Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2009

ΜΠΡΑΒΟ!!!


Έτσι απλά ένα ΜΠΡΑΒΟ σε έναν πραγματικό μελισσοκόμο με την οικογένεια του, αεικίνητο, εφευρετικό, προσιτό, χαμογελαστό, ευγενικό με όλη την σημασία της λέξης.

Σάββατο, 21 Μαρτίου 2009

Σουηδοί επιστήμονες έλυσαν ένα αίνιγμα του μελιού

Οι επιστήμονες, Alejandra Vasquez και

Tobias Olofsson, δουλεύοντας στο Πανε-

πιστήμιο Lund στη Σουηδία, έκαναν μια

μοναδική ανακάλυψη με την οποία λύθηκε ένα

αίνιγμα του μελιού. Πραγματοποίησαν μια έρευ-

να με αξιοσημείωτα αποτελέσματα, που μπορεί

εν μέρει να εξηγήσει την ανοχή των μελισσών σε

παθογένειες αλλά και μέρος της άγνωστης αντι-

βακτηριακής δράσης του μελιού.

Ο παππούς του Tobias, Tage Kimblad (94 ετών)

ήταν μελισσοκόμος για 78 χρόνια και ο Tοbias, με-

γαλωμένος με τις μέλισσες και το μέλι, αποφάσισε

ότι έπρεπε να ερευνήσει γιατί το μέλι θεωρείται,

με διάφορους τρόπους, ευεργετικό για τον άν-

θρωπο. Μαθαίνοντας μέσω μίας εργασίας του ότι

ο χυμός και η γύρη των φυτών περιέχουν πολλούς

μικροοργανισμούς και καμιά φορά ευεργετικά βα-

κτήρια γαλακτικού οξέος, ξεκίνησε μία εργασία με

τον παππού του. Ο Tobias είναι ειδικός στην ταυ-

τοποίηση των βακτηριδίων με την βοήθεια του

DNA και τώρα ήθελε να μάθει γιατί κάποια είδη

μελιού είναι πιο ευεργετικά από άλλα. Η θεωρία

που είχε ήταν ότι οι μέλισσες μάλλον ενσωματώ-

νουν τα βακτήρια του γαλακτικού οξέος, προερ-

χόμενα από διαφορετικούς χυμούς ή γύρες που

συλλέγουν, στο μέλι.

Αυτό που ανακάλυψε με τη συνάδερφό του Alejandra,

ειδική στα βακτήρια του γαλακτικού οξέ-

ος, ήταν μία μοναδική χλωρίδα σε σύνολο 12 δι-

αφορετικών βακτηρίων γαλακτικού οξέος (LAB)

που ονομάζεται Lactobacillus και Bifidobacterium.

Παρ’ όλα αυτά, τα βακτήρια LAB δεν προέρχονταν

από τα λουλούδια. Η χλωρίδα ζει μέσα στο στο-

μάχι της μέλισσας όπου το νέκταρ αποθηκεύεται

κατά τη διάρκεια της πτήσης και φαίνεται ότι αυτή

η χλωρίδα συνεξελίχθηκε με τις μέλισσες με τα

χρόνια, δημιουργώντας μία σχέση συμβίωσης.

Τα βακτήρια LAB θεωρούνται ευεργετικά και κυ-

ρίως βρίσκονται σε υγιή άτομα αλλά και η χρήση

τους στο εμπόριο είναι σημαντική για τα γαλακτο-

κομικά προϊόντα και τα προβιοτικά, έχοντας ευερ-

γετικές δράσεις για τον καταναλωτή. Οι βασικοί

τύποι βακτηρίων σε αυτή την ομάδα είναι τα Lactobacillus

και Bifidobacterium. Τα βακτήρια LAB εί-

ναι γνωστοί παραγωγοί πολλών αντιμικροβιακών

ουσιών και μεταβολίτες όπως το γαλακτικό οξύ, το

οξικό οξύ, το μυρμηκικό οξύ, το υπεροξείδιο του

υδρογόνου και πολλά άλλα. Όλα αυτά είναι ικανά

να εμποδίσουν ή να σκοτώσουν πολλούς ανεπιθύ-

μητους μικροοργανισμούς (βακτήρια, μύκητες και

μούχλα).

Στην μελέτη μας παρατηρήσαμε ότι ο αριθμός και

η ισορροπία των ανεξάρτητων μελών αυτής της

χλωρίδας εξαρτάται από το νέκταρ, τις φυσικές

συνθήκες και την υγεία της αποικίας. Τα βακτή-

ρια LAB που βρέθηκαν μέσα στις μέλισσες φαίνε-

ται ότι μπορούν να εμποδίσουν ή να σκοτώσουν

βακτήρια που μολύνουν το φαγητό, παθογένειες

της μέλισσας και βακτήρια που κυρίως βρίσκο-

νται σε μολυσμένες πληγές. Μερικά από τα καλά

βακτήρια LAB, από το στομάχι της μέλισσας, είναι

ζωντανά στο φρέσκο μέλι που δεν είναι πάνω από

μία εβδομάδα παλιό αλλά μετά από αυτό, ακόμα

και τα συγκεκριμένα βακτήρια πεθαίνουν στο

αποθηκευμένο μέλι. Φαίνεται σαν η χλωρίδα LAB

να προστατεύει το νέκταρ από την επιμόλυνση

μέχρι να γίνει μέλι. Πιθανώς, μέσα στα χρόνια, αρ-

κετοί άνθρωποι να έχουν καταναλώσει αυτή την

LAB χλωρίδα όσο ήταν ακόμα ζωντανή, κλέβοντας

από άγριες αποικίες μελισσών το μέλι τους.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η χλωρίδα LAB που

ανακαλύφθηκε μπορεί να εμπλέκεται και στην πα-

ραγωγή ψωμιού μέλισσας, το οποίο πιστεύεται ότι

παρασκευάζεται από ζύμωση γαλακτικού οξέος

και είναι κάτι το οποίο ερευνάται σήμερα.

Έχοντας στο μυαλό μας όλα τα παραπάνω, πιστεύ-

ουμε ότι πολλές από τις προτιμώμενες ενώσεις

που βρέθηκαν στο μέλι σήμερα, όπως το γαλακτι-

κό οξύ, το οξικό οξύ, το υπεροξείδιο του υδρογό-

νου και πολλές άλλες, προέρχονται από την LAB

χλωρίδα. Από αυτό υποθέτουμε ότι η χλωρίδα

που ανακαλύψαμε στο στομάχι φαίνεται να είναι

ουσιαστική για την μετατροπή του νέκταρος σε

μέλι. Πιστεύεται ότι το μέλι θεωρείται προϊόν ζύ-

μωσης, έχοντας μεγάλο αντίκτυπο στη βιομηχα-

νία του μελιού.

Η ανακάλυψη είναι δημοσιευμένη στο περιοδικό

“Journal Microbiology”: (Oloffson & Vasquez Detection

and identification of a novel lactic acid bacterial

flora within the honey stomach of the honeybee Apis

mellifera).__

http://www.ekem.org.gr/uploads/news/id35/mel09.pdf

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2009

ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΛΙΣΣΩΝ

Πωλούνται 50-100 μελίσσια βρίσκονται στην περιοχή της Θεσπρωτίας(Ηγουμενίτσα). Πληροφ. Δήμου Ευθυμία 23810-94050

Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2009

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ενας γιατρός Ισραηλινός λέει: «Η ιατρική στο Ισραήλ είναι τόσο προχωρημένη που εμείς βγάζουμε τους όρχεις από ένα άτομο, τους βάζουμε σ' ένα άλλο και σε έξι εβδομάδες ψάχνει για δουλειά!» Ο Γερμανός γιατρός της παρέας λέει: «Αυτό δεν είναι τίποτα. Στη Γερμανία βγάζουμε μέρος απ' τον εγκέφαλο ενός ατόμου, το βάζουμε σ' ένα άλλο και... σε τέσσερις εβδομάδες ψάχνει για δουλειά»! Ακούγοντας όλα αυτά, ο Ελληνας γιατρός απαντάει: «Αυτά που λέτε, κύριοι, είναι σαχλαμάρες. Είστε πολύ πίσω! Εμείς στην Ελλάδα πήραμε ένα άτομο χωρίς εγκέφαλο, χωρίς καρδιά και χωρίς όρχεις, τον βάλαμε στη θέση του πρωθυπουργού και τώρα... όλη η χώρα ψάχνει για δουλειά»...

An American said:
"We have George Bush, Stevie Wonder, Bob Hope and Johnny Cash."
And A Greek replied:
"We have Karamanlis, no Wonder, no Hope and no Cash"Τρίτη, 10 Μαρτίου 2009

Ετήσια Γενική Συνέλευση και κοπή βασιλόπιτας!!

Την Τετάρτη στις 18.00 μμ θα πραγματοποιηθεί ετήσια Γενική Συνέλευση του Μελισσοκομικού Συλλόγου Ν.Πέλλας και κοπή της ετήσιας βασιλόπιτας!!! στα γραφεία του Συλλόγου στον Πενταπλάτανο Γιαννιτσών.

Θέματα:

  1. Ετήσιος Απολογισμός
  2. Αίτηση στο Υπουργείο Γεωργίας για προμήθεια βανιλιέρας και μηχανής κοπής ζάχαρης και παρασκευής ζαχαροζύμαρου.
  3. Κοπή βασιλόπιττας.
  4. Ενημέρωση για τρέχοντα θέματα του συλλόγου, παραμονές της έναρξης της μελισσοκομικής χρονιάς.

ΠΛΗΡ 6937 47 53 57