Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2008

Η ΙΤΑΛΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΜΕΛΙΣΣΩΝ!!!

Η ιταλική κυβέρνηση απαγόρευσε τη χρήση πολλών νεονικοτινοειδές φυτοφάρμακα που κατηγορούνται για το θάνατο των εκατομμυρίων των μελισσών. The Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali issued an immediate suspension of the seed treatment products clothianidin, imidacloprid, fipronil and thiamethoxam used in rapeseed oil, sunflowers and sweetcorn. Το Ministero del Lavoro e della Salute delle Politiche Sociali εξέδωσε μια άμεση αναστολή της επεξεργασίας σπόρων προϊόντα clothianidin, imidacloprid, fipronil και thiamethoxam χρησιμοποιούνται σε κραμβέλαιο, ηλιοτρόπια και το γλυκό καλαμπόκι. The Italian government will start a monitoring program to further investigate the reasons of recent bee deaths. Η ιταλική κυβέρνηση θα ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα παρακολούθησης για την περαιτέρω διερεύνηση των λόγων των πρόσφατων θανάτων μέλισσα.

Italy followed Germany and Slovenia which banned sales of clothianidin and imidacloprid in May. Ακολούθησε η Ιταλία και τη Σλοβενία, τη Γερμανία που απαγόρευσαν τις πωλήσεις του imidacloprid clothianidin και τον Μάιο. In France imidacloprid has been banned on sunflowers already since 1999. Στη Γαλλία imidacloprid έχει απαγορευτεί για τα ηλιοτρόπια ήδη από το 1999. In 2003 the substance was also banned as a sweetcorn treatment. Το 2003 η ουσία επίσης απαγορεύτηκε ως γλυκό καλαμπόκι θεραπεία. Bayer´s application for clothianidin was rejected by French authorities. Η αίτηση της Bayer για clothianidin απορρίφθηκε από γαλλικές αρχές.

The two substances are produced by the German company Bayer CropScience and generated *800 million in 2007. Οι δύο ουσίες που παράγονται από τη γερμανική εταιρεία Bayer CropScience και δημιουργούνται * 800 εκατ. ευρώ το 2007. Imidacloprid is Bayer´s best-selling pesticide. Imidacloprid της Bayer είναι μεγαλύτερες πωλήσεις φυτοφαρμάκων.

In August the German Coalition against Bayer Dangers brought a charge against Werner Wenning, chairman of the Bayer Board of Management, for marketing dangerous pesticides and thereby accepting the mass death of bees all over the world. Τον Αύγουστο του Συνασπισμού κατά τη γερμανική Bayer Κίνδυνοι έφερε μια κατηγορία εναντίον του Werner WENNING, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Bayer, για τη διάθεση στην αγορά επικίνδυνων φυτοφαρμάκων και αποδεχόμενος έτσι την μάζα του θανάτου των μελισσών σε όλο τον κόσμο. The charge was introduced in cooperation with German beekeepers who lost thousands of hives after poisoning by the pesticide clothianidin in May this year. Η επιβάρυνση που εισήχθη σε συνεργασία με γερμανική μελισσοκόμους που έχασαν χιλιάδες κυψέλες μετά από δηλητηρίαση από το φυτοφάρμακο clothianidin το Μάιο του τρέχοντος έτους.

Harro Schultze, attorney of the Coalition against Bayer Dangers said: "The Public Prosecutor needs to clarify which efforts Bayer undertook to prevent a ban of imidacloprid and clothianidin in Germany after sales of both substances were stopped in France. We´re suspecting that Bayer submitted flawed studies to play down the risks of pesticide residues in treated plants". Harro Schultze, δικηγόρος του Συνασπισμού κατά της Bayer Κίνδυνοι δήλωσε: «Η εισαγγελική αρχή θα πρέπει να αποσαφηνίσει ποιες προσπάθειες Bayer δεσμεύθηκε να αποτρέψει την απαγόρευση του imidacloprid και clothianidin στη Γερμανία μετά την πώληση των δύο ουσιών σταμάτησαν στη Γαλλία. Σας υποψιάζεται ότι η Bayer υπέβαλε διαβλητή μελέτες να υποτιμήσω τους κινδύνους των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε φυτά ".

Neonicotinoid pesticides are systemic chemicals that work their way through the plant and attack the nervous system of any insect it comes into contact with. Νεονικοτινοειδές φυτοφάρμακα είναι χημικές ουσίες που συστηματική εργασία τους, παρά τις επιθέσεις των φυτών και το νευρικό σύστημα των εντόμων έρχεται σε επαφή με. The substances also get into the pollen and the nectar and can damage beneficial insects such as bees. Οι ουσίες που επίσης μπουν και στην γύρη και νέκταρ και μπορεί να βλάψει ωφέλιμων εντόμων, όπως οι μέλισσες.

The Press Release of the Italian Government: www.ministerosalute.it (top right: "Tutela patrimonio apistico: sospensione cautelativa dei prodotti fitosanitari utilizzati nel trattamento di concia delle sementi") Το Δελτίο Τύπου της ιταλικής κυβέρνησης: www.ministerosalute.it (πάνω δεξιά: "tutela Patrimonio apistico: sospensione cautelativa dei prodotti fitosanitari utilizzati nel trattamento di concia delle sementi")

Italy Bans Pesticides Linked to Bee Devastation

/wildlife/article/38233

The Italian government banned the use of several neonicotinoid pesticides that are blamed for the deaths of millions of honeybees. The Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali issued an immediate suspension of the seed treatment products clothianidin, imidacloprid, fipronil and thiamethoxam used in rapeseed oil, sunflowers and sweetcorn. The Italian government will start a monitoring program to further investigate the reasons of recent bee deaths.

Italy followed Germany and Slovenia which banned sales of clothianidin and imidacloprid in May. In France imidacloprid has been banned on sunflowers already since 1999. In 2003 the substance was also banned as a sweetcorn treatment. Bayer´s application for clothianidin was rejected by French authorities.

The two substances are produced by the German company Bayer CropScience and generated *800 million in 2007. Imidacloprid is Bayer´s best-selling pesticide.

In August the German Coalition against Bayer Dangers brought a charge against Werner Wenning, chairman of the Bayer Board of Management, for marketing dangerous pesticides and thereby accepting the mass death of bees all over the world. The charge was introduced in cooperation with German beekeepers who lost thousands of hives after poisoning by the pesticide clothianidin in May this year.

Harro Schultze, attorney of the Coalition against Bayer Dangers said: "The Public Prosecutor needs to clarify which efforts Bayer undertook to prevent a ban of imidacloprid and clothianidin in Germany after sales of both substances were stopped in France. We´re suspecting that Bayer submitted flawed studies to play down the risks of pesticide residues in treated plants".

Neonicotinoid pesticides are systemic chemicals that work their way through the plant and attack the nervous system of any insect it comes into contact with. The substances also get into the pollen and the nectar and can damage beneficial insects such as bees.

The Press Release of the Italian Government: www.ministerosalute.it (top right: "Tutela patrimonio apistico: sospensione cautelativa dei prodotti fitosanitari utilizzati nel trattamento di concia delle sementi")

Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2008

ΙΔΑΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΡΡΟΑ

Για όσα μελισσια δεν ειναι στο πεύκο, ειναι η ιδανικη εποχή για την καταπολέμηση της βαρρόας, λόγω ιδανικών θερμοκρασιών(12 βαθμοί Κελσίου-28 βαθμοί Κελσίου) με το φάρμακο της αρεσκείας σας http://beeclubpellas.blogspot.com/2008/09/blog-post.html

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ

O ΕΛΓΑ ενημερώνει τους μελισσοκόμους που δεν έκαναν δήλωση για απώλεια εισοδήματος το 2007, ότι μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν αίτηση για αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για μειωμένη παραγωγή μελιού λόγω ξηρασίας το 2007 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Παράταση δεν θα δοθεί. Για πληροφορίες οι μελισσοκόμοι πρέπει να απευθύνονται στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ του Δήμου που ανήκουν.


Αιτήσεις θα υποβάλλουν οι μελισσοκόμοι από όλη την Ελλάδα για απώλεια μελιού λόγω ξηρασίας κατά το έτος 2007, συμπληρώνοντας και σχετικό έντυπο (έντυπο Β) που θα προμηθευτούν από τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ.
Η ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων θα είναι η 11η Αυγούστου και η λήξη θα είναι η 9η Σεπτεμβρίου 2008. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.
Στην αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφεται:
• Το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου
• Α.Φ.Μ. και Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
• Αριθμός λογαριασμού στην Αγροτική Τράπεζα
• Διεύθυνση κατοικίας
• Τηλέφωνο
• Τα στοιχεία της εκμετάλλευσης

Επίσης, μαζί με την αίτηση επισυνάπτονται:
• Φωτοαντίγραφο 2 όψεων αστυνομικής ταυτότητας
• Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου της ΑΤΕ
• Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ΟΓΑ, όπου θα διακρίνονται τα στοιχεία του αιτούντα και η σχετική θεώρηση. Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη εκδοθεί βιβλιάριο, θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του ΟΓΑ.
• Φωτοαντίγραφα Ε1 οικονομικών ετών 2007 και 2008 και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ήταν υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2007 και 2008, πρέπει να προσκομίσει σχετικά παραστατικά (υπεύθυνη δήλωση) με σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι «παρελήφθη όμοιο».
• Για ζημιές σε μελισσοσμήνη, αντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου θεωρημένο για το έτος ζημιάς.
• Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ του Δήμου που ανήκουν ή στα τοπικά υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ.

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2008

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΜΕΛΙΤΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΣΙΘΩΝΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ!!!


Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες άρχισε έντονα η μελιτοφορία στα πεύκα της Χαλκιδικής και ειδικά στην Σιθωνία(2ο πόδι).