Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937275481 Πρόεδρος Κοντόπουλος Αλέξανδρος, 6977 027612 Γιαλαμπούκης Γιώργος- Επίτιμος Πρόεδρος E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr,beeclubpellas@gmail.com - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2007

ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ ΝΟΖΕΜΙΑΣΗ

Nosema ceranae

From Wikipedia, the free encyclopedia

Τα ceranae Nosema είναι microsporidian, ένα μικρό, unicellular παράσιτο που έχει επιπτώσεις κυρίως Apis στο cerana, η ασιατική μέλισσα μελιού. Μπορεί να προκαλέσει το nosemosis, αποκαλούμενο επίσης nosema (δείτε Nosema τα apis, ο πιό διαδεδομένος των ενήλικων ασθενειών μελισσών μελιού). Το κοιμισμένο στάδιο του nosema είναι ένα μακρόβιο σπόριο που είναι ανθεκτικό στα άκρα και την αφυδάτωση θερμοκρασίας. Τα ceranae Nosema περιγράφηκαν αρχικά το 1996 και προσδιορίστηκαν ως ασθένεια του mellifera Apis το 2004 στην Ισπανία. Οι ερευνητές στην Ισπανία έχουν αναλύσει τα δείγματα Apis του mellifera, η ευρωπαϊκή μέλισσα μελιού, που στέλνεται συνήθως από τις αποικίες που υφίστανται τις απροσδόκητες μειώσεις στον πληθυσμό μελισσών ανά την κυψέλη ή χαμηλότερη παραγωγή μελιού, όπως αναφέρεται από τα beekeepers κατά τη διάρκεια τελευταίων των δύο/τρία έτη. Το 2004, 90% περίπου 3.000 δειγμάτων είχε τα θετικά αποτελέσματα για τα ceranae Ν. Το 2005, 800 δειγμάτων, 97% είχε τα θετικά αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια του 2006, και η Γαλλία και η Γερμανία έχουν ανιχνεύσει την ασθένεια και έχουν αναγνωρίσει τη γενετική ακολουθία ceranae Nosema στα αντίστοιχα εδάφη τους. Αυτό το παθογόνο έχει συνδεθεί δοκιμαστικά με την αναταραχή κατάρρευσης αποικιών, ένα φαινόμενο που αναφέρεται πρώτιστα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από φθινόπωρο του 2006. Τα ιδιαίτερα προκαταρκτικά στοιχεία των ceranae Ν. αναφέρθηκαν σε μερικές κυψέλες στην περιοχή κοιλάδων Merced Καλιφόρνιας (ΗΠΑ). «Οι δοκιμές του γενετικού υλικού που λαμβάνονται από μια «καταρρεσμένη αποικία» στο σημείο νομών Merced σε ένα μόλις-σπάνιο μικρόβιο που είχε επιπτώσεις προηγουμένως μόνο στις ασιατικές μέλισσες αλλά τη δύναμη έχουν εξελιχθεί σε μια πίεση θανατηφόρα εκείνος στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. [1] [2]» ο ερευνητής, εντούτοις, δεν εθεώρησε αυτό ήταν σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο μιας σύνδεσης με CCD «Δεν θέλουμε να δώσουμε σε οποιο δήποτε την εντύπωση ότι αυτό το πράγμα έχει λυθεί. [3]» ένας επιστήμονας μελισσών USDA έχει δηλώσει ομοίως, «ενώ τα ceranae nosema παρασίτων μπορούν να είναι ένας παράγοντας, δεν μπορεί να είναι η μόνη αιτία. Ο μύκητας έχει δει πριν, μερικές φορές στις αποικίες που ήταν υγιείς. » [4] Επιπλέον, ένας κρατικός μελισσοκόμος της Ουάσιγκτον εξοικειωμένος με τα ceranae Ν. στις κυψέλες του τον απορρίπτει ως η αιτία CCD. [5] Ν. τα ceranae και τα apis Ν. έχουν τους παρόμοιους κύκλους ζωής, αλλά διαφέρουν στη μορφολογία σπορίων. Τα σπόρια των ceranae Ν. φαίνονται να είναι ελαφρώς μικρότερα κάτω από το ελαφρύ μικροσκόπιο και ο αριθμός πολικών σπειρών ινών είναι μεταξύ 20 και 23, παρά τα περισσότερο από 30 που βλέπουνε συχνά στα apis Ν. Η ασθένεια επιβάλλει τις ενήλικες μέλισσες και ο αποπληθυσμός εμφανίζεται με τις επακόλουθες απώλειες στην παραγωγή μελιού. Κάποιος δεν ανιχνεύει τα συμπτώματα της διάρροιας όπως στα apis Nosema. Χωρίς αμφιβολία, η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ των δύο τύπων είναι ακριβώς πόσο γρήγορα τα ceranae Ν. μπορούν να αναγκάσουν μια αποικία για να πεθάνουν.
Οι μέλισσες μπορούν να πεθάνουν μέσα σε 8 ημέρες μετά από την έκθεση στα ceranae Ν., η οποία είναι γρηγορότερη από τις μέλισσες που εκτίθενται στα apis Ν. Η να προμηθεύσει με ζωοτροφές δύναμη φαίνεται να είναι επηρεασθε'ν πιό πολύ. Αφήνουν την αποικία και είναι πάρα πολύ αδύνατοι για να επιστρέψουν, πεθαίνοντας κατά συνέπεια στον τομέα. Αυτό φεύγει πίσω από μια μικρή συστάδα και μια αδύνατη αποικία, πολύ παρόμοιες με τα συμπτώματα CCD. Υπάρχουν λίγες συμβουλές για την επεξεργασία αλλά έχει προταθεί ότι ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των ceranae Nosema είναι το αντιβιοτικό fumagillin όπως συστήνεται για τα apis Nosema.

Nosema

Scientific classification
Kingdom: Fungi
Phylum: Zygomycota
Class: Dihaplophasea Microsporidia
Order: Dissociodihaplophasida
Family: Nosematidae
Tribe: Nosema
Genus: Nosema ceranae
Fries et al., 1996

Nosema ceranae is a microsporidian, a small, unicellular parasite that mainly affects Apis cerana, the Asiatic honey bee. It may cause nosemosis, also called nosema (see Nosema apis, the most widespread of the adult honey bee diseases). The dormant stage of nosema is a long-lived spore which is resistant to temperature extremes and dehydration.

Nosema ceranae was first described in 1996 and was identified as a disease of Apis mellifera in 2004 in Spain.

Researchers in Spain have analysed samples of Apis mellifera, the European honey bee, mostly sent from colonies suffering unexpected decreases in bee population per hive or lower honey production, as reported by the beekeepers during the last two/three years. In 2004, 90% of some 3,000 samples had positive results for N. ceranae. In 2005, of 800 samples, 97% had positive results. During 2006, both France and Germany have detected the disease and recognized the genetic sequence of Nosema ceranae in their respective territories.

This pathogen has been tentatively linked to Colony Collapse Disorder, a phenomenon reported primarily from the United States, since fall of 2006. Highly preliminary evidence of N. ceranae was reported in a few hives in the Merced Valley area of California (USA). "Tests of genetic material taken from a "collapsed colony" in Merced County point to a once-rare microbe that previously affected only Asian bees but might have evolved into a strain lethal to those in Europe and the United States.[1][2]" The researcher did not, however, believe this was conclusive evidence of a link to CCD; "We don't want to give anybody the impression that this thing has been solved.[3]" A USDA bee scientist has similarly stated, "while the parasite nosema ceranae may be a factor, it cannot be the sole cause. The fungus has been seen before, sometimes in colonies that were healthy."[4] Likewise, a Washington State beekeeper familiar with N. ceranae in his own hives discounts it as being the cause of CCD.[5]

N. ceranae and N. apis have similar life cycles, but they differ in spore morphology. Spores of N. ceranae seem to be slightly smaller under the light microscope and the number of polar filament coils is between 20 and 23, rather than the more than 30 often seen in N. apis.

The disease inflicts adult bees and depopulation occurs with consequent losses in honey production. One does not detect symptoms of diarrhea like in Nosema apis.

Without doubt, the most significant difference between the two types is just how quickly N. ceranae can cause a colony to die. Bees can die within 8 days after exposure to N. ceranae, which is faster than bees exposed to N. apis. The foraging force seems to be affected the most. They leave the colony and are too weak to return, thus dying in the field. This leaves behind a small cluster and a weak colony, very similar to the symptoms of CCD. There is little advice on treatment but it has been suggested that the most effective control of Nosema ceranae is the antibiotic fumagillin as recommended for Nosema apis.

References

 1. ^ Sabin Russell. "UCSF scientist tracks down suspect in honeybee deaths", San Francisco Chronicle, 2007-04-26. (English)
 2. ^ "Scientists Identify Pathogens That May Be Causing Global Honeybee Deaths", PR Newswire, 2007-04-25. (English)
 3. ^ Jia-Rui Chong and Thomas H. Maugh II. "Experts may have found what's bugging the bees", Los Angeles Times, 2007-04-26. (English)
 4. ^ Seth Borenstein. "Honeybee Die-Off Threatens Food Supply, The Associated Press (5/2/2007)", The Associated Press, 2007-05-02. Retrieved on 2007-05-07. (English)
 5. ^ Paul Boring. "Whidbey hives collapse", Whidbey News-Times, 2007-04-25. (English)
 • Fries,I.M., Feng,F., da Silva,A.J., Slemenda,S.B. and Pieniazek,N.J. Nosema ceranae n. sp. (Microsporidia, Nosematidae), morphological and molecular characterization of a microsporidian parasite of the Asian honey bee Apis cerana (Hymenoptera, Apidae). Eur. J. Protistol. 32, 356-365 (1996).
 • Nosema ceranae, a new microsporidian parasite in honeybees in Europe, Higes M, Martín R, Meana A., J Invertebr Pathol. 2006 Jun;92(2):93-5.
 • Higes, Mariano; u. a.: El Síndrome de Despoblamiento de las Colmenas en España (The bee dying syndrome in Spain). In: Vida Apícola 133 (September/Oktober 2005), 15-21 (Montagud Editores, Barcelona, Spanien).
 • Higes, Mariano; u. a.: Nosema ceranae, a new microsporidian parasite in honeybees in Europe. In: Journal of Invertebrate Pathology 91 (2006) (Elsevier).
 • Huang, Wei-Fone; u. a.: Complete rRNA Sequence of the Nosema ceranae from honeybee (Apis mellifera). National Taiwan University, Taipeh 2005.
 • Klee, J., Besana, A. M., Genersch, E., Gisder, S., Nanetti, A., Tam, D. Q., Chinh, T. X., Puerta, F., Ruz, J. M., Kryger, P., Message, D., Hatjina, F., Korpela, S., Fries, I. & Paxton, R. J. (2007) Widespread dispersal of the microsporidium Nosema ceranae, an emergent pathogen of the western honey bee, Apis mellifera. Journal of Invertebrate Pathology.
 • Ritter, Wolfgang, (CVUA Freiburg): Nosema ceranae. Asiatischer Nosema-Erreger festgestellt. Neu verbreitet oder erst jetzt entdeckt (Asian nosema pathogene diagnosed. Newly distributed or only lately discovered)? ADIZ, die Biene, der Imkerfreund (Zeitschrift der Landesverbände) 3/2006, S. 7 (Online auf der Website des Landesverbandes Schleswig-Holsteinischer und Hamburger Imker e.V.).
 • Dennis van Engelsdorp, Diana Cox Foster, Maryann Frazier Nancy Ostiguy, and Jerry Hayes. "Colony Collapse Disorder Preliminary Report", Mid-Atlantic Apiculture Research and Extension Consortium (MAAREC) - CCD Working Group, 2006-01-05, pp. pp. 22. Retrieved on 2007-04-24. (English)ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ Η ΛΥΣΗ???????

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΛΛΑ ΑΠΛΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ

Vita Feed Gold and Vita Feed Green to boost honeybee health with natural extracts and essential oils

Two new honeybee health feeds from Vita (Europe) Ltd

http://www.vita-europe.com/
21 April 2007

Το Vita (Ευρώπη) ΕΠΕ, ο ειδικός υγείας μελισσών, έχει προωθήσει δύο νέες τροφές για να βοηθήσει να βελτιώσει την υγεία μελισσών και να τονώσει την ανάπτυξη αποικιών. Ο χρυσός τροφών Vita, ένα φυσικό απόσπασμα, και η τροφή Vita πράσινη, ένα ουσιαστικό πετρέλαιο, είναι απλοί και ασφαλείς να χρησιμοποιήσουν την αναχώρηση κανενός υπολείμματος και τον περιορισμό κανενός αντιβιοτικού. Αναπτυγμένες κατά τη διάρκεια αρκετών ετών και δοκιμασμένες λεπτομερώς στις υπαίθριες δοκιμές, οι νέες τροφές σχεδιάζονται για να ενισχύσουν τις αποικίες και να τις καταστήσουν ανθεκτικότερες στην ασθένεια. Ο χρυσός τροφών Vita(VITA FEED GOLD)( σαλικυλικό νάτριο!!! η ασπιρίνη ειναι σαλικυλικό οξύ!!!!) είναι μια υγρή τροφή βασισμένη στο φυσικές εκχύλισμα και τις μελάσες τεύτλων. Υποκινεί μια ελεγχόμενη και συνεχή συγκέντρωση των αποικιών, ειδικά εάν είναι αδύνατες, και έχει αποδειχθεί για να είναι αποτελεσματικό στη μείωση του αριθμού σπορίων Nosema στις αποικίες.
Η τροφή Vita πράσινηVita Feed Green είναι μια υγρή τροφή βασισμένη στα ουσιαστικά πετρέλαια του ξύλου καρυδιάς, του θυμαριού, της μαντζουράνας και της άγριας μαντζουράνας. Με τη σταθεροποίηση της οξύτητας (pH) του εντέρου μελισσών μέσα στη βέλτιστη σειρά 6.3 έως 6.6, την πράσινη προστασία ευρύς-φάσματος προσφορών τροφών Vita ενάντια στα επιβλαβείς βακτηρίδια και τους μύκητες. Είναι ένα αντιοξειδωτικός και οι βοήθειες μειώνουν varroa και chalkbrood τις προσβολές. Η τροφή Vita πράσινη μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή του έτους αλλά είναι συνήθως η αποτελεσματικότερη είτε την άνοιξη (για να τονώσει την ανάπτυξη αποικιών) είτε το φθινόπωρο (για να βοηθήσει να προετοιμάσει τις μέλισσες για το χειμώνα). Ο χρυσός τροφών Vita χορηγείται καλύτερα την άνοιξη ή φθινόπωρο ειδικά εάν οι αποικίες έχουν αποδυναμωθεί από τη δυσεντερία ή τους σχετικούς όρους. «Ως επιχείρηση υγείας μελισσών με τα προϊόντα που ελέγχουν τα παράσιτα και επιτρέπουν τον προσδιορισμό τομέων των ασθενειών foulbrood, έχουμε περάσει πολλά έτη ψάχνοντας τα προϊόντα που θα ωθήσουν τις φυσικές υπερασπίσεις των αποικιών,» εξηγήσαμε στο Jeremy Owen, διευθυντής πωλήσεων Vita (Ευρώπη). «Μετά από τη λεπτομερή δοκιμή, είμαστε ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα του χρυσού τροφών Vita και της τροφής Vita πράσινων στην ενίσχυση των αποικιών μελισσών, η ευκολία με την οποία οι τροφές μπορούν να αντιμετωπιστούν και το γεγονός ότι ως πράσινα» προϊόντα `είναι αβλαβείς στις μέλισσες και τους ανθρώπους και δεν αφήνουν κανένα υπόλειμμα. » Ο Δρ Max Watkins, τεχνικός διευθυντής Vita (Ευρώπη) πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ότι ο χρυσός τροφών Vita και η τροφή Vita πράσινοι έχουν έναν σημαντικό ρόλο για να παίξουν ανοσοποιητικά συστήματα την ενίσχυση μελισσών των αποικιών», ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή με τόσες πολλές ανεξήγητες απώλειες αποικιών μελισσών σε όλη την υδρόγειο. Δεν θα υπάρξει πάντα μια «ασημένια σφαίρα» για να εξασφαλίσει υγεία μελισσών και ποικίλες προσεγγίσεις θα είναι πάντα ευεργετικές.» Ο χρυσός τροφών Vita και η τροφή Vita πράσινοι είναι διαθέσιμοι στα μπουκάλια 250ml και ένας-λίτρου επαρκή για να μεταχειριστούν πέντε και 20 αποικίες αντίστοιχα. Η τροφή Vita πράσινη εφαρμόζεται καλύτερα σε μια δόση, που αναμιγνύεται με ένα σιρόπι ή μια καραμέλα ζάχαρης.
Ο χρυσός τροφών Vita εφαρμόζεται καλύτερα μικτός με το σιρόπι ζάχαρης σε πέντε ψεκασμένες δόσεις πάνω από δέκα ημέρες. Οι τροφές είναι διαθέσιμες από τους συνηθισμένους προμηθευτές μελισσοκομίας. Περίπου Vita (Ευρώπη) ΕΠΕ Το Vita (Ευρώπη) ΕΠΕ είναι ένας ειδικός υγείας ελέγχου και μελισσών ακαριών που βρίσκεται στο UK και λειτουργία σε όλη την υδρόγειο. Οι έρευνες Vita, αναπτύσσονται, κατασκευάζουν και ακαριοκτόνο προϊόντα αγορών και είναι ο παγκόσμιος κυρίαρχος προμηθευτής των προϊόντων υγείας μελισσών στις βιομηχανίες μελιού και γονιμοποίησης. Στην ανάπτυξη των νέων και οικολογικά-ευαίσθητων προσεγγίσεων στον έλεγχο παρασίτων ακαριών, Vita συνεργάζεται με τα πανεπιστήμια συμπεριλαμβανομένου του Κάρντιφ, του Μιλάνου, Udine και των ιδρυμάτων συμπεριλαμβανομένου του Tierhygienisches Institut (ίδρυμα υγείας των ζώων) σε Freiburg, τη Γερμανία, το εργαστήριο βρετανικής κεντρικό επιστήμης και το USDA στην Αμερική. Η καινοτόμα έρευνα του Vita και το έργο ανάπτυξης έχουν λάβει την υποστήριξη από τη βρετανική κυβέρνηση. Τα προϊόντα του Vita είναι διαθέσιμα μέσω ενός δικτύου 60 διανομέων σε 50 χώρες και έχουν καταχωρηθεί από περισσότερες από 60 κτηνιατρικές αρχές. Η σειρά προϊόντων της περιλαμβάνει τα ακαριοκτόνα αντι-varroa (Apistan (εξωτερική όψη το USA/Canada) και Apiguard), chalkbrood και έλεγχοι σκώρων κεριών, και foulbrood διαγνωστικές εξαρτήσεις) και δύο υγεία-προάγοντας τις τροφές. Όλα τα προϊόντα ελέγχου σχεδιάζονται ως στοιχεία των ενσωματωμένων διοικητικών προγραμμάτων παρασίτων για να εμποδίσει η συγκέντρωση της αντίστασης και να χρησιμοποιήσουν οπουδήποτε είναι δυνατόν οι φυσικές ενώσεις και οι βιολογικοί έλεγχοι που είναι καλοκάγαθοι σε όλα εκτός από τα παράσιτα στόχων. Ως συνέπεια η αρχική έρευνά της φυσικών πρακτόρων ελέγχου, Vita συμμετέχει αυτήν την περίοδο στα νέα προγράμματα που ερευνούν τον έλεγχο ακαριών στις γεωργικές, κτηνιατρικές, και φυτοκομικές βιομηχανίες καθώς επίσης και τη δημόσια υγεία και τον ανθρώπινο έλεγχο αλλεργιογόνου.

Vita (Europe) Ltd, the honeybee health specialist, has launched two new feeds to help improve honeybee health and stimulate colony development. Vita Feed Gold, a natural extract, and Vita Feed Green, an essential oil, are simple and safe to use leaving no residues and containing no antibiotics. Developed over several years and thoroughly tested in field trials, the new feeds are designed to strengthen colonies and make them more resistant to disease.


Vita Feed Gold is a liquid feed based on natural beet extract and molasses. It stimulates a controlled and sustained build-up of colonies, especially if they are weak, and has been shown to be effective in reducing the number of Nosema spores in colonies.


Vita Feed Green is a liquid feed based on the essential oils of walnut, thyme, marjoram and wild marjoram. By stabilising the acidity (pH) of the bee gut to within the optimum range of 6.3 to 6.6, Vita Feed Green offers wide-spectrum protection against harmful bacteria and fungi. It is an anti-oxidant and helps reduce varroa and chalkbrood infestations.


Vita Feed Green can be used at any time of year but is usually most effective either in spring (to stimulate colony development) or in autumn (to help prepare bees for winter). Vita Feed Gold is best administered in spring or autumn especially if colonies have been weakened by dysentery or related conditions.


“As a honeybee health company with products that control pests and enable field identification of foulbrood diseases, we have spent many years looking for products that will boost the natural defences of colonies,” explained Jeremy Owen, Sales Director of Vita (Europe). “After thorough testing, we are delighted with the effects of Vita Feed Gold and Vita Feed Green in strengthening honeybee colonies, the ease with which the feeds can be administered and the fact that as ‘green’ products they are harmless to bees and humans and leave no residues. ”


Dr Max Watkins, Technical Director of Vita (Europe) added: “We believe that Vita Feed Gold and Vita Feed Green have an important role to play strengthening honeybee colonies’ immune systems, especially at this time with so many unexplained losses of honeybee colonies across the globe. There won’t ever be a “silver bullet” to ensure honeybee health and a variety of approaches will always be beneficial.”


Vita Feed Gold and Vita Feed Green are available in 250ml and one-litre bottles sufficient to treat five and 20 colonies respectively. Vita Feed Green is best applied in one dose, mixed with a sugar syrup or candy. Vita Feed Gold is best applied mixed with sugar syrup in five sprinkled doses over ten days. The feeds are available from the usual beekeeping suppliers.


About Vita (Europe) Ltd

Vita (Europe) Ltd is a mite control and honeybee health specialist based in the UK and operating across the globe. Vita researches, develops, manufactures and markets acaricide products and is the world's dominant supplier of honeybee health products to the honey and pollination industries.


In the development of new and ecologically-sensitive approaches to mite pest control, Vita collaborates with universities including Cardiff, Milan, Udine and institutes including the Tierhygienisches Institut (Institute of Animal Health) in Freiburg, Germany, the UK Central Science Laboratory and the USDA in America. Vita's innovative research and development work has received support from the UK Government.


Vita’s products are available through a network of 60 distributors in 50 countries and have been registered by more than 60 veterinary authorities. Its product range includes anti-varroa acaricides (Apistan (outside the USA/Canada) and Apiguard), chalkbrood and wax moth controls, and foulbrood diagnostic kits) and two health-promoting feeds. All the control products are designed as elements of Integrated Pest Management programmes to inhibit the build-up of resistance and wherever possible use natural compounds and biological controls that are benign to all but the target pests.

As a result of its primary research of natural control agents, Vita is currently engaged in new projects exploring mite control in the agricultural, veterinary, and horticultural industries as well as public health and human allergen control.


H ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΩΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΜΕΛΙΣΣΩΝ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟ 1990-2007

Aethina tumida Murray-ο Βρυκόλακας!!!
Ενήλικο 5-7 mm(χιλιοστά)
Aethina tumida Murray, adult, dorsal view.
Beetle is somewhat distended.

Ενήλικο
Aethina tumida, adult dorsal view.
More natural appearance.

Λάρβα, σκουλήκι.
Aethina tumida, larva, dorsal view
Σκουλήκια στην κυψέλη
Larvae of Aethina tumida in hive.


Μικρό tumida Murray Aethina κανθάρων κυψελών (κολεόπτερα: Nitidulidae)

Michael C. Thomas, thomasm@doacs.state.fl.us, τμήμα της Φλώριδας της γεωργίας & καταναλωτικές υπηρεσίες, τμήμα της βιομηχανίας εγκαταστάσεων

Ένα παράσιτο μελισσών μελιού νέο στη Φλώριδα και το δυτικό ημισφαίριο.
Πρόσφατες Μαΐου 1998, ένας μελισσοκόμος στο νομό St Lucia, Φλώριδα, ανακαλυμμένοι κάνθαροι σοβαρά που βλάπτει τις κυψέλες. Οι κάνθαροι είναι Aethina tumida Murray, γνωστό ως παράσιτο μελισσουργείων στη Νότια Αφρική, όπου καλείται μικρό κάνθαρο κυψελών. Αυτό ήταν το πρώτο αρχείο για αυτόν τον κάνθαρο στο δυτικό ημισφαίριο. Οι ενήλικοι (αριθμοί 1-2) είναι ευρείς, ισιωμένοι κάνθαροι περίπου 5-7 χιλ. μακρύς και σκοτεινός καφετής σχεδόν σε μαύρο στο χρώμα. Οι ενήλικοι μπορούν να διακριθούν από τις άλλες ΗΠΑ nitidulids από την ακόλουθη ακολουθία των χαρακτήρων: μάτια με την τούφα των setae πλευρικά πόδια ευρέα και που ισιώνονται pygydium basally με μια εγκάρσια σειρά των βοθρίων (απαιτεί συχνά την αφαίρεση του pygydium για να παρατηρήσει αυτόν τον χαρακτήρα.). Οι προνύμφες (αριθμοί 3, 3a, και 4) είναι επιμήκεις, υπόλευκες προνύμφες που κάτω από την ενίσχυση μπορούν να δουν για να έχουν τις σειρές των σπονδυλικών στηλών στο dorsum. Οι ενήλικοι και οι προνύμφες κατοικούν στις κυψέλες, όπου ταΐζουν με την αποθηκευμένα γύρη και το μέλι. Οι χτένες είναι χαλασμένες και το τσούρμο σκοτωμένος με των προνυμφών κανθάρων. Οι μέλισσες έχουν παρατηρηθεί στη Φλώριδα για να εγκαταλείψουν τις χτένες μόλις μολυνθούν από τους κανθάρους. Δεδομένου ότι μια προσβολή αυξάνεται, τα ένζυμα μελιού, και φυσαλίδες από τα κύτταρα. Το ζυμώνομαοντας μέλι λέγεται για να έχει τη μυρωδιά των αποσυντιθειμένος πορτοκαλιών. Οι χρυσαλίδες είναι άσπρες σε καφετή και βρίσκονται στο χώμα κάτω από τις κυψέλες.
Στη Νότια Αφρική, η ανάπτυξη από το αυγό στον ενήλικο απαίτησε 38 έως 81 ημέρες, με πέντε γενεές ετησίως πιθανές κατά τη διάρκεια των θερμότερων μηνών.
Οι μικροί κάνθαροι κυψελών έχουν βρεθεί στις άγριες κυψέλες μελισσών στη Φλώριδα. Έχουν αποδειχθεί για να επιτεθούν bumblebee στις φωλιές στο εργαστήριο, και έχουν παρατηρηθεί για να επιζήσουν των χειμώνων στην κυψέλη μέσα στη συστάδα μελισσών. Από την ανακάλυψή του, οι μικροί κάνθαροι κυψελών έχουν διαδώσει σε όλους τους νομούς της Φλώριδας και επίσης έχουν βρεθεί σε όλες τα νοτιοανατολικές κράτη, την Πενσυλβανία, το Οχάιο, και τη Μινεσότα. Ακόμα κι αν ο μικρός κάνθαρος κυψελών ανακαλύφθηκε πρώτα στη Φλώριδα, τώρα φαίνεται ότι εισήχθη αρχικά στη Γεωργία ή τη νότια Καρολίνα. Παρατηρήθηκε αλλά δεν αναγνωρίστηκε και στα δύο από εκείνα τα κράτη ένα τουλάχιστον έτος νωρίτερα από την ανακάλυψή του στη Φλώριδα. Ένα νέο φυτοφάρμακο που αναπτύσσεται από Bayer για Varroa το άκαρι επίσης έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό ενάντια στο μικρό κάνθαρο κυψελών, σύμφωνα με την έρευνα από το USDA-ARS. Το φυτοφάρμακο είναι coumaphos, που πωλείται με το εμπορικό σήμα CheckMite+®. (Η αναφορά ενός εμπορικού σήματος δεν υπονοεί το endorsment του προϊόντος από το τμήμα της Φλώριδας γεωργίας και καταναλωτικών υπηρεσιών.)

Small Hive Beetle Aethina tumida Murray (Coleoptera:Nitidulidae)

Michael C. Thomas, thomasm@doacs.state.fl.us, Florida Department of Agriculture & Consumer Services, Division of Plant Industry


A Honey bee Pest New to Florida and the Western Hemisphere

In late May, 1998, a beekeeper in St. Lucie County, Florida, discovered beetles severely damaging beehives. The beetles are Aethina tumida Murray, known as an apiary pest in South Africa, where it is called the small hive beetle. This was the first record for this beetle in the Western Hemisphere.

The adults (Figs. 1-2) are broad, flattened beetles about 5-7 mm long and dark brown to nearly black in color. The adults can be distinguished from other U.S. nitidulids by the following suite of characters: eyes with tuft of setae laterally; legs broad and flattened; pygydium basally with a transverse row of foveae (It often necessitates removal of pygydium to observe this character.).

The larvae (Figs. 3, 3a, and 4) are elongate, whitish grubs which under magnification can be seen to have rows of spines on the dorsum. Adults and larvae inhabit beehives, where they feed on stored pollen and honey. Combs are damaged and brood killed by the burrowing of the beetle larvae. Bees have been observed in Florida to abandon combs once they are infested by the beetles. As an infestation grows, the honey ferments, and bubbles out of the cells. The fermenting honey is said to have the odor of decaying oranges.

Pupae are white to brown and are found in the soil beneath hives. In South Africa, development from egg to adult required 38 to 81 days, with five generations a year possible during the warmer months. Small hive beetles have been found in feral honeybee hives in Florida. They have been shown to attack bumblebee nests in the laboratory, and have been observed to survive winters in the hive inside the bee cluster.

Since its discovery, the small hive beetles has spread to all Florida counties and also has been found in all southeastern states, Pennsylvania, Ohio, and Minnesota. Even though the small hive beetle was discovered first in Florida, it now appears that it was first introduced into Georgia or South Carolina. It was noticed but not recognized in both of those states at least a year earlier than its discovery in Florida.

A new pesticide developed by Bayer for Varroa mite also has proved effective against the small hive beetle, according to research by the USDA-ARS. The pesticide is coumaphos, sold under the brand name CheckMite+®. (Mention of a brand name does not imply endorsment of the product by the Florida Department of Agriculture and Consumer Services.)http://www.ento.vt.edu/~fell/apiculture/hivebeetle/index.html


Ο μικρός κάνθαρος κυψελών

Ένα νέο παράσιτο των αποικιών μελισσών μελιού

Ο μικρός κάνθαρος κυψελών, tumida Aethina (κολεόπτερα διαταγής Η οικογένεια Nitidulidae), ανακαλύφθηκε αρχικά στη Φλώριδα τον Ιούνιο του 1998 και έχει βρεθεί τώρα σε 6 άλλα κράτη, τη Γεωργία, τη νότια Καρολίνα, τη βόρεια Καρολίνα, την Πενσυλβανία, το Οχάιο και Μινεσότα. Μέχρι σήμερα ο κάνθαρος δεν έχει βρεθεί στη Βιρτζίνια, αλλά η μετακίνηση των μεταναστευτικών beekeepers από τη Φλώριδα μπορεί να είχε μεταφέρει τον κάνθαρο σε άλλα κράτη. Τα πρόσφατα συμπεράσματα δείχνουν επίσης τη μεταφορά των κανθάρων στις συσκευασίες. Εάν ανακαλύπτετε ή υποψιάζεστε ότι οποιαδήποτε από τις κυψέλες σας έχει μια προσβολή των μικρών κανθάρων κυψελών, ελάτε σε επαφή με έναν επιθεωρητή μελισσουργείων της Βιρτζίνια.

Ο μικρός κάνθαρος κυψελών μπορεί να είναι ένα καταστρεπτικό παράσιτο των αποικιών μελισσών μελιού, προκαλώντας τη ζημία στη χτένα, το αποθηκευμένες μέλι και τη γύρη. Εάν μια προσβολή κανθάρων είναι αρκετά βαριά, μπορούν να αναγκάσουν τις μέλισσες για να εγκαταλείψουν την κυψέλη τους. Οι κάνθαροι μπορούν επίσης να είναι ένα παράσιτο των αποθηκευμένων χτενών, και μέλι (στη χτένα) που αναμένει την εξαγωγή. Οι προνύμφες κανθάρων μπορούν να ανοίξουν μέσω των χτενών του μελιού, που ταΐζουν και που αφοδεύουν, προκαλώντας τον αποχρωματισμό και τη ζύμωση του μελιού.

Ενήλικος μικρός κάνθαρος κυψελών, tumida Aethina

Ιστορία ζωής του κανθάρου

Το tumida Aethina ήταν προηγουμένως γνωστό μόνο από τις νότιες περιοχές της Αφρικής όπου έχει θεωρηθεί δευτερεύον παράσιτο των μελισσών. Οι πληροφορίες κύκλων ζωής είναι γνωστές πρώτιστα από τις μελέτες στη Νότια Αφρική. Καμία λεπτομερής μελέτη δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα στις διαφορετικές περιοχές των ΗΠΑ όπου ο κάνθαρος έχει βρεθεί.

Ο μικρός κάνθαρος κυψελών είναι μέλος της οικογένειας Nitidulidae, η μεγαλύτερη μέρος της οποίας είναι οδοκαθαριστές ή κάνθαροι σφρίγους. Ο ενήλικος κάνθαρος είναι σκοτεινός καφετής στο Μαύρο και για το μισό εκατοστόμετρο στο μήκος. Οι ενήλικοι μπορούν να ανταποκραγούν 6 μήνες και μπορούν να παρατηρηθούν σχεδόν οπουδήποτε σε μια κυψέλη, αν και ο συχνότερα βρίσκονται στην οπίσθια μερίδα του κατώτατου πίνακα μιας κυψέλης. Οι κάνθαροι θηλυκών βάζουν τις ανώμαλες μάζες των αυγών στις ρωγμές ή των ρωγμών σε μια κυψέλη. Τα αυγά εκκολάπτουν σε 2 - 3 ημέρες στις whilte-χρωματισμένες προνύμφες που θα αυξηθούν σε 10 -11 χιλ. στο μήκος. Οι προνύμφες ταΐζουν με τη γύρη και το μέλι, χτένες καταστροφής, και απαιτούν περίπου 10 - 16 ημέρες για να ωριμάσουν. Οι προνύμφες που είναι έτοιμες στο pupate αφήνουν την κυψέλη και το λαγούμι στο χώμα κοντά στην κυψέλη. Η περίοδος pupation μπορεί να διαρκέσει περίπου 3 - 4 εβδομάδες. Οι πρόσφατα ενήλικοι αναζητούν το σύντροφο κυψελών και θηλυκών γενικά και αρχίζουν το αυγό βάζοντας για μια εβδομάδα μετά από την εμφάνιση. Οι κάνθαροι κυψελών μπορούν να έχουν 4 - 5 γενεές ετησίως κατά τη διάρκεια των θερμότερων εποχών.

Ζημία στις αποικίες και το αποθηκευμένο μέλι

Η αρχική ζημία στις αποικίες και το αποθηκευμένο μέλι που προκαλούνται από το μικρό κάνθαρο κυψελών είναι μέσω της δραστηριότητας σίτισης των προνυμφών. Οι κυψέλες και ο αποθηκευμένος εξοπλισμός με τις βαριές προσβολές των κανθάρων έχουν περιγραφεί καθώς βρωμίστε. Μια περίληψη που λαμβάνεται από τις διάφορες εκθέσεις της ζημίας που προκαλούνται από αυτούς τους κανθάρους παρατίθεται κατωτέρω:

 • Οι προνύμφες ανοίγουν μέσω της χτένας με το αποθηκευμένη μέλι ή τη γύρη, που βλάπτει ή που καταστρέφει cappings και τη χτένα
 • Οι προνύμφες αφοδεύουν στο μέλι και το μέλι γίνεται αποχρωματισμένο από τα περιττώματα
 • Η δραστηριότητα των προνυμφών προκαλεί τη ζύμωση και frothiness στο μέλι το μέλι αναπτύσσει μια χαρακτηριστική μυρωδιά των αποσυντιθειμένος πορτοκαλιών
 • Το μέλι αιτίας ζημίας και ζύμωσης που τρέχει από τις χτένες, δημιουργία βρωμίζει στις κυψέλες ή εξαγωγή των δωματίων
 • Οι βαριές προσβολές προκαλούν τις μέλισσες στο abscond μερικά beekeepers έχουν εκθέσει τη γρήγορη κατάρρευση ακόμη και των ισχυρών αποικιών

Έλεγχος των κανθάρων κυψελών

Ο μικρός κάνθαρος κυψελών θεωρείται δευτεροβάθμιο παράσιτο στη Νότια Αφρική, και, υπό αυτήν τη μορφή, δεν έχει αποτελέσει το αντικείμενο σημαντικών προσπαθειών ελέγχου. Ο κάνθαρος ο συχνότερα βρίσκεται στις αδύνατες ή αποτυχούσες κυψέλες και έχει επιπτώσεις σπάνια στις ισχυρές κυψέλες. Εντούτοις, οι διαφορές στα housecleaning γνωρίσματα των μελισσών που βρίσκονται στη Νότια Αφρική και τις ΗΠΑ μπορούν να σημάνουν τις πολύ διαφορετικές απαντήσεις στους κανθάρους. Μερικές πρόωρες εκθέσεις από τη Φλώριδα και τη νότια Καρολίνα προτείνουν ότι οι κάνθαροι μπορούν να είναι πιό καταστρεπτικοί εδώ απ'ό, τι στην Αφρική. Οι ισχυρές κυψέλες είναι ακόμα πιθανώς η καλύτερη προστασία, και οι αδύνατες κυψέλες πρέπει να συνδυαστούν ή, αλλά η προσοχή πρέπει να ληφθεί ενάντια στη χρησιμοποίηση του μολυσμένου εξοπλισμού στις μη-μολυσμένες κυψέλες. Η προστασία του αποθηκευμένου εξοπλισμού συστήνεται και τα supers με το μέλι δεν πρέπει να αφεθούν οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Το PDB (παραδιχλωροβενζόλιο) έχει χρησιμοποιηθεί για την προστασία των κενών αποθηκευμένων χτενών. Coumaphos οι λουρίδες μελισσών (εταιρία Bayer) έχουν εγκριθεί για τη χρήση στις κυψέλες για τον έλεγχο των μικρών κανθάρων κυψελών σε μερικά κράτη κάτω από μια εγγραφή έκτακτης ανάγκης. Έλεγχος με τον επιθεωρητή κρατικών μελισσουργείων σας για εάν coumaphos οι λουρίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν νόμιμα.The small hive beetle, Aethina tumida (Order Coleoptera; Family Nitidulidae), was first discovered in Florida in June of 1998 and has now been found in 6 other states, Georgia, South Carolina, North Carolina, Pennsylvania, Ohio and Minnesota. To date the beetle has not been found in Virginia, but the movement of migratory beekeepers from Florida may have transported the beetle to other states. Recent findings also indicate transport of the beetles in packages. If you discover or suspect that any of your hives has an infestation of small hive beetles, contact a Virginia apiary inspector.

The small hive beetle can be a destructive pest of honey bee colonies, causing damage to comb, stored honey and pollen. If a beetle infestation is sufficiently heavy, they may cause bees to abandon their hive. The beetles can also be a pest of stored combs, and honey (in the comb) awaiting extraction. Beetle larvae may tunnel through combs of honey, feeding and defecating, causing discoloration and fermentation of the honey.

Adult Small Hive Beetle, Aethina tumida

Life History of the Beetle

Aethina tumida was previously known only from the southern regions of Africa where it has been considered a minor pest of bees. The life cycle information is known primarily from studies in South Africa. No detailed studies have yet been conducted in the different regions of the U.S. where the beetle has been found.

The small hive beetle is a member of the family Nitidulidae, most of which are scavengers or sap beetles. The adult beetle is dark brown to black and about one-half centimeter in length. The adults may live up to 6 months and can be observed almost anywhere in a hive, although they are most often found on the rear portion of the bottom board of a hive. Females beetles lay irregular masses of eggs in cracks or crevices in a hive. The eggs hatch in 2 - 3 days into whilte-colored larvae that will grow to 10 -11 mm in length. Larvae feed on pollen and honey, damaging combs, and require about 10 - 16 days to mature. Larvae that are ready to pupate leave the hive and burrow into soil near the hive. The pupation period may last approximately 3 - 4 weeks. Newly emerged adults seek out hives and females generally mate and begin egg laying about a week after emergence. Hive beetles may have 4 - 5 generations a year during the warmer seasons.

Damage to Colonies and Stored Honey

The primary damage to colonies and stored honey caused by the small hive beetle is through the feeding activity of the larvae. Hives and stored equipment with heavy infestations of beetles have been described as a mess. A summary taken from various reports of damage caused by these beetles is listed below:

 • Larvae tunnel through comb with stored honey or pollen, damaging or destroying cappings and comb
 • Larvae defecate in honey and the honey becomes discolored from the feces
 • Activity of the larvae causes fermentation and a frothiness in the honey; the honey develops a characteristic odor of decaying oranges
 • Damage and fermentation cause honey to run out of combs, creating a mess in hives or extracting rooms
 • Heavy infestations cause bees to abscond; some beekeepers have reported the rapid collapse of even strong colonies

Control of Hive Beetles

The small hive beetle is considered a secondary pest in South Africa, and, as such, has not been the subject of major control efforts. The beetle is most often found in weak or failing hives and rarely affects strong hives. However, differences in the housecleaning traits of the bees found in South Africa and the U.S. may mean very different responses to the beetles. Some early reports from Florida and South Carolina suggest the beetles may be more damaging here than in Africa. Strong hives are still probably the best protection, and weak hives should be combined or requeened, but care should be taken against using infested equipment on non-infested hives. Protection of stored equipment is recommended and supers with honey should not be left standing for any length of time. PDB (paradichlorobenzene) has been used for protecting empty stored combs. Coumaphos bee strips (Bayer Corporation) have been approved for use in hives for the control of small hive beetles in some states under an emergency registration. Check with your State Apiary Inspector about whether coumaphos strips can be used legally.

Κυριακή, 30 Δεκεμβρίου 2007

ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΜΕ ΟΞΑΛΙΚΟ ΟΞΥ:

Η εποχή αυτή του έτους είναι η ιδανική για την εφαρμογή του οξαλικού οξέος, στην καταπολέμηση του ακάρεος Βαρρόα. Είναι ιδανική διότι το ποσοστό του γόνου στις κυψέλες είναι το μικρότερο δυνατό σε σχέση με άλλες εποχές του έτους.
Οι μέθοδοι εφαρμογής είναι δύο:
 • Μέθοδος διαβροχής-ενστάλλαξης. Ζυγίζουμε 75 γραμμάρια οξαλικό οξύ 99,99% καθαρότητας και το λιώνουμε σε 1 λίτρο νερό απεσταγμένο(αυτό για το σιδέρωμα) και σε 1 κιλό ζάχαρη.Από το μίγμα αυτό παίρνουμε μία σύριγγα και χύνουμε 5 ml(cm3 -κυβικά εκατοστά) ανάμεσα στα πλαίσια, ανά πλαίσιο πληθυσμού, δηλ. εάν το μελίσσι είναι αυτή την στιγμή πεντάρι, τότε ρίχνουμε 25 ml. Η αποτελεσματικότητα μπορεί να φτάσει και το 100%, εφόσον δεν υπάρχει καθόλου γόνος.(Μελισσοκομική επιθεώρηση τεύχος 6ο-Νοεμ-Δεκ 2007).
 • Μέθοδος εξάχνωσης με συσκευή VARROX(Αναλυτική εξήγηση σε ανάρτηση του Νοεμβρίου στο παρών blog).

Η προβοσκίδα της βαρρόας πρίν την θεραπεία με οξαλικό οξύ.
Η προβοσκίδα της βαρρόας μετά την θεραπεία με οξαλικό οξύ.
This season of year is ideal for the application of oxalic acid, in the fighting of Varroa. She is ideal because the percentage of spawn in the beehives is smaller possible in combination other seasons of year. The methods of application are two: * Method [diabrochis]-[enstallaxis]. Weight 75 grams oxalic acid of 99,99% of cleanliness and we melt him in 1 litre water extract (this for the ironing) and in 1 kilo sugar.From this mix we take a syringe and pour 5 ml (cm3 - cubic hundredth) between the frames, per frame of population, that is to say if the beehives are at this moment 5 frames, then we throw 25 ml. The effectiveness can reach also the 100%, provided that does not exist by no means spawn. (Apiarian inspection copy [Noem]6th--CJEC 2007). * Method evaporation with appliance VARROX (Analytic explanation in suspension of November in present blog).

ΝΙΦΑΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ-SNOWFLAKES


ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΙΝΔΙΑ-Αpiculture in India.


Εικόνες από μελισσοκομείο.
Pictures from apiaries.


Το μέλι μεταφέρεται στο χώρο παραλαβής σε τενεκέδες,από όλη την ΙΝΔΙΑ.
The honey is transported in the space of receipt in tanks, from all over INDIA.
Συσκευή μικροφιλτραρίσματος και παστερίωσης του μελιού.
Appliance microfiltering and pasteurization of honey.
Αφύγρανση του μελιού.!!
Drying honey.Δεξαμενές γεμάτες με μέλι μεταγγίζονται σε βαρέλια 200-250 κιλών για εξαγωγή!!!
Reservoirs full with honey filled on barrels of 200-250 kilos for export!!!

Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2007

ΣΑΛΙΓΚΑΡΟΣ-SALIGAR!!!


Η ιδιοκατασκευή αυτή, κατασκευάζεται στην Καλαμάτα, την είδα για πρώτη φορά στην Νικήτη Χαλκιδικής, ανήκει στον μελισσοκόμο Κασσσανδρινό Αριστοτέλη(1000 μελίσσια).Από την μιά μεριά μπαίνει ο ατμός από το καζάνι που βράζει νερό και από την άλλη βγαίνει και καταλήγει σε μαχαίρι απολεπισμού.Πάνω στον σαλίγκαρο πέφτουν τα απολεπίσματα τα οποία λιώνουν αμέσως και πέφτουν στην βάση όπου το μέλι και το κερί αποχωρίζονται πλήρως, με την βάνα ανοίγουμε και παίρνουμε το μέλι(το οποίο το χρησιμοποιούμε,μαυρίζει πολύ όμως, σε ανάμιξη με άλλο μέλι για παρασκευή σακχαροζύμαρου, γιατί έχει παραζεσταθεί). Ο χαλκός τώρα τελευταία αντικαθίσταται από ανοξείδωτο σωλήνα.Ευχαριστώ πολύ τον φίλο μελισσοκόμο Θεοδόση Κατσαρό,Βόλο, http://kokkini-melissa.blogspot.com/ για τις πολύ καλές επισημάνσεις του.

ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ ΣΤΟ ΑΓ.ΟΡΟΣ-Mountaineering in AGION OROS-HOLLY MOUNTAIN

Σκήτη Αγ. Άννας.
Σκήτη Αγ. Άννας.


Διαδρομή από Νέα Σκήτη-Σκήτη Αγ. Άννας.

2η ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ,1-4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007, ΛΙΜΑΝΙ ΑΠΟΘ.7,ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-2th EXCIBITION OF ORGANIC PRODUCTS, 1-4 NOVEMBER 2007,THESSALONIKIΦωτογραφίες από την συμμετοχή της ομάδας ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Ν.ΠΕΛΛΑΣ(Γιαλαμπούκης Γεώργιος, Σιγκούδης ΄Ανθιμος) για δεύτερη συνεχή χρονιά με ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση κοινού.

Photographs from the attendance of team of BIOLOGICAL APICULTURE N.PELLAS(Gialampoukis Georgios, Sigoudis Anthimos) for second continuous year with particularly big attendance of public.

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2007

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΥΨΕΛΩΝ-BEEHIVES PHOTOS
Φωτογραφία από το μελισσοκομείο του εργαστηρίου Μελισσοκομίας του ΑΠΘ.(φωτ.Σιγκούδης Άνθιμος)Φωτογραφία από φρεσκοβαμμένες κυψέλες(φωτ.Σιγκούδης Άνθιμος).Φωτογραφία από κορμό δένδρου ο οποίος έχει μετατραπεί σε κυψέλη.(φωτ.Σιγκούδης Άνθιμος).

Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2007

ΚΡΕΜΩΔΗΣ ΜΕΛΙ-ΘΕΩΡΙΑ-Creamed Honey - TheoryHoney crystals (Kountoupes)
Crystalized honey as seen with polarized light (Kountoupes)


http://www.masterbeekeeper.org/creamhoney.htm

Creamed Honey - Theory
Nicholas W. Calderone

Dyce Laboratory for Honey Bee Studies
Cornell UniversityCreamed honey is one of the finest hive products available. It has a mild flavor, spreads like butter at ordinary room temperature, and unlike liquid honey, it doesn’t drip. Creamed honey is really crystallized or granulated honey. Well-made creamed honey possesses a creamy texture because the crystallization process has been precisely controlled. Unfortunately, creamed honey is usually one of the least promoted products in a beekeeper’s product line. This situation can be traced, in part, to the fact that most crystallized honey is produced through a natural or uncontrolled process that usually results in large, coarse crystals that are hard, difficult to spread, and not especially palatable. Professor Elton J. Dyce, while at Cornell University, learned to control the crystallization process and to produce an extremely fine-grained creamed honey. Here, I recount the essentials of Professor Dyce’s method for producing creamed honey. You can apply these principles to any size creamed honey operation.

Το αποβουτυρωμένο μέλι είναι ένα από τα λεπτότερα προϊόντα κυψελών διαθέσιμα. Έχει μια ήπια γεύση, διαδίδει όπως το βούτυρο στη συνηθισμένη θερμοκρασία δωματίου, και αντίθετα από το υγρό μέλι, δεν στάζει. Το αποβουτυρωμένο μέλι κρυσταλλώνεται πραγματικά ή κοκκοποιείται το μέλι. Το καλοφτιαγμένο αποβουτυρωμένο μέλι κατέχει μια κρεμώδη σύσταση επειδή η διαδικασία κρυστάλλωσης έχει ελεγχθεί ακριβώς. Δυστυχώς, το αποβουτυρωμένο μέλι είναι συνήθως ένα από τα λιγότερα προαχθε'ντα προϊόντα στη γραμμή προϊόντων ενός μελισσοκόμου. Αυτή η κατάσταση μπορεί να επισημανθεί, εν μέρει, στο γεγονός ότι το περισσότερο κρυσταλλωμένο μέλι παράγεται μέσω μιας φυσικής ή ανεξέλεγκτης διαδικασίας που οδηγεί συνήθως στα μεγάλα, χονδροειδή κρύσταλλα που δεν είναι σκληρά, δύσκολο να διαδοθούν, και όχι ιδιαίτερα εύγευστο. Καθηγητής Elton J. Dyce, ενώ στο πανεπιστήμιο του Cornell, που μαθαίνεται για να ελέγχει τη διαδικασία κρυστάλλωσης και για να παράγει ένα εξαιρετικά λεπτόκοκκο αποβουτυρωμένο μέλι. Εδώ, εξιστορώ τα προϊόντα πρώτης ανάγκης της μεθόδου καθηγητή Dyce's για το αποβουτυρωμένο μέλι. Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτές τις αρχές σε οποιαδήποτε αποβουτυρωμένη μέγεθος λειτουργία μελιού.Honey Crystallization
Two processes determine the quality of creamed honey. The first is crystallization. Nearly all honey crystallizes – some while still in the comb, others within a few days, weeks or months after being extracted. A few honeys, like Tupelo, remain in the liquid state for years after being extracted. Natural crystallization is an uncontrolled process that generally produces a coarse product with a high tendency to ferment. Unfortunately, this is also the type of crystallized honey with which most people are familiar. Successful marketing of crystallized honey requires that the final product consist of extremely fine crystals. Therefore, if you wish to produce high quality creamed honey, you must first acquire a basic understanding of the process of crystallization.
Honey consists of two principal sugars – glucose and fructose – in solution with water. Crystallization is a process in which the glucose molecules form crystals with some of the water molecules. Crystallization is affected by three major factors. One is the floral origin of the nectar. Generally, honeys with a high glucose/fructose ratio, like goldenrod and goldenrod-aster blends], will crystallize more rapidly than honeys with a relatively low glucose/fructose ratio, like Tupelo.

Κρυστάλλωση μελιού

Δύο διαδικασίες καθορίζουν την ποιότητα του αποβουτυρωμένου μελιού. Ο πρώτος είναι κρυστάλλωση. Σχεδόν όλο το μέλι κρυσταλλώνει - μερικοί ενώ ακόμα στη χτένα, άλλες μέσα σε μερικούς ημέρες, εβδομάδες ή μήνες μετά από να εξαχθεί. Μερικά μέλια, όπως Tupelo, παραμένουν στην υγρή κατάσταση για χρόνια μετά από να εξαχθούν. Η φυσική κρυστάλλωση είναι μια ανεξέλεγκτη διαδικασία που παράγει γενικά ένα χονδροειδές προϊόν με μια υψηλή τάση να ζυμώνομσει. Δυστυχώς, αυτό είναι επίσης ο τύπος κρυσταλλωμένου μελιού με το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι εξοικειώνονται. Το επιτυχές μάρκετινγκ του κρυσταλλωμένου μελιού απαιτεί ότι το τελικό προϊόν αποτελείται από τα εξαιρετικά λεπτά κρύσταλλα. Επομένως, εάν επιθυμείτε να παραγάγετε αποβουτυρωμένο το υψηλή ποιότητα μέλι, πρέπει πρώτα να αποκτήσετε μια βασική κατανόηση της διαδικασίας της κρυστάλλωσης. Το μέλι αποτελείται από δύο κύριες ζάχαρες - γλυκόζη και φρουκτόζη - σε λύση με το ύδωρ. Η κρυστάλλωση είναι μια διαδικασία στην οποία τα μόρια γλυκόζης διαμορφώνουν τα κρύσταλλα με μερικά από τα μόρια ύδατος. Η κρυστάλλωση επηρεάζεται από τρεις σημαντικούς παράγοντες. Κάποια είναι η floral προέλευση του νέκταρ. Γενικά, τα μέλια με μια υψηλή αναλογία γλυκόζης/φρουκτόζη, όπως τα μίγματα χρυσοβεργών και χρυσόβεργα-αστέρων], θα κρυσταλλώσουν γρηγορότερα από τα μέλια με μια σχετικά χαμηλή αναλογία γλυκόζης/φρουκτόζη, όπως Tupelo.Honey Fermentation
The second process that can affect the quality of your creamed honey is fermentation. All honeys contain sugar-tolerant yeasts that can cause them to ferment or spoil if their moisture content is too high. The moisture content of well-ripened honey is 18.6%, or less, and this suppresses the growth of the yeasts. Honeys with higher water content are susceptible to fermentation, and considerable loss from fermentation occurs during years when bees are having difficulty ripening their product. Crystallization and fermentation are closely related. During crystallization, the glucose molecules separate from the liquid phase as solid glucose hydrate crystals containing 9.09 % water. Since liquid honey is generally between 17 and 19% water, crystallization frees up quite a bit of water and that increases the moisture content of the remaining honey. This creates an environment favorable for the growth of the yeast. Even well ripened honeys may ferment if they crystallize.

The most satisfactory method for controlling honey spoilage is pasteurization – a process in which the honey is heated rapidly to 145 °F for 30 minutes - or 150 °F for 15 minutes - and then rapidly cooled. The elevated temperature destroys the yeast, thereby preventing fermentation. The rapid heating and cooling process is essential to minimize damage to the honey from heating. Many people prefer not to heat their honey to such a high temperature; however, heat related damage to honey is cumulative and should be kept in perspective. Honey stored at 77 °F for 40 days will incur as much damage as honey heated to 145 °F for 60 minutes. The take-home message is simple – heat your honey for adequate control of crystallization and fermentation, cool it as rapidly as possible, then store it at 70 °F or less. While pasteurization eliminates fermentation, honeys heated to this temperature usually begin crystallizing again in a few weeks or months. The crystals that form after pasteurization are invariably large and coarse and make the resulting crystallized product undesirable for table use. Therefore, liquid honey must be creamed immediately after it has been pasteurized.

Ζύμωση μελιού

Η δεύτερη διαδικασία που μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα του αποβουτυρωμένου μελιού σας είναι ζύμωση. Όλα τα μέλια περιέχουν τις ζάχαρη-ανεκτικές ζύμες που μπορούν να τους αναγκάσουν για να ζυμώνομσουν ή να χαλάσουν εάν η περιεκτικότητα σε υγρασία τους είναι πάρα πολύ υψηλή. Η περιεκτικότητα σε υγρασία του well-ripened μελιού είναι 18.6%, ή λιγότερος, και αυτό καταστέλλει την αύξηση των ζυμών. Τα μέλια με την υψηλότερη περιεκτικότητα σε ύδωρ είναι ευαίσθητα στη ζύμωση, και η ιδιαίτερη απώλεια από τη ζύμωση εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των ετών όταν έχουν οι μέλισσες τη δυσκολία ωριμάζοντας το προϊόν τους. Η κρυστάλλωση και η ζύμωση είναι στενά συνδεδεμένες. Κατά τη διάρκεια της κρυστάλλωσης, τα μόρια γλυκόζης χωριστά από την υγρή φάση ως στερεά γλυκόζη ενυδατώνουν τα κρύσταλλα που περιέχουν το ύδωρ 9.09%. Δεδομένου ότι το υγρό μέλι είναι γενικά μεταξύ ύδατος 17 και 19%, η κρυστάλλωση ελευθερώνει επάνω αρκετό ύδωρ και αυτός αυξάνει την περιεκτικότητα σε υγρασία του υπόλοιπου μελιού. Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την αύξηση της ζύμης. Ακόμη και τα καλά ωριμασμένα μέλια μπορούν να ζυμώνομσουν εάν κρυσταλλώνουν. Η πιό ικανοποιητική μέθοδος για την επιδείνωση μελιού ελέγχου είναι παστερίωση - μια διαδικασία στην οποία το μέλι θερμαίνεται γρήγορα σε 145 °F για 30 λεπτά - ή 150 °F για 15 λεπτά - και έπειτα γρήγορα δροσισμένος. Η ανυψωμένη θερμοκρασία καταστρέφει τη ζύμη, με αυτόν τον τρόπο αποτρέποντας τη ζύμωση. Η γρήγορη διαδικασία θέρμανσης και ψύξης είναι ουσιαστική να ελαχιστοποιήσει τη ζημία στο μέλι από τη θέρμανση. Πολλοί άνθρωποι προτιμούν να μην θερμάνουν το μέλι τους σε έναν τέτοιο υψηλής θερμοκρασίας εντούτοις, σχετική με η την θερμότητα ζημία στο μέλι είναι συσσωρευτική και πρέπει να κρατηθεί στην προοπτική. Το μέλι που αποθηκεύεται σε 77 °F για 40 ημέρες θα υποστεί τόση ζημία όσο και μέλι που θερμαίνεται σε 145 °F για 60 λεπτά. Το καθαρό μήνυμα είναι απλό - θερμάνετε το μέλι σας για τον επαρκή έλεγχο της κρυστάλλωσης και η ζύμωση, το δροσίζει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, κατόπιν κατάστημα αυτό σε 70 °F ή λιγότεροι. Ενώ η παστερίωση αποβάλλει τη ζύμωση, τα μέλια που θερμαίνονται σε αυτήν την θερμοκρασία αρχίζουν συνήθως πάλι σε μερικούς εβδομάδες ή μήνες. Τα κρύσταλλα που διαμορφώνουν μετά από την παστερίωση είναι αμετάβλητα μεγάλα και χονδροειδή και καθιστούν το προκύπτον κρυσταλλωμένο προϊόν ανεπιθύμητο για την επιτραπέζια χρήση. Επομένως, το υγρό μέλι πρέπει να αποβουτυρωθεί αμέσως αφότου έχει παστεριωθεί.

The Dyce Method for Creamed Honey Production
Inadequate control of fermentation and crystallization of honey were serious obstacles to the successful marketing of crystallized honey until a method commonly known as the Dyce Process (after its inventor, Professor Elton J. Dyce) was developed at Cornell University in 1928. One of Professor Dyce's contributions to our knowledge of honey was his discovery that one could control the crystallization process by controlling the quality of the seed crystals used to initiate the crystallization process. A second contribution was his discovery that the temperature of the honey during the crystallization process greatly affects both the rate of crystallization and the texture of the final product. A temperature of 57 °F is the optimal temperature for crystallization. Of course, in the process of making these discoveries, Professor Dyce learned a great deal about the properties of honey, and the serious creamed-honey producer is referred to Professor Dyce’s original texts on the subject for greater detail (see Suggested Readings).

The heart of the Dyce Process is the control of the crystallization process. Control is achieved by the careful adherence to a series of steps:

1) Blend the honey to the desired color, flavor and moisture content.

2) Pasteurize the honey you wish to crystallize. First, heat the honey to 120 °F, then strain it to remove large impurities, especially wax particles. Following this initial straining, heat the honey to 150 °F for 15 minutes to dissolve remaining crystals and kill any yeast cells. Strain the heated honey through a 100-mesh/inch (40-mesh/cm) screen to remove fine impurities.

3) Cool the honey as rapidly as possible to between 60 and 75 °F in preparation for the addition of seed crystal. Rapid cooling is essential, as honey raised to 150 °F for 15 minutes and left to cool slowly on its own will be damaged and yield an inferior product. The finest-grained honey is produced when the seed crystals are added to honey that is between 60 and 75 °F.

4) Prepare an intermediate batch of seed crystal from a starter batch of previously crystallized honey. The starter batch is ground to a suitable fineness, then added to 10-20 times its weight of pasteurized and strained honey. Using less than 5% seed crystal to seed a new batch of honey results in a coarse product. Adding more than 10% seed crystal is wasteful. The seed crystals and honey are thoroughly mixed, being careful not to incorporate air into the honey, then covered and placed in a cold room at 55 °F for one week. This intermediate batch of seed crystal is prepared in a wide mouthed container so that it can be easily removed once it has crystallized.

5) After the intermediate batch of seed crystal is completely crystallized, you must process it before you can use it as seed for the main batch. Remove it from the cold room, bring it to a temperature of 70 °F, and grind it to a fine consistency. After grinding, the intermediate batch of seed crystal is added to 10-20 times its weight of pasteurized and strained honey, and mixed thoroughly, again, paying attention not to incorporate air into the honey. The container in which you mix the seed crystal and honey for your production run must be equipped with a 2” gate to facilitate the flow of the relatively cold honey. The length of time that the honey and seed crystal are mixed also affects the rate of crystallization and the grain of the final product. The optimal time for stirring will depend on the specific equipment used. Caution! Over-stirring can raise the temperature of the honey and damage the seed crystal.

6) Creamed honey must crystallize in the containers in which you sell it. You cannot re-pack it after it has crystallized. So, immediately after blending your seed crystals with your liquid honey, dispense it to smaller jars for crystallization and retail sale. Place the jars in the cold room at 55 °F and leave them undisturbed for one week. After crystallization is complete, store the honey below 70 °F, and preferably below 50 °F.

Μέθοδος Dyce για την αποβουτυρωμένη παραγωγή μελιού

Ο ανεπαρκής έλεγχος της ζύμωσης και η κρυστάλλωση του μελιού ήταν σοβαρά εμπόδια στο επιτυχές μάρκετινγκ του κρυσταλλωμένου μελιού έως ότου αναπτύχθηκε μια μέθοδος γνωστή συνήθως ως διαδικασία Dyce (μετά από τον εφευρέτη του, καθηγητής Elton J. Dyce) στο πανεπιστήμιο του Cornell το 1928. Μια από τις συνεισφορές καθηγητή Dyce's απο ό, τι ξέρουμε μελιού ήταν η ανακάλυψή του ότι κάποια θα μπορούσε να ελέγξει τη διαδικασία κρυστάλλωσης με τον έλεγχο της ποιότητας των κρυστάλλων σπόρου που χρησιμοποιήθηκαν για να κινήσουν τη διαδικασία κρυστάλλωσης. Μια δεύτερη συμβολή ήταν η ανακάλυψή του ότι η θερμοκρασία του μελιού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κρυστάλλωσης έχει επιπτώσεις πολύ και στο ποσοστό κρυστάλλωσης και στη σύσταση του τελικού προϊόντος. Μια θερμοκρασία 57 °F είναι η βέλτιστη θερμοκρασία για την κρυστάλλωση. Φυσικά, στο στάδιο της παραγωγής αυτών των ανακαλύψεων, ο καθηγητής Dyce έμαθε πολύ για τις ιδιότητες του μελιού, και ο σοβαρός παραγωγός αποβουτυρώνω-μελιού αναφέρεται στα αρχικά κείμενα καθηγητή Dyce's στο θέμα για τη μεγαλύτερη λεπτομέρεια (δείτε τις προτεινόμενες αναγνώσεις). Η καρδιά της διαδικασίας Dyce είναι ο έλεγχος της διαδικασίας κρυστάλλωσης. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται από την προσεκτική εμμονή σε μια σειρά βημάτων: 1) Συνδυάστε το μέλι στο επιθυμητές χρώμα, τη γεύση και την περιεκτικότητα σε υγρασία. 2) Παστεριώστε το μέλι που επιθυμείτε να κρυσταλλώσετε. Κατ' αρχάς, θερμάνετε το μέλι σε 120 °F, κατόπιν πίεση αυτό για να αφαιρέσετε τις μεγάλες ακαθαρσίες, ειδικά μόρια κεριών. Μετά από αυτό το αρχικό τέντωμα, θερμάνετε το μέλι σε 150 °F για 15 λεπτά για να διαλύσετε την παραμονή κρύσταλλα και να σκοτώσετε οποιαδήποτε κύτταρα ζύμης. Τεντώστε το θερμαμένο μέλι μέσω 100 παγιδεύει/οθόνη ίντσας (40mesh/cm) για να αφαιρέσει τις λεπτές ακαθαρσίες. 3) Δροσίστε το μέλι όσο το δυνατόν γρηγορότερα μεταξύ σε 60 και 75 °F σε προετοιμασία για την προσθήκη του κρυστάλλου σπόρου. Η γρήγορη ψύξη είναι ουσιαστική, δεδομένου ότι το μέλι που αυξάνεται σε 150 °F για 15 λεπτά και που αφήνεται για να δροσίσει αργά από μόνο του θα βλαφθεί και θα παραγάγει ένα κατώτερο προϊόν. Το λεπτός-κοκκιώδες μέλι παράγεται όταν προστίθενται τα κρύσταλλα σπόρου στο μέλι που είναι μεταξύ 60 και 75 °F. 4) Προετοιμάστε μια ενδιάμεση batch κρυστάλλου σπόρου από μια batch εκκινητών προηγουμένως κρυσταλλωμένου μελιού. Η batch εκκινητών αλέθεται σε μια κατάλληλη λεπτομέρεια, κατόπιν προστίθεται σε 10-20 φορές το βάρος παστεριωμένου και τεντωμένου μελιού της. Η χρησιμοποίηση του κρυστάλλου σπόρου λιγότερο από 5% για να σπείρει μια νέα batch μελιού οδηγεί σε ένα χονδροειδές προϊόν. Η προσθήκη του κρυστάλλου σπόρου περισσότερο από 10% είναι σπάταλη. Τα κρύσταλλα και το μέλι σπόρου αναμιγνύονται λεπτομερώς, όντας προσεκτικά για να μην ενσωματώσουν τον αέρα στο μέλι, κατόπιν καλύπτονται και τοποθετούνται σε ένα κρύο δωμάτιο σε 55 °F για μια εβδομάδα. Αυτή η ενδιάμεση batch κρυστάλλου σπόρου προετοιμάζεται σε έναν ευρύ το εμπορευματοκιβώτιο έτσι ώστε μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα μόλις κρυσταλλώσει. 5) Αφότου κρυσταλλώνεται εντελώς η ενδιάμεση batch κρυστάλλου σπόρου, πρέπει να το επεξεργαστείτε προτού να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε ως σπόρο για την κύρια batch. Το αφαιρέστε από το κρύο δωμάτιο, το φέρτε σε μια θερμοκρασία 70 °F, και το αλέστε σε μια λεπτή συνέπεια. Μετά από να αλέσει, η ενδιάμεση batch κρυστάλλου σπόρου προστίθεται σε 10-20 φορές το βάρος παστεριωμένου και τεντωμένου μελιού της, και αναμιγνύεται λεπτομερώς, πάλι, δίνοντας την προσοχή για να μην ενσωματώσει τον αέρα στο μέλι. Το εμπορευματοκιβώτιο στο οποίο αναμιγνύετε το κρύσταλλο και το μέλι σπόρου για το τρέξιμο παραγωγής σας πρέπει να εξοπλιστεί με» πύλη 2 για να διευκολύνει τη ροή του σχετικά κρύου μελιού. Το χρονικό διάστημα ότι το κρύσταλλο μελιού και σπόρου αναμιγνύεται επίσης έχει επιπτώσεις στο ποσοστό κρυστάλλωσης και το σιτάρι του τελικού προϊόντος. Ο βέλτιστος χρόνος για το ανακάτωμα θα εξαρτηθεί από το συγκεκριμένο εξοπλισμό χρησιμοποιούμενο. Προσοχή! Το πέρα από-ανακάτωμα μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία του μελιού και να βλάψει το κρύσταλλο σπόρου. 6) Το αποβουτυρωμένο μέλι πρέπει να κρυσταλλώσει στα εμπορευματοκιβώτια στα οποία το πωλείτε. Δεν μπορείτε επαν-πακέτο αυτό αφότου έχει κρυσταλλώσει. Έτσι, αμέσως μετά από να συνδυάσουν το σπόρο σας τα κρύσταλλα με το υγρό μέλι σας, το διανέμουν στα μικρότερα βάζα για την κρυστάλλωση και τη λιανική πώληση. Τοποθετήστε τα βάζα στο κρύο δωμάτιο σε 55 °F και τα αφήστε ανενόχλητα για μια εβδομάδα. Αφότου η κρυστάλλωση είναι πλήρης, αποθηκεύστε το μέλι κάτω από 70 °F, και κατά προτίμηση κάτω από 50 °F.

Firmness of the Product
Dyce found that he could control the firmness of creamed honey by carefully selecting or blending the honey for the proper moisture content. The moisture content of honey used for production of creamed honey in the southern states in the summer should be between 17 and 17.5%. The moisture content of honey used in the southern states in the winter or the northern states in the summer should fall between 17.5 and 18.0%. The moisture content of honey used in the northern states in the winter should be between 18 and 18.5%. The best way to adjust the moisture content is to blend honeys of varying moisture content. Use a refractometer to determine the moisture content of honey.

Quantity of Seed Crystal
The relationship between the amount of seed crystal and the grain of the final product is a consequence of the nature of the crystallization process. Crystallization proceeds from the surface of a seed crystal outward, until contact is made with another growing crystal. If you use too little seed crystal, the crystals you do use will grow too large before they contact other crystals, and the resulting product will be coarse. Too much seed crystal is simply wasteful. Professor Dyce recommended that a producer use 5-10% finely ground seed crystal.

Temperature of Honey
Professor Dyce determined that the temperature of the honey to which the seed crystal is added affected the coarseness of the final product. The optimum temperature is between 60 °F and 75 °F. If the temperature is below 60 °F, the resulting product will not be as fine-grained as it could be. As the temperature rises above 75 °F, the seed crystals begin to melt and the resulting product becomes progressively coarser.

Packaging Problems
Packaging is another area that can greatly affect consumer appeal. One problem with crystallized honey is the incorporation of air bubbles that can occur when you cool the honey by stirring or when you mix seed crystals with the main batch of honey. The air may rise to the surface as the honey cools, producing a layer of foam. This will give the pack a bad appearance and may cause a consumer to reject it. Another appearance problem arises from the fact that glucose crystals are pure white. This means that honey becomes lighter in color as it crystallizes. This may create a problem if the honey is not thoroughly strained, since any specks of comb, especially dark comb, become readily visible. Honey shrinks slightly upon crystallization and has a tendency to pull away from the side of the jar if it is packed in glass. Here, the white crystals that are visible may appear as mold. Some buyers have rejected crystallized honey for this reason, believing that something is wrong with the product. Several contemporary producers of creamed honey maintain the highest standards of purity and pack highly attractive products in glass containers, but they wisely use wrap-around labels.

Σταθερότητα του προϊόντος

Το Dyce διαπίστωσε ότι θα μπορούσε να ελέγξει τη σταθερότητα του αποβουτυρωμένου μελιού με προσεκτικά να επιλέξει ή να συνδυάσει το μέλι για την κατάλληλη περιεκτικότητα σε υγρασία. Η περιεκτικότητα σε υγρασία του μελιού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αποβουτυρωμένου μελιού στα νότια κράτη το καλοκαίρι πρέπει να είναι μεταξύ 17 και 17.5%. Η περιεκτικότητα σε υγρασία του μελιού που χρησιμοποιείται στα νότια κράτη το χειμώνα ή τα βόρεια κράτη το καλοκαίρι πρέπει να μειωθεί μεταξύ 17.5 και 18.0%. Η περιεκτικότητα σε υγρασία του μελιού που χρησιμοποιείται στα βόρεια κράτη το χειμώνα πρέπει να είναι μεταξύ 18 και 18.5%. Ο καλύτερος τρόπος να ρυθμιστεί η περιεκτικότητα σε υγρασία είναι να συνδυαστούν τα μέλια της ποικίλης περιεκτικότητας σε υγρασία. Χρησιμοποιήστε refractometer για να καθορίσετε την περιεκτικότητα σε υγρασία του μελιού.

Ποσότητα κρυστάλλου σπόρου

Η σχέση μεταξύ του ποσού κρυστάλλου σπόρου και του σιταριού του τελικού προϊόντος είναι μια συνέπεια της φύσης της διαδικασίας κρυστάλλωσης. Η κρυστάλλωση προχωρά από την επιφάνεια ενός κρυστάλλου σπόρου εξωτερικά, έως ότου γίνεται η επαφή με ένα άλλο κρύσταλλο ανάπτυξης. Εάν χρησιμοποιήσετε επίσης λίγο κρύσταλλο σπόρου, τα κρύσταλλα που χρησιμοποιείτε θα γίνουν πάρα πολύ μεγάλα προτού να έρθουν σε επαφή με άλλα κρύσταλλα, και το προκύπτον προϊόν θα είναι χονδροειδές. Πάρα πολύ κρύσταλλο σπόρου είναι απλά σπάταλο. Ο καθηγητής Dyce σύστησε ότι ένα παραγωγών κρύσταλλο σπόρου χρήσης 5-10% λεπτά αλεσμένο.

Θερμοκρασία του μελιού

Ο καθηγητής Dyce καθόρισε ότι η θερμοκρασία του μελιού στο οποίο το κρύσταλλο σπόρου προστίθεται είχε επιπτώσεις στην αγένεια του τελικού προϊόντος. Η βέλτιστη θερμοκρασία είναι μεταξύ 60 °F και 75 °F. Εάν η θερμοκρασία είναι κάτω από 60 °F, το προκύπτον προϊόν δεν θα είναι τόσο λεπτόκοκκο όπως θα μπορούσε να είναι. Δεδομένου ότι οι άνοδοι θερμοκρασίας επάνω από 75 °F, τα κρύσταλλα σπόρου αρχίζουν να λειώνουν και το προκύπτον προϊόν γίνεται σταδιακά πιό χονδροειδές.

Προβλήματα συσκευασίας

Η συσκευασία είναι μια άλλη περιοχή που μπορεί πολύ να έχει επιπτώσεις στην καταναλωτική έκκληση. Ένα πρόβλημα με το κρυσταλλωμένο μέλι είναι η ενσωμάτωση των αεροφυσαλίδων που μπορεί να εμφανιστεί όταν δροσίζετε το μέλι με το ανακάτωμα ή όταν αναμιγνύετε τα κρύσταλλα σπόρου με την κύρια batch μελιού. Ο αέρας μπορεί να ανέλθει στην επιφάνεια καθώς το μέλι δροσίζει, παράγοντας ένα στρώμα του αφρού. Αυτό θα δώσει στο πακέτο μια κακή εμφάνιση και μπορεί να αναγκάσει έναν καταναλωτή για να το απορρίψει. Ένα άλλο πρόβλημα εμφάνισης προκύπτει από το γεγονός ότι τα κρύσταλλα γλυκόζης είναι καθαρό λευκό. Αυτό σημαίνει ότι το μέλι γίνεται ελαφρύτερο στο χρώμα καθώς κρυσταλλώνει. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα πρόβλημα εάν το μέλι δεν τεντώνεται λεπτομερώς, από οποιαδήποτε specks της χτένας, ειδικά σκοτεινή χτένα, γίνεται εύκολα ορατό. Το μέλι συρρικνώνεται ελαφρώς επάνω στην κρυστάλλωση και έχει μια τάση να τραβήξει μακρυά από την πλευρά του βάζου εάν συσκευάζεται στο γυαλί. Εδώ, τα άσπρα κρύσταλλα που είναι ορατά μπορούν να εμφανιστούν ως φόρμα. Μερικοί αγοραστές έχουν απορρίψει το κρυσταλλωμένο μέλι για αυτόν τον λόγο, θεωρώντας ότι κάτι κάνει λάθος με το προϊόν. Διάφοροι σύγχρονοι παραγωγοί του αποβουτυρωμένου μελιού διατηρούν τα υψηλότερα πρότυπα της αγνότητας και συσκευάζουν τα ιδιαίτερα ελκυστικά προϊόντα στα εμπορευματοκιβώτια γυαλιού, αλλά χρησιμοποιούν σοφά τις wrap-around ετικέτες.

Crystal Size
People often ask how one determines the best size crystal for Dyce Processed Honey. There have been no taste tests made recently as far as I know, but those conducted by Professor Dyce many years ago indicated that the crystals should be too small to be felt by the tongue. Not all beekeepers agree with that thought, and many make their crystallized honey with larger crystals.

The Dyce Patent
The Dyce process was patented (Patent No. 1, 987, 893) shortly after the inventor developed it, and the proceeds were donated to Cornell University. The Cornell Research Foundation administered the patent until its expiration in 1952. Licenses were granted to a few of the largest packers who were willing to spend the money to install the necessary equipment and to follow instructions to insure a quality pack. Only a token royalty was charged, and the money derived from the patent is invested in honey bee research. A similar patent was taken out in Canada (Patent No. 332,685) and the proceeds were donated to the Province of Ontario. No royalty was charged, and no effort was made to restrict the use of the process. This resulted in inferior crystallized honey appearing on the market. To correct this situation, the Canadian Government restricted the use of the process and granted licenses only to packers who were properly equipped to pack a quality product.

Creamed honey offers the producer a product with considerable market potential. You can cream nearly any honey; and while creamed honey can be made by other methods, there is no question that by carefully following the methods outlined by Professor Dyce, you can be sure of consistently producing the highest quality product. Experiment with small batches using the methods outlined. Keep good records of how each batch is made, so that you can repeat your success when you get it they way you want it. In light of the abundant supply of honey in the country today brought about by under-priced imports, high-quality, value-added products like creamed honey present beekeepers a more profitable outlet for their honey.

Μέγεθος κρυστάλλου

Οι άνθρωποι ρωτούν συχνά πώς το ένα καθορίζει το καλύτερο κρύσταλλο μεγέθους για επεξεργασμένο το Dyce μέλι. Δεν έχει υπάρξει καμία δοκιμή προτίμησης που γίνεται πρόσφατα καθόσον εγώ ξέρει, αλλά εκείνοι που διευθύνθηκαν από τον καθηγητή Dyce πριν από πολλά χρόνια έδειξαν ότι τα κρύσταλλα πρέπει να είναι πάρα πολύ μικρά για να γίνουν αισθητά από τη γλώσσα. Όχι όλα τα beekeepers συμφωνούν με εκείνη την σκέψη, και πολλοί κάνουν το κρυσταλλωμένο μέλι τους με τα μεγαλύτερα κρύσταλλα.

Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Dyce

Η διαδικασία Dyce ήταν κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (κατοχυρώστε το αριθ. 1, 987, 893) αμέσως μετά από τον εφευρέτη το ανέπτυξε, και οι εισπράξεις δόθηκαν στο πανεπιστήμιο του Cornell. Το ερευνητικό ίδρυμα του Cornell διαχειρίστηκε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας μέχρι τη λήξη του το 1952. Οι άδειες χορηγήθηκαν σε μερικοί από τους μεγαλύτερους συσκευαστές που ήταν πρόθυμοι να ξοδέψουν τα χρήματα για να εγκαταστήσουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και για να ακολουθήσουν τις οδηγίες για να ασφαλίσουν ένα ποιοτικό πακέτο. Μόνο ένα συμβολικό δικαίωμα χρεώθηκε, και τα χρήματα που προέρχονται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας επενδύονται στην έρευνα μελισσών μελιού. Ένα παρόμοιο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας λήφθηκε έξω στον Καναδά (κατοχυρώστε το αριθ. 332.685 με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) και οι εισπράξεις δόθηκαν στην επαρχία του Οντάριο. Κανένα δικαίωμα δεν χρεώθηκε, και καμία προσπάθεια δεν καταβλήθηκε να περιορίσει τη χρήση της διαδικασίας. Αυτό οδήγησε στο κατώτερο κρυσταλλωμένο μέλι που εμφανίζεται στην αγορά. Για να διορθώσει αυτήν την κατάσταση, η καναδική κυβέρνηση περιόρισε τη χρήση της διαδικασίας και χορήγησε τις άδειες μόνο στους συσκευαστές που ήταν κατάλληλα εξοπλισμένοι για να συσκευάσουν ένα ποιοτικό προϊόν. Το αποβουτυρωμένο μέλι προσφέρει στον παραγωγό ένα προϊόν με την ιδιαίτερη δυνατότητα αγοράς. Μπορείτε να αποβουτυρώσετε σχεδόν οποιοδήποτε μέλι και ενώ το αποβουτυρωμένο μέλι μπορεί να γίνει με άλλες μεθόδους, δεν γεννάται θέμα αυτό με προσεκτικά να ακολουθήσει τις μεθόδους που περιγράφονται από τον καθηγητή Dyce, εσείς μπορεί να είναι βέβαιο για με συνέπεια το υψηλότερο ποιοτικό προϊόν. Πείραμα με τις μικρές batch που χρησιμοποιούν τις μεθόδους που περιγράφονται. Διατηρήστε τα καλά αρχεία για το πώς κάθε batch γίνεται, έτσι ώστε μπορείτε να επαναλάβετε την επιτυχία σας όταν την παίρνετε αυτοί τρόπος την θέλετε. Λαμβάνοντας υπόψη τον άφθονο ανεφοδιασμό του μελιού στη χώρα που επέρχεται σήμερα από τις υποτιμημένες εισαγωγές, υψηλής ποιότητας, προστιθεμένης αξίας προϊόντα όπως τα αποβουτυρωμένα παρόντα beekeepers μελιού μια πιο κερδοφόρα έξοδος για το μέλι τους.

Suggested Readings:
Dyce, E.J. 1975. Producing finely granulated or creamed honey. In: Honey (edited by Eva Crane). Crane, Russak and Company, Inc. NY

Dyce, E. J. 1931. Fermentation and crystallization of honey. Cornell University Agricultural Experiment Station Bulletin 528, CUAES, Ithaca, NY

Tew, J. E. 1992. Honey and wax – a consideration of production, processing and packaging techniques. In: The hive and the honey bee (edited by Graham, JM). Dadant and Sons, Hamilton, IL

Townsend, G. F. 1975. Processing and storing liquid honey. In: Honey (edited by Eva Crane). Crane, Russak and Company, Inc. NY.

White, J. W. Jr., LW Doner. 1980. Honey Composition and Properties. In: Beekeeping in the United States. Agricultural Handbook 335. Science and Education Administration. Superintendent of Documents, US Government Printing Office, Washington, D.C.

White J. W. Jr., Riethof ML, Subers MH, and Kushnir I. 1962. Composition of American Honeys. Technical Bulletin No. 1261. Agricultural Research Service. Superintendent of Documents, US Government Printing Office, Washington, D.C.

Copyright 2002 Nicholas W. Calderone