Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Δευτέρα, 31 Δεκεμβρίου 2007

ΝΕΟ ΕΙΔΟΣ ΝΟΖΕΜΙΑΣΗ

Nosema ceranae

From Wikipedia, the free encyclopedia

Τα ceranae Nosema είναι microsporidian, ένα μικρό, unicellular παράσιτο που έχει επιπτώσεις κυρίως Apis στο cerana, η ασιατική μέλισσα μελιού. Μπορεί να προκαλέσει το nosemosis, αποκαλούμενο επίσης nosema (δείτε Nosema τα apis, ο πιό διαδεδομένος των ενήλικων ασθενειών μελισσών μελιού). Το κοιμισμένο στάδιο του nosema είναι ένα μακρόβιο σπόριο που είναι ανθεκτικό στα άκρα και την αφυδάτωση θερμοκρασίας. Τα ceranae Nosema περιγράφηκαν αρχικά το 1996 και προσδιορίστηκαν ως ασθένεια του mellifera Apis το 2004 στην Ισπανία. Οι ερευνητές στην Ισπανία έχουν αναλύσει τα δείγματα Apis του mellifera, η ευρωπαϊκή μέλισσα μελιού, που στέλνεται συνήθως από τις αποικίες που υφίστανται τις απροσδόκητες μειώσεις στον πληθυσμό μελισσών ανά την κυψέλη ή χαμηλότερη παραγωγή μελιού, όπως αναφέρεται από τα beekeepers κατά τη διάρκεια τελευταίων των δύο/τρία έτη. Το 2004, 90% περίπου 3.000 δειγμάτων είχε τα θετικά αποτελέσματα για τα ceranae Ν. Το 2005, 800 δειγμάτων, 97% είχε τα θετικά αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια του 2006, και η Γαλλία και η Γερμανία έχουν ανιχνεύσει την ασθένεια και έχουν αναγνωρίσει τη γενετική ακολουθία ceranae Nosema στα αντίστοιχα εδάφη τους. Αυτό το παθογόνο έχει συνδεθεί δοκιμαστικά με την αναταραχή κατάρρευσης αποικιών, ένα φαινόμενο που αναφέρεται πρώτιστα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από φθινόπωρο του 2006. Τα ιδιαίτερα προκαταρκτικά στοιχεία των ceranae Ν. αναφέρθηκαν σε μερικές κυψέλες στην περιοχή κοιλάδων Merced Καλιφόρνιας (ΗΠΑ). «Οι δοκιμές του γενετικού υλικού που λαμβάνονται από μια «καταρρεσμένη αποικία» στο σημείο νομών Merced σε ένα μόλις-σπάνιο μικρόβιο που είχε επιπτώσεις προηγουμένως μόνο στις ασιατικές μέλισσες αλλά τη δύναμη έχουν εξελιχθεί σε μια πίεση θανατηφόρα εκείνος στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. [1] [2]» ο ερευνητής, εντούτοις, δεν εθεώρησε αυτό ήταν σημαντικό αποδεικτικό στοιχείο μιας σύνδεσης με CCD «Δεν θέλουμε να δώσουμε σε οποιο δήποτε την εντύπωση ότι αυτό το πράγμα έχει λυθεί. [3]» ένας επιστήμονας μελισσών USDA έχει δηλώσει ομοίως, «ενώ τα ceranae nosema παρασίτων μπορούν να είναι ένας παράγοντας, δεν μπορεί να είναι η μόνη αιτία. Ο μύκητας έχει δει πριν, μερικές φορές στις αποικίες που ήταν υγιείς. » [4] Επιπλέον, ένας κρατικός μελισσοκόμος της Ουάσιγκτον εξοικειωμένος με τα ceranae Ν. στις κυψέλες του τον απορρίπτει ως η αιτία CCD. [5] Ν. τα ceranae και τα apis Ν. έχουν τους παρόμοιους κύκλους ζωής, αλλά διαφέρουν στη μορφολογία σπορίων. Τα σπόρια των ceranae Ν. φαίνονται να είναι ελαφρώς μικρότερα κάτω από το ελαφρύ μικροσκόπιο και ο αριθμός πολικών σπειρών ινών είναι μεταξύ 20 και 23, παρά τα περισσότερο από 30 που βλέπουνε συχνά στα apis Ν. Η ασθένεια επιβάλλει τις ενήλικες μέλισσες και ο αποπληθυσμός εμφανίζεται με τις επακόλουθες απώλειες στην παραγωγή μελιού. Κάποιος δεν ανιχνεύει τα συμπτώματα της διάρροιας όπως στα apis Nosema. Χωρίς αμφιβολία, η σημαντικότερη διαφορά μεταξύ των δύο τύπων είναι ακριβώς πόσο γρήγορα τα ceranae Ν. μπορούν να αναγκάσουν μια αποικία για να πεθάνουν.
Οι μέλισσες μπορούν να πεθάνουν μέσα σε 8 ημέρες μετά από την έκθεση στα ceranae Ν., η οποία είναι γρηγορότερη από τις μέλισσες που εκτίθενται στα apis Ν. Η να προμηθεύσει με ζωοτροφές δύναμη φαίνεται να είναι επηρεασθε'ν πιό πολύ. Αφήνουν την αποικία και είναι πάρα πολύ αδύνατοι για να επιστρέψουν, πεθαίνοντας κατά συνέπεια στον τομέα. Αυτό φεύγει πίσω από μια μικρή συστάδα και μια αδύνατη αποικία, πολύ παρόμοιες με τα συμπτώματα CCD. Υπάρχουν λίγες συμβουλές για την επεξεργασία αλλά έχει προταθεί ότι ο αποτελεσματικότερος έλεγχος των ceranae Nosema είναι το αντιβιοτικό fumagillin όπως συστήνεται για τα apis Nosema.

Nosema

Scientific classification
Kingdom: Fungi
Phylum: Zygomycota
Class: Dihaplophasea Microsporidia
Order: Dissociodihaplophasida
Family: Nosematidae
Tribe: Nosema
Genus: Nosema ceranae
Fries et al., 1996

Nosema ceranae is a microsporidian, a small, unicellular parasite that mainly affects Apis cerana, the Asiatic honey bee. It may cause nosemosis, also called nosema (see Nosema apis, the most widespread of the adult honey bee diseases). The dormant stage of nosema is a long-lived spore which is resistant to temperature extremes and dehydration.

Nosema ceranae was first described in 1996 and was identified as a disease of Apis mellifera in 2004 in Spain.

Researchers in Spain have analysed samples of Apis mellifera, the European honey bee, mostly sent from colonies suffering unexpected decreases in bee population per hive or lower honey production, as reported by the beekeepers during the last two/three years. In 2004, 90% of some 3,000 samples had positive results for N. ceranae. In 2005, of 800 samples, 97% had positive results. During 2006, both France and Germany have detected the disease and recognized the genetic sequence of Nosema ceranae in their respective territories.

This pathogen has been tentatively linked to Colony Collapse Disorder, a phenomenon reported primarily from the United States, since fall of 2006. Highly preliminary evidence of N. ceranae was reported in a few hives in the Merced Valley area of California (USA). "Tests of genetic material taken from a "collapsed colony" in Merced County point to a once-rare microbe that previously affected only Asian bees but might have evolved into a strain lethal to those in Europe and the United States.[1][2]" The researcher did not, however, believe this was conclusive evidence of a link to CCD; "We don't want to give anybody the impression that this thing has been solved.[3]" A USDA bee scientist has similarly stated, "while the parasite nosema ceranae may be a factor, it cannot be the sole cause. The fungus has been seen before, sometimes in colonies that were healthy."[4] Likewise, a Washington State beekeeper familiar with N. ceranae in his own hives discounts it as being the cause of CCD.[5]

N. ceranae and N. apis have similar life cycles, but they differ in spore morphology. Spores of N. ceranae seem to be slightly smaller under the light microscope and the number of polar filament coils is between 20 and 23, rather than the more than 30 often seen in N. apis.

The disease inflicts adult bees and depopulation occurs with consequent losses in honey production. One does not detect symptoms of diarrhea like in Nosema apis.

Without doubt, the most significant difference between the two types is just how quickly N. ceranae can cause a colony to die. Bees can die within 8 days after exposure to N. ceranae, which is faster than bees exposed to N. apis. The foraging force seems to be affected the most. They leave the colony and are too weak to return, thus dying in the field. This leaves behind a small cluster and a weak colony, very similar to the symptoms of CCD. There is little advice on treatment but it has been suggested that the most effective control of Nosema ceranae is the antibiotic fumagillin as recommended for Nosema apis.

References

 1. ^ Sabin Russell. "UCSF scientist tracks down suspect in honeybee deaths", San Francisco Chronicle, 2007-04-26. (English)
 2. ^ "Scientists Identify Pathogens That May Be Causing Global Honeybee Deaths", PR Newswire, 2007-04-25. (English)
 3. ^ Jia-Rui Chong and Thomas H. Maugh II. "Experts may have found what's bugging the bees", Los Angeles Times, 2007-04-26. (English)
 4. ^ Seth Borenstein. "Honeybee Die-Off Threatens Food Supply, The Associated Press (5/2/2007)", The Associated Press, 2007-05-02. Retrieved on 2007-05-07. (English)
 5. ^ Paul Boring. "Whidbey hives collapse", Whidbey News-Times, 2007-04-25. (English)
 • Fries,I.M., Feng,F., da Silva,A.J., Slemenda,S.B. and Pieniazek,N.J. Nosema ceranae n. sp. (Microsporidia, Nosematidae), morphological and molecular characterization of a microsporidian parasite of the Asian honey bee Apis cerana (Hymenoptera, Apidae). Eur. J. Protistol. 32, 356-365 (1996).
 • Nosema ceranae, a new microsporidian parasite in honeybees in Europe, Higes M, Martín R, Meana A., J Invertebr Pathol. 2006 Jun;92(2):93-5.
 • Higes, Mariano; u. a.: El Síndrome de Despoblamiento de las Colmenas en España (The bee dying syndrome in Spain). In: Vida Apícola 133 (September/Oktober 2005), 15-21 (Montagud Editores, Barcelona, Spanien).
 • Higes, Mariano; u. a.: Nosema ceranae, a new microsporidian parasite in honeybees in Europe. In: Journal of Invertebrate Pathology 91 (2006) (Elsevier).
 • Huang, Wei-Fone; u. a.: Complete rRNA Sequence of the Nosema ceranae from honeybee (Apis mellifera). National Taiwan University, Taipeh 2005.
 • Klee, J., Besana, A. M., Genersch, E., Gisder, S., Nanetti, A., Tam, D. Q., Chinh, T. X., Puerta, F., Ruz, J. M., Kryger, P., Message, D., Hatjina, F., Korpela, S., Fries, I. & Paxton, R. J. (2007) Widespread dispersal of the microsporidium Nosema ceranae, an emergent pathogen of the western honey bee, Apis mellifera. Journal of Invertebrate Pathology.
 • Ritter, Wolfgang, (CVUA Freiburg): Nosema ceranae. Asiatischer Nosema-Erreger festgestellt. Neu verbreitet oder erst jetzt entdeckt (Asian nosema pathogene diagnosed. Newly distributed or only lately discovered)? ADIZ, die Biene, der Imkerfreund (Zeitschrift der Landesverbände) 3/2006, S. 7 (Online auf der Website des Landesverbandes Schleswig-Holsteinischer und Hamburger Imker e.V.).
 • Dennis van Engelsdorp, Diana Cox Foster, Maryann Frazier Nancy Ostiguy, and Jerry Hayes. "Colony Collapse Disorder Preliminary Report", Mid-Atlantic Apiculture Research and Extension Consortium (MAAREC) - CCD Working Group, 2006-01-05, pp. pp. 22. Retrieved on 2007-04-24. (English)ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ Η ΛΥΣΗ???????

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΛΛΑ ΑΠΛΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ

Vita Feed Gold and Vita Feed Green to boost honeybee health with natural extracts and essential oils

Two new honeybee health feeds from Vita (Europe) Ltd

http://www.vita-europe.com/
21 April 2007

Το Vita (Ευρώπη) ΕΠΕ, ο ειδικός υγείας μελισσών, έχει προωθήσει δύο νέες τροφές για να βοηθήσει να βελτιώσει την υγεία μελισσών και να τονώσει την ανάπτυξη αποικιών. Ο χρυσός τροφών Vita, ένα φυσικό απόσπασμα, και η τροφή Vita πράσινη, ένα ουσιαστικό πετρέλαιο, είναι απλοί και ασφαλείς να χρησιμοποιήσουν την αναχώρηση κανενός υπολείμματος και τον περιορισμό κανενός αντιβιοτικού. Αναπτυγμένες κατά τη διάρκεια αρκετών ετών και δοκιμασμένες λεπτομερώς στις υπαίθριες δοκιμές, οι νέες τροφές σχεδιάζονται για να ενισχύσουν τις αποικίες και να τις καταστήσουν ανθεκτικότερες στην ασθένεια. Ο χρυσός τροφών Vita(VITA FEED GOLD)( σαλικυλικό νάτριο!!! η ασπιρίνη ειναι σαλικυλικό οξύ!!!!) είναι μια υγρή τροφή βασισμένη στο φυσικές εκχύλισμα και τις μελάσες τεύτλων. Υποκινεί μια ελεγχόμενη και συνεχή συγκέντρωση των αποικιών, ειδικά εάν είναι αδύνατες, και έχει αποδειχθεί για να είναι αποτελεσματικό στη μείωση του αριθμού σπορίων Nosema στις αποικίες.
Η τροφή Vita πράσινηVita Feed Green είναι μια υγρή τροφή βασισμένη στα ουσιαστικά πετρέλαια του ξύλου καρυδιάς, του θυμαριού, της μαντζουράνας και της άγριας μαντζουράνας. Με τη σταθεροποίηση της οξύτητας (pH) του εντέρου μελισσών μέσα στη βέλτιστη σειρά 6.3 έως 6.6, την πράσινη προστασία ευρύς-φάσματος προσφορών τροφών Vita ενάντια στα επιβλαβείς βακτηρίδια και τους μύκητες. Είναι ένα αντιοξειδωτικός και οι βοήθειες μειώνουν varroa και chalkbrood τις προσβολές. Η τροφή Vita πράσινη μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή του έτους αλλά είναι συνήθως η αποτελεσματικότερη είτε την άνοιξη (για να τονώσει την ανάπτυξη αποικιών) είτε το φθινόπωρο (για να βοηθήσει να προετοιμάσει τις μέλισσες για το χειμώνα). Ο χρυσός τροφών Vita χορηγείται καλύτερα την άνοιξη ή φθινόπωρο ειδικά εάν οι αποικίες έχουν αποδυναμωθεί από τη δυσεντερία ή τους σχετικούς όρους. «Ως επιχείρηση υγείας μελισσών με τα προϊόντα που ελέγχουν τα παράσιτα και επιτρέπουν τον προσδιορισμό τομέων των ασθενειών foulbrood, έχουμε περάσει πολλά έτη ψάχνοντας τα προϊόντα που θα ωθήσουν τις φυσικές υπερασπίσεις των αποικιών,» εξηγήσαμε στο Jeremy Owen, διευθυντής πωλήσεων Vita (Ευρώπη). «Μετά από τη λεπτομερή δοκιμή, είμαστε ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα του χρυσού τροφών Vita και της τροφής Vita πράσινων στην ενίσχυση των αποικιών μελισσών, η ευκολία με την οποία οι τροφές μπορούν να αντιμετωπιστούν και το γεγονός ότι ως πράσινα» προϊόντα `είναι αβλαβείς στις μέλισσες και τους ανθρώπους και δεν αφήνουν κανένα υπόλειμμα. » Ο Δρ Max Watkins, τεχνικός διευθυντής Vita (Ευρώπη) πρόσθεσε: «Πιστεύουμε ότι ο χρυσός τροφών Vita και η τροφή Vita πράσινοι έχουν έναν σημαντικό ρόλο για να παίξουν ανοσοποιητικά συστήματα την ενίσχυση μελισσών των αποικιών», ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή με τόσες πολλές ανεξήγητες απώλειες αποικιών μελισσών σε όλη την υδρόγειο. Δεν θα υπάρξει πάντα μια «ασημένια σφαίρα» για να εξασφαλίσει υγεία μελισσών και ποικίλες προσεγγίσεις θα είναι πάντα ευεργετικές.» Ο χρυσός τροφών Vita και η τροφή Vita πράσινοι είναι διαθέσιμοι στα μπουκάλια 250ml και ένας-λίτρου επαρκή για να μεταχειριστούν πέντε και 20 αποικίες αντίστοιχα. Η τροφή Vita πράσινη εφαρμόζεται καλύτερα σε μια δόση, που αναμιγνύεται με ένα σιρόπι ή μια καραμέλα ζάχαρης.
Ο χρυσός τροφών Vita εφαρμόζεται καλύτερα μικτός με το σιρόπι ζάχαρης σε πέντε ψεκασμένες δόσεις πάνω από δέκα ημέρες. Οι τροφές είναι διαθέσιμες από τους συνηθισμένους προμηθευτές μελισσοκομίας. Περίπου Vita (Ευρώπη) ΕΠΕ Το Vita (Ευρώπη) ΕΠΕ είναι ένας ειδικός υγείας ελέγχου και μελισσών ακαριών που βρίσκεται στο UK και λειτουργία σε όλη την υδρόγειο. Οι έρευνες Vita, αναπτύσσονται, κατασκευάζουν και ακαριοκτόνο προϊόντα αγορών και είναι ο παγκόσμιος κυρίαρχος προμηθευτής των προϊόντων υγείας μελισσών στις βιομηχανίες μελιού και γονιμοποίησης. Στην ανάπτυξη των νέων και οικολογικά-ευαίσθητων προσεγγίσεων στον έλεγχο παρασίτων ακαριών, Vita συνεργάζεται με τα πανεπιστήμια συμπεριλαμβανομένου του Κάρντιφ, του Μιλάνου, Udine και των ιδρυμάτων συμπεριλαμβανομένου του Tierhygienisches Institut (ίδρυμα υγείας των ζώων) σε Freiburg, τη Γερμανία, το εργαστήριο βρετανικής κεντρικό επιστήμης και το USDA στην Αμερική. Η καινοτόμα έρευνα του Vita και το έργο ανάπτυξης έχουν λάβει την υποστήριξη από τη βρετανική κυβέρνηση. Τα προϊόντα του Vita είναι διαθέσιμα μέσω ενός δικτύου 60 διανομέων σε 50 χώρες και έχουν καταχωρηθεί από περισσότερες από 60 κτηνιατρικές αρχές. Η σειρά προϊόντων της περιλαμβάνει τα ακαριοκτόνα αντι-varroa (Apistan (εξωτερική όψη το USA/Canada) και Apiguard), chalkbrood και έλεγχοι σκώρων κεριών, και foulbrood διαγνωστικές εξαρτήσεις) και δύο υγεία-προάγοντας τις τροφές. Όλα τα προϊόντα ελέγχου σχεδιάζονται ως στοιχεία των ενσωματωμένων διοικητικών προγραμμάτων παρασίτων για να εμποδίσει η συγκέντρωση της αντίστασης και να χρησιμοποιήσουν οπουδήποτε είναι δυνατόν οι φυσικές ενώσεις και οι βιολογικοί έλεγχοι που είναι καλοκάγαθοι σε όλα εκτός από τα παράσιτα στόχων. Ως συνέπεια η αρχική έρευνά της φυσικών πρακτόρων ελέγχου, Vita συμμετέχει αυτήν την περίοδο στα νέα προγράμματα που ερευνούν τον έλεγχο ακαριών στις γεωργικές, κτηνιατρικές, και φυτοκομικές βιομηχανίες καθώς επίσης και τη δημόσια υγεία και τον ανθρώπινο έλεγχο αλλεργιογόνου.

Vita (Europe) Ltd, the honeybee health specialist, has launched two new feeds to help improve honeybee health and stimulate colony development. Vita Feed Gold, a natural extract, and Vita Feed Green, an essential oil, are simple and safe to use leaving no residues and containing no antibiotics. Developed over several years and thoroughly tested in field trials, the new feeds are designed to strengthen colonies and make them more resistant to disease.


Vita Feed Gold is a liquid feed based on natural beet extract and molasses. It stimulates a controlled and sustained build-up of colonies, especially if they are weak, and has been shown to be effective in reducing the number of Nosema spores in colonies.


Vita Feed Green is a liquid feed based on the essential oils of walnut, thyme, marjoram and wild marjoram. By stabilising the acidity (pH) of the bee gut to within the optimum range of 6.3 to 6.6, Vita Feed Green offers wide-spectrum protection against harmful bacteria and fungi. It is an anti-oxidant and helps reduce varroa and chalkbrood infestations.


Vita Feed Green can be used at any time of year but is usually most effective either in spring (to stimulate colony development) or in autumn (to help prepare bees for winter). Vita Feed Gold is best administered in spring or autumn especially if colonies have been weakened by dysentery or related conditions.


“As a honeybee health company with products that control pests and enable field identification of foulbrood diseases, we have spent many years looking for products that will boost the natural defences of colonies,” explained Jeremy Owen, Sales Director of Vita (Europe). “After thorough testing, we are delighted with the effects of Vita Feed Gold and Vita Feed Green in strengthening honeybee colonies, the ease with which the feeds can be administered and the fact that as ‘green’ products they are harmless to bees and humans and leave no residues. ”


Dr Max Watkins, Technical Director of Vita (Europe) added: “We believe that Vita Feed Gold and Vita Feed Green have an important role to play strengthening honeybee colonies’ immune systems, especially at this time with so many unexplained losses of honeybee colonies across the globe. There won’t ever be a “silver bullet” to ensure honeybee health and a variety of approaches will always be beneficial.”


Vita Feed Gold and Vita Feed Green are available in 250ml and one-litre bottles sufficient to treat five and 20 colonies respectively. Vita Feed Green is best applied in one dose, mixed with a sugar syrup or candy. Vita Feed Gold is best applied mixed with sugar syrup in five sprinkled doses over ten days. The feeds are available from the usual beekeeping suppliers.


About Vita (Europe) Ltd

Vita (Europe) Ltd is a mite control and honeybee health specialist based in the UK and operating across the globe. Vita researches, develops, manufactures and markets acaricide products and is the world's dominant supplier of honeybee health products to the honey and pollination industries.


In the development of new and ecologically-sensitive approaches to mite pest control, Vita collaborates with universities including Cardiff, Milan, Udine and institutes including the Tierhygienisches Institut (Institute of Animal Health) in Freiburg, Germany, the UK Central Science Laboratory and the USDA in America. Vita's innovative research and development work has received support from the UK Government.


Vita’s products are available through a network of 60 distributors in 50 countries and have been registered by more than 60 veterinary authorities. Its product range includes anti-varroa acaricides (Apistan (outside the USA/Canada) and Apiguard), chalkbrood and wax moth controls, and foulbrood diagnostic kits) and two health-promoting feeds. All the control products are designed as elements of Integrated Pest Management programmes to inhibit the build-up of resistance and wherever possible use natural compounds and biological controls that are benign to all but the target pests.

As a result of its primary research of natural control agents, Vita is currently engaged in new projects exploring mite control in the agricultural, veterinary, and horticultural industries as well as public health and human allergen control.


2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Solar eneragy is the future for the world.
[url=http://www.solarcourses.org/]solar courses[/url]

Ανώνυμος είπε...

Good dispatch and this post helped me alot in my college assignement. Gratefulness you as your information.