες δεν θα μπορέσει να επιτευχθεί η οικονομική αξία.
In Free 1993 the scientists Matheson and Schrader are cited with an estimation of 497
million NZ $ (~259 million €) for fruit and vegetable crops in 1987 and an additional 10
million NZ$ (~5, 06 million €) for seed for future crops. The major position of the total of
the 2.253 billion NZ$ (~1.175 billion €) Matheson and Schrader estimation was a share
of an incredible 1.746 billion NZ$ (~0.91 billion €) affect on New Zealand’s pasture. The
nitrogen-fixing clover fertilizes the land and is vital for the agricultural production. Gibbs
and Muirhead (1998) stated an estimation of 1. 872 billion NZ$ (~0.976 billion €) for the
replacement of nitrogen of pollinated pasture legumes, 1. 005 billion NZ$ (~0.524 billion
€) for the fruit crop production and 0.0211 billion NZ$ (~0.011 billion €) for the
vegetable/seeds production based on 1992 data. Thus a total value of 3.089 billion NZ$
(~1.611 billion €) of honey bee pollination is assumed.
The enormous amount of 1.286 billion NZ $ (~0.589 billion €) (table 5) updates previous
estimations on the contribution of the honey bees to the New Zealand fruit and vegetable
production. The calculated figure clearly indicates an increasing value or dependency on
the honey bee. Unfortunately it was not possible to calculate the current value dues to
the seed production and the nitrogen fixing clover. MAF estimates that the clover itself
contributes about 3 billion NZ$ (~1.56 billion €) to the national economy (MAF 2006d).
Hence it seems reasonable to assume an overall value of currently well above 3 billion
NZ $ (~1.56 billion €) of the honey bee pollination services.
Nevertheless these figures have to be looked upon with great care, as the formula used
has weaknesses. Gill (1991) criticizes the valuation approach of Robinson et al., out of
several reasons. The main criticism focuses on the assumption of an infinite elasticity
demand as a basis. As mentioned earlier on, to pinpoint the monetary value of honey
bees for a countries economy is almost impossible. Even if more accurate models are
used (see Gorden et.al) it is still extremely difficult to calculate more than a mere
estimation. Due to several studies the direct effect of pollination to a single plant or crop
can be estimated fairly precisely. The paid pollination industry in New Zealand has
developed strictly because of the noticeable benefits and hence its monetary value.
Other benefits or disadvantages might not be perceptible straight away, but are still
known. Effects like a possible decline of native fauna due to the competition with honey
bees won’t be able to be economically valued.


1.8. Institutions and Organisations


1.8.1. HortResearch Company

Μελισσοκομικός Η ομάδα του Ινστιτούτου HortResearch σε Ruakura αποτελείται από δύο επιστήμονες,
έναν τεχνικό / μελισσοκομείο διαχειριστής και επιστημονικός συνεργάτης. Το τμήμα έρευνας μελισσοκομικός
είναι το μοναδικό στο είδος του στη Νέα Ζηλανδία (HortResearch 2005a). Η HortResearch
Η εταιρεία που ανήκει εξ ολοκλήρου κυβέρνηση, ωστόσο, περίπου το 40% της χρηματοδότησης είναι
προέρχεται από εμπορική (HortResearch 2005b). Η γεωργία εξακολουθεί να είναι η ραχοκοκαλιά της Νέας
Zealands οικονομίας. Έτσι, τα κύρια αντικείμενα της έρευνας σε Ruakura περιλαμβάνει ασθένειες,
παρασίτων και των υπηρεσιών επικονίαση των μελισσών (HortResearch 2005a).
The apicultural team of the HortResearch Institute at Ruakura consists of two scientists,
a technician/apiary manager and a research associate. The apicultural research section
is the only one of its kind in New Zealand (HortResearch 2005a). The HortResearch
Company is wholly Government owned, nevertheless about 40% of the funding is
sourced commercially (HortResearch 2005b). Agriculture is still the backbone of New
Zealands economy. Thus the main objects of research at Ruakura include diseases,
pests and pollination services of Honey bees (HortResearch 2005a).

1.8.2. Telford Αγροτικής Πολυτεχνείο
1.8.2. Telford Rural Polytechnic


Telford Αγροτικής Πολυτεχνείο είναι το μοναδικό σχολείο της Νέας Ζηλανδίας, οι μαθητές μπορούν να
εγγραφούν για να μάθετε περισσότερα για τη μελισσοκομία. Είναι βασισμένο στο Νότιο Νησί και σε Telford
πιστοποιητικών σε Telford είναι αναγνωρισμένα από κάθε μελισσοκόμος στη χώρα. Με την
πρωταρχικός στόχος πάντα σχετικά με την πράξη, διαφορετικό επίπεδο μαθημάτων μελισσοκομίας και μελέτες σε
μέλισσα βασίλισσα εκτροφής είναι διαθέσιμο σε όλους. Τα δίδακτρα πρέπει να δοθεί, αν δεν
υποτροφία χορηγείται (Telford Αγροτικής Πολυτεχνείο 2007).
1.8.3. Το ΝΒΑ και άλλους οργανισμούς του κλάδου
Για να εκπροσωπούν τα συμφέροντα της μελισσοκομίας στο πλαίσιο της Νέας Ζηλανδίας ΝΒΑ ήταν
ιδρύθηκε το 1914. Οι κύριοι στόχοι της είναι:
εθνικών και τοπικών αρχών-συνδέσμων•
Submissions να κυβερνητικών οργανισμών για θέματα που επηρεάζουν τη μελισσοκομία•
βιομηχανία
αμερικανικής σηψιγονίας εκρίζωσης της νόσου•
εμπορίας μελιού•
Η διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις•
Εκπαιδευτικά και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της εθνικής περιοδικό (Ο•
Νέα Ζηλανδία μελισσοκόμος), μια βιβλιοθήκη μελισσοκομίας, καθώς και τον τομέα ημέρες, υποκατάστημα συνεδριάσεις
και εθνικά συνέδρια
Η μελισσοκομία στην υποστήριξη της έρευνας (Μελισσοκομία Νέα Ζηλανδία 2007).•
The Telford Rural Polytechnic is the only school of New Zealand were students can
enrol to learn more about beekeeping. It is based on the South Island in Telford and
certificates made in Telford are recognised by any beekeeper in the country. With the
primary focus always on the praxis, different level beekeeping courses and studies in
queen bee rearing are available to everyone. Tuition fees need to be paid, unless a
scholarship is granted (Telford Rural Polytechnic 2007).
1.8.3. The NBA and other Industry Organisations
In order to represent the interests of beekeeping within New Zealand the NBA was
founded in 1914. Its main objectives are:
•National and local government liaison
•Submissions to governmental agencies on matters affecting the beekeeping
industry
•American foulbrood disease eradication
•Honey marketing
•Publicity and public relations
•Educational and communication activities, including a national magazine (The
New Zealand Beekeeper), a beekeeping library, and field days, branch meetings
and national conferences
•Beekeeping research support (Beekeeping New Zealand 2007).

Το ΝΒΑ έχει ένα σύστημα των υποκαταστημάτων, οι οποίες κατανέμονται σε όλη τη χώρα. Εκλέγεται
υποκαταστήματος εκπροσώπους βοηθήσει να μεταφέρετε τις ανάγκες και τα συμφέροντα και οι δύο τρόποι. Η ετήσια
συνάντηση είναι μια διήμερη εκδήλωση, όπως ομιλίες, συζητήσεις και την ψηφοφορία της. Το ΝΒΑ έχει
σήμερα 382 μέλη, ενώ η ένταξη αντιπροσωπεύει συχνά δύο και περισσότερα άτομα
(Edwards 2007). Όπως η ίδια η μελισσοκομία ΝΒΑ πήγε μέσω δύσκολες στιγμές με την άφιξη
varroa του. Λόγω της αντιπαράθεσης σχετικά με το χειρισμό της εισβολής της ακάρεως την Bee
Industry Group ιδρύθηκε ως δεύτερο σώμα προκειμένου να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελισσοκόμων
(Lorimer 2007a). Ο Κλάδος Bee Group αποτελεί μέρος της Ομόσπονδα Νέων Αγροτών
Ζηλανδίας, η μεγαλύτερη οργάνωση για τον αγροτικό τομέα.
Εκτός από αυτές τις δύο κύριες οργανώσεις, σε μερικές άλλες ενώσεις εκπροσωπούν την ειδική
συμφέροντα ορισμένων ομάδων. Για παράδειγμα το ΚΠΑ, το AMHA ή NZ Μέλι και Packers
Σύνδεσμο Εξαγωγέων πρέπει να αναφερθούν.

The NBA has a system of branches, which are spread all over the country. Elected
branch representatives help to transfer the needs and interests both ways. The annual
meeting is a two-day event, including speeches, discussions and voting’s. The NBA has
currently 382 members, whereas a membership often represents two and more people
(Edwards 2007). As beekeeping itself the NBA went trough difficult times with the arrival
of varroa. Due to the controversy about the handling of the incursion of the mite the Bee
Industry Group was formed as a second body to represent the interests of beekeepers
(Lorimer 2007a). The Bee Industry Group is part of the Federated Farmers of New
Zealand, the leading organisation for the rural sector.
Apart from these two main organisations, a few other associations represent the special
interests of certain groups. For example the KPA, AMHA or the NZ Honey Packers and
Exporters Association need to be mentioned.

1 σχόλιο:

naxios είπε...

ει
σαι φοβερος!Ανθιμε σ'ευχαριστω!

Ευαγγελος Κατερινη