Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Πέμπτη, 8 Αυγούστου 2019

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΕΛΙ ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ

Ζητείται για αγορά μέλι Βελανιδιάς για εξαγωγή, θα γίνει έλεγχος υπολειμμάτων φαρμάκων, κλπ,
πληροφορίες 6974922585 κ. Δημητρης

Κυριακή, 21 Απριλίου 2019

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ 852/2004 ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ... ΤΟ ΜΕΛΙ

http://www.efet.gr/portal/page/portal/efetnew/legislations/sociable_legislations/food_hygiene


Υγιεινή & Επίσημος Έλέγχος Τροφίμων

Γενικά

Απόρροια της Λευκής Βίβλου για την ασφάλεια τροφίμων το 2000, ήταν η πλήρης αναμόρφωση της σχετικής Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Αρχικά εκδόθηκε ο Κανονισμός 178/2002 με τον οποίο συστήθηκε η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων (EFSA).
Παρόλα αυτά η πληθώρα των Κοινοτικών Νομοθετικών Κειμένων κατέδειξε την ανάγκη για απλοποίηση και επικαιροποίηση του παράγωγου κοινοτικού δικαίου με στόχο την ολοκληρωμένη προσέγγιση της παραγωγής τροφίμων «από τη φάρμα στο τραπέζι». Η ενοποιημένη νομοθεσία που εφαρμόζεται από 01.01.2006, ονομάζεται «Πακέτο Υγιεινής» - Hygiene Package και αποτελείται από 4 Κανονισμούς και μία οδηγία.
Ο Κανονισμός (ΕΚ)178/2002 καθορίζει της γενικές αρχές και απαιτήσεις της Νομοθεσίας Τροφίμων, προδιαγράφει γενικές διαδικασίες που αφορούν στην ασφάλεια τροφίμων και θεσπίζει τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA).
Για τα άρθρα 11,12,16,17,18,19 & 20 του κανονισμού 178/2002 έχουν εκδοθεί οδηγίες εφαρμογής από την Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΠακέτο Υγιεινής- Hygiene Package

Οι 17 οδηγίες που σχετίζονται με την υγιεινή τροφίμων, αντικαθίστανται από ένα πακέτο 5 Κανονισμών και 1 Οδηγίας:

 • 1. Καν. (ΕΚ) 852/2004 - Κανονισμός Υγιεινής Τροφίμων: Θέτει γενικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων που εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής τροφίμων, από το χωράφι ή το στάβλο μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Με τον κανονισμό αυτό ο «παραγωγός τροφίμων» - όπως ορίζεται στο κείμενο, φέρει την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια των τροφίμων που παράγει, διακινεί, διαθέτει.
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδόσει οδηγίες για την εφαρμογή του Καν. 852/2004 και την εφαρμογή των Αρχών του HACCP, από τις επιχειρήσεις τροφίμων
 • 2. Καν. (ΕΚ) 853/2004 - Κανονισμός για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Περιλαμβάνει ειδικούς κανόνες υγιεινής για τρόφιμα ζωικής προέλευσης που πρέπει να τηρούνται σε συνδυασμό με όσα προβλέπονται στον Καν. 852/2004.
  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδόσει οδηγίες για την εφαρμογή του Καν. 853/2004
 • 3. Κανονισμός (ΕΚ) 882/2004 - Κανονισμός για την διεξαγωγή του επίσημου ελέγχου τροφίμων Η Ευρωπαική επιτροπή έχει εκδόσει οδηγίες για την εφαρμογή του Κανονισμού 882/2004 σχετικά με την δειγματοληψία για μικροβιολογικές δοκιμές
 • 4. Κανονισμός (ΕΚ) 854/2004 - Κανονισμός για τον επίσημο έλεγχο τροφίμων ζωικής προέλευσης. Ο κανονισμός αυτός καθορίζει ειδικές διατάξεις για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης
 • 5. Οδηγία 2004/41 ΕΚ. - Με την οδηγία αυτή καταργούνται συγκεκριμένες οδηγίες περί υγιεινής τροφίμων


Μέτρα εφαρμογής του Hygiene Package

Κανονισμός (ΕΚ) 2073/2005 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια των τροφίμων

Κανονισμός (ΕΚ) 2074/2005 για θέσπιση μέτρων εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και για την οργάνωση επίσημων ελέγχων βάσει των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004, για την παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/2004 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004

Κανονισμός (ΕΚ) 2075/2005 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella στο κρέας

Κανονισμός (ΕΚ) 1441/2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της Επιτροπής περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα

Κανονισμός (ΕΚ) 1086/2011 για την τροποποίηση κανονισμών 2160/2003 και 2073/2005 για την ανίχνευση Salmonella σε νωπό κρέας πουλερικών.


Μεταβατικές διατάξεις

Κανονισμός (ΕΚ) 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 853/2004 και (ΕΚ) αριθ. 854/2004


Τροποποιήσεις Πακέτου Υγιεινής

Κανονισμός 1019/2008 της Επιτροπής, για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων.

Κανονισμός 1020/2008 της Επιτροπής, για τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 όσον αφορά την επισήμανση αναγνώρισης, το νωπό γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αυγά και τα προϊόντα αυγών και ορισμένα προϊόντα αλιείας.

Κανονισμός 1021/2008 της Επιτροπής, για τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 όσον αφορά τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, ορισμένα προϊόντα αλιείας και το προσωπικό που επικουρεί κατά τους επίσημους ελέγχους στα σφαγεία.

Κανονισμός 1022/2008 της Επιτροπής, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 όσον αφορά τα όρια ολικού πτητικού βασικού αζώτου (TVB-N).

Κανονισμός 1023/2008 της Επιτροπής, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 όσον αφορά την παράταση της μεταβατικής περιόδου που χορηγείται σε υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων οι οποίοι εισάγουν ιχθυέλαιο που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Κανονισμός 1029/2008 της Επιτροπής, για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επικαιροποίηση της αναφοράς σε ορισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα

Κανονισμός (ΕΚ) 301/2008. - Για την προσαρμογή του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.

Κανονισμός (ΕΚ) 1662/2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.

Κανονισμός (ΕΚ) 1663/2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 854/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1664/2006 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2074/2005 σχετικά με μέτρα εφαρμογής για ορισμένα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση ορισμένων μέτρων εφαρμογής.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1665/2006 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2075/2005 για τη θέσπιση ειδικών κανόνων σχετικά με τους επίσημους ελέγχους για ανίχνευση Trichinella στο κρέας.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1666/2006 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2076/2005 για τη θέσπιση μεταβατικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 853/2004, (ΕΚ) αριθ. 854/2004 και (ΕΚ) αριθ. 882/2004.


Λοιπά κείμενα

Κατάλογος συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων για τη νέα Νομοθεσία

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα Νομοθεσία (22.12.2005).

Εγκύκλιος του ΕΦΕΤ για την εφαρμογή της νέας Νομοθεσίας Τροφίμων (29.12.2005).

Απόφαση 2004/478 (ΕΚ) σχετικά με την έγκριση ενός γενικού σχεδίου διαχείρισης κρίσεων στον τομέα των τροφίμων και των ζωοτροφών.

Απόφαση 2006/677/ΕΚ της Επιτροπής για τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών που προβλέπουν κριτήρια για τη διεξαγωγή των ελέγχων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.

Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα (ΕΕ L 338 της 22.12.2005).

Οδηγίες για την εφαρμογή του Κανονισμού 882/2004 σχετικά με την δειγματοληψία για μικροβιολογικές δοκιμές.

Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης : 24.12.2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚ 852/2004
http://www.gcsl.gr/media/alkooli/2004R0852.pdf
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ 852/2004
 
 http://www.omse.gr/docs/nomothesia/meli_melissomika_proionta/11_ermineutiki_tou_852-2004.pdf

 

Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.: Τι ισχύει για τη διακίνηση – διάθεση μελιού

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.: Τι ισχύει για τη διακίνηση – διάθεση μελιού

Με τους νέους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. επαναπροσδιορίστηκε τι ισχύει, αγορανομικά, για τη διακίνηση – διάθεση μελιού.


Με τη νέα Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). επαναπροσδιορίστηκε τι ισχύει, αγορανομικά, για τη διακίνηση – διάθεση μελιού.

Άρθρο 23

Διακίνηση – Διάθεση

1. Το μέλι που διατίθεται στον τελικό καταναλωτή σε κάθε σημείο πώλησης (π.χ καταστήματα, τόπο συγκομιδής, οργανωμένες Λαϊκές Αγορές ή Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας), διατίθεται υποχρεωτικά μόνο προσυσκευασμένο. Για τους παραγωγούς (μελισσοκόμους) ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον κανονισμό ΕΚ 852/2004 για την πρωτογενή παραγωγή (ΚΕΦ 1, Άρθρο 1, παράγραφος 2γ).

 

2. Το μέλι μπορεί να διατίθεται σε χύμα μορφή μόνο σε χώρους μαζικής εστίασης (π.χ. ξενοδοχεία, εστιατόρια) και μόνο εφόσον πρόκειται για επιτόπια κατανάλωση. Στις περιπτώσεις αυτές θα αναγράφεται σε πινακίδα τοποθετημένη δίπλα στο σημείο που εκτίθεται προς κατανάλωση το προϊόν, η ονομασία πώλησης του μελιού και η ένδειξη που αφορά στη χώρα ή στις χώρες όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού.

 

3. Σε εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4177/2013 (Α’173) επί όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας μελιού πέραν των άλλων ενδείξεων, αναγράφεται η ονομασία του μελιού σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων – Ποτών (π.χ. μέλι ανθέων, μέλι κηρήθρας κ.λπ.) και η χώρα ή οι χώρες προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή του είδους, όπως ορίζεται στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και στις αποφάσεις του ΑΧΣ.

 

4. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για παράβαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1, δύο χιλιάδες ευρώ (2.000€) ανά παράβαση.

Β. Για παράβαση της παραγράφου 2, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παράβαση.

Γ. Για παραβάσεις της παραγράφου 3:

α. Για μη έκδοση/κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας μέχρι χίλια ευρώ (1.000€), χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€) ανά παράβαση.

β. Για μη έκδοση/κατοχή παραστατικών εμπορίας και διακίνησης αξίας χιλίων ένα ευρώ και άνω (1.001€), τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παράβαση.

γ. Για ελλιπή αναγραφή των προβλεπομένων ενδείξεων στα εκδιδόμενα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, χίλια ευρώ (1.000€) ανά παράβαση.

δ. Για ανακριβείς-παραπλανητικές ενδείξεις στα εκδιδόμενα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€) ανά παράβαση.


Άρθρο 24

Λοιπές υποχρεώσεις

 

1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εισάγουν ή παραλαμβάνουν ποσότητα μελιού προς εμπορία και διακίνηση, υποχρεούνται να γνωστοποιούν εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών στη Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) epopteia-agoras@gge. gr τα παρακάτω στοιχεία:

Α. Την παραληφθείσα ποσότητα μελιού και επισυναπτόμενα τα αντίγραφα των σχετικών παραστατικών αγοράς.

Β. Την ονομασία του μελιού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίμων – Ποτών.

Γ. Τον αριθμό, το είδος και το βάρος της συσκευασίας π.χ. 5 σιδηρά βαρέλια των 300 κιλών.

Δ. Τη χώρα/τις χώρες προέλευσης, όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού.

 

2. Η υποβολή της γνωστοποίησης επιβεβαιώνεται με την αποστολή από τη Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών στο διακινητή μελιού του αριθμού πρωτοκόλλου παραλαβής της. Η επιβεβαίωση φυλάσσεται από τους διακινητές για δύο έτη (τρέχον και επόμενο) και επιδεικνύεται στους ελεγκτές εφόσον ζητηθεί. Οι διακινητές μελιού ως ανωτέρω υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στο οποίο να καταχωρούνται οι εισαγωγές (αγορές) και οι εξαγωγές (πωλήσεις) μελιού κατά είδος σύμφωνα με το άρθρο 67 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, ποσότητα, αξία και χώρα/ χώρες προέλευσης όπου έγινε η συγκομιδή του μελιού ή η αντίστοιχη ένδειξη του παραστατικού παραλαβής προκειμένου για μέλι που προέρχεται από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Απαλλάσσονται από την τήρηση τέτοιου βιβλίου οι επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να ανασύρουν τα παραπάνω στοιχεία από το σύστημα ιχνηλασιμότητας ή από οποιοδήποτε πρόγραμμα εμπορικής καταχώρισης/ διαχείρισης στοιχείων εφαρμόζουν.

 

3. Οι διακινητές μελιού υποχρεούνται να παρέχουν άμεσα στους ελεγκτές εφόσον ζητηθεί, τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου στοιχεία καταχώρησης, καθώς και τα αντίστοιχα παραστατικά.

4. Στους παραβάτες των διατάξεων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:

Α. Για μη γνωστοποίηση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000€).

Β. Για πλημμελή ή ελλιπή καταχώρηση των στοιχείων που προβλέπονται από την παράγραφο 2, τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000€), ανά παράβαση.

Γ. Για ανακριβή-παραπλανητική δήλωση της χώρας συγκομιδής μελιού, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€) ανά παράβαση.

Δ. Για μη τήρηση των διατάξεων της παραγράφου 3, πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).

 

Πηγή: Aριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β/30-08-2017) : Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

 

https://www.eea.gr/arthra-eea/dieppy-ti-isxyei-gia-ti-diakinisi-diathesi-melioy/

 

Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σε εφαρμογή των παρ. 2 περ. γ ́ και παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.1)

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας
Τμήμα Αλιευμάτων, Γάλακτος και Λοιπών Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης
Οδηγίες για την εφαρμογή της ΥΑ 144/15067/24-01-2019
(ΦΕΚ Β’466/18-02-2019)
Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σε εφαρμογή των παρ. 2 περ. γ΄ και παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.1)
Σελίδα 2 από 13
Πίνακας περιεχομένων
Σκοπός ................................................................................................................................................... 3
Ιστορικό ................................................................................................................................................. 3
Ορισμοί .................................................................................................................................................. 3
Όροι και προϋποθέσεις για την άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού .................................. 4
Καταχώριση και τήρηση μητρώου φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας ...................................... 4
Διατάξεις υγιεινής ................................................................................................................................. 5
Συσκευασία ........................................................................................................................................... 5
Επισήμανση ........................................................................................................................................... 5
Έλεγχοι - κυρώσεις ................................................................................................................................ 5
Παράρτημα Ι .......................................................................................................................................... 6
Παράρτημα ΙΙ ......................................................................................................................................... 8
Παράρτημα ΙΙΙ ...................................................................................................................................... 10
Παράρτημα ΙV ...................................................................................................................................... 12
Σελίδα 3 από 13
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να δοθούν οδηγίες για την εφαρμογή της ΥΑ 144/15067/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019) αναφορικά με «Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σε εφαρμογή των παρ. 2 περ. γ΄ και παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.1)».
Ιστορικό
Σύμφωνα με την παρ. 2 περ. γ΄ του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.1), ο εν λόγω κανονισμός δεν εφαρμόζεται στην άμεση προμήθεια από τον παραγωγό μικρών ποσοτήτων πρωτογενών προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή.
Σύμφωνα με το έγγραφο προσανατολισμού για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων, ο όρος «πρωτογενής παραγωγή» περιγράφει τις εργασίες στην εκμετάλλευση ή σε ανάλογο επίπεδο και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, όλες τις μελισσοκομικές εργασίες. Περιλαμβάνεται η μελισσοκομία (έστω και εάν η εν λόγω δραστηριότητα επεκτείνεται σε κυψέλες που βρίσκονται σε απόσταση από τις μελισσοκομικές εγκαταστάσεις), η συλλογή μελιού και η συσκευασία στις εγκαταστάσεις μελισσοκομίας.
Η παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ορίζει ότι τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο του εθνικού δικαίου, θεσπίζουν κανόνες προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα απευθείας διάθεσης μικρών ποσοτήτων μελιού από παραγωγούς στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή.
Οι εν λόγω εθνικοί κανόνες πρέπει να διασφαλίζουν την επίτευξη των στόχων του εν λόγω κανονισμού. Για το σκοπό αυτό, ένα σχέδιο εγγράφου κοινοποιήθηκε επισήμως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα Κράτη Μέλη (αριθμός κοινοποίησης 2017/0237/GR), μέσω του συστήματος TRIS βάσει της Οδηγίας 2015/1535,. Η διαδικασία διαβούλευσης ολοκληρώθηκε χωρίς παρατηρήσεις.
Ορισμοί
Ως «μέλι» νοείται το μέλι κατά την έννοια του άρθρου 67 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (απόφαση αριθ. 1100/87/9.9.1987, Β΄788/31.12.1987), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
«Φορέας εγκαταστάσεων μελισσοκομίας» είναι το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει εγκαταστάσεις εντός των οποίων διενεργούνται εργασίες πρωτογενούς παραγωγής μελιού, όπως η συλλογή, η φυγοκέντρηση και η συσκευασία μελιού.
Σελίδα 4 από 13
Όροι και προϋποθέσεις για την άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού
Οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας θα πρέπει διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ σύμφωνα με την αριθ. 370910/14.5.2011 (Β΄642/28.5.2001) απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά.
Οι παραπάνω φορείς μπορούν να διαθέτουν το μέλι :
α) άμεσα στον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας μέσω των αγορών που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας ή/και
β) στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα μέλι στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας.
Οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας δύνανται να προμηθεύουν μέχρι δέκα (10) κιλά ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας ποσότητας χιλίων διακοσίων (1.200) κιλών μελιού.
Απαγορεύεται η προμήθεια μη ιδιοπαραγόμενων ποσοτήτων μελιού.
Καταχώριση και τήρηση μητρώου φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας
Για την καταχώριση, ο φορέας εγκαταστάσεων μελισσοκομίας υποβάλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΑΟΚ, σχετική αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω:
1. Μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ.
2. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο.
3. Έγγραφα τεκμηρίωσης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.
Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται Υπόδειγμα της αίτησης καταχώρισης.
Μετά την αξιολόγηση της αίτησης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ΥΑ 144/15067/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019), χορηγείται Απόφαση καταχώρισης σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙ.
Επισημαίνεται ότι πριν την καταχώριση, δεν απαιτείται επιτόπιος έλεγχος. Ωστόσο, το αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχεται τουλάχιστον το 20% ανά έτος των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που τους χορηγήθηκε απόφαση καταχώρησης. Η επιλογή των ελεγχόμενων φορέων κατά το ως άνω ποσοστό πραγματοποιείται με βάση την αξιολόγηση κινδύνου.
Σελίδα 5 από 13
Οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων τηρούν μητρώο των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ΥΑ, το οποίο κοινοποιούν στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενημέρωση του καταλόγου εγκεκριμένων και καταχωρισμένων εγκαταστάσεων του άρθρου 8 του π.δ. 79/2007 (Α΄95), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η Απόφαση καταχώρισης κοινοποιείται επίσης και στην αρμόδια για το μελισσοκομικό μητρώο Υπηρεσία σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.
Σε περίπτωση αλλαγής Ιδιοκτήτη/Φορέα ή σε παύση λειτουργίας, οι μεταβολές γνωστοποιούνται στην αρμόδια αρχή εντός 30 ημερών αφότου επέλθουν χρησιμοποιώντας το Υπόδειγμα Αίτησης για Μεταβολή Καταχώρισης του Παραρτήματος ΙII.
Διατάξεις υγιεινής
Οι φορείς των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας τηρούν τους κανόνες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. Επισημαίνεται ότι εξαιρούνται από την εφαρμογή συστήματος βασισμένου στις αρχές του HACCP αλλά πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής.
Πιο συγκεκριμένα, οι διατάξεις υγιεινής που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή και τις συναφείς εργασίες περιγράφονται στο Παράρτημα ΙV.
Συσκευασία
Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για επαφή με τα τρόφιμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004.
Επισήμανση
Το μέλι φέρει ετικέτα με τις απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, καθώς και τον κωδικό αριθμό του μελισσοκόμου του άρθρου 4 της αριθ. 370910/14.5.2001 απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά.
Τονίζεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, τα τρόφιμα που παραδίδονται απευθείας από τον παραγωγό μικρών ποσοτήτων προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή εξαιρούνται από την απαίτηση υποχρεωτικής διατροφικής δήλωσης.
Έλεγχοι - κυρώσεις
Οι έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων της εν λόγω ΥΑ διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τους ελέγχους στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της εν λόγω ΥΑ, εφαρμόζονται οι διαδικασίες και οι κυρώσεις του ν. 4235/2014 και ιδίως τα άρθρα 3 έως 12, 22, οι παρ. 1, 2 περ. α΄ και β΄, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 23, καθώς και τα άρθρα 24, 25, 27 και 35.
Σελίδα 6 από 13
Παράρτημα Ι
Υπόδειγμα αίτησης για την καταχώριση φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας σύμφωνα με την ΥΑ 144/15067/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019)
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΦΟΡΕΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
σύμφωνα με την ΥΑ 144/15067/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019)
Προς:
Περιφέρεια ..............................................
Περιφερειακή Ενότητα …….........................
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Τμήμα Κτηνιατρικής
Α. Πληροφορίες σχετικά με το Φορέα.
Τύπος
Επιχείρησης
Νομικό Πρόσωπο ?
Φυσικό Πρόσωπο ?
Επωνυμία Επιχείρησης/
Ονοματεπώνυμο για φυσικό πρόσωπο
Εμπορικό σήμα, εφόσον υπάρχει
Κωδικός αριθμός μελισσοκόμου
ΑΦΜ
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Fax
Ταχυδρομική διεύθυνση
Email
Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο Ονοματεπώνυμο Α.Δ.Τ. Τηλέφωνο Email
Β. Πληροφορίες σχετικά με την Θέση Εγκατάστασης.
Περιφερειακή Ενότητα
ΔΗΜΟΣ
Για εγκατάσταση εντός σχεδίου οικισμών:
Οικισμός
οδός
αριθμός
Τ.κ.
Σελίδα 7 από 13
Για εγκατάσταση εκτός σχεδίου οικισμών:
Θέση εγκατάστασης
Οικισμός
Γ. Πληροφορίες σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα.
Περιγραφή δραστηριότητας:
Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό προς τον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή.
Δήλωση
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της ΥΑ 144/15067/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019).
Έγγραφα που υποβάλλονται:
Μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ ?
Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο ?
Έγγραφα τεκμηρίωσης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου ?
Τυχόν μεταβολές γνωστοποιούνται στην αρμόδια αρχή εντός 30 ημερών αφότου επέλθουν.
Ημερομηνία:
Ο αιτών
(Υπογραφή και σφραγίδα)
Σελίδα 8 από 13
Παράρτημα ΙΙ
Υπόδειγμα Απόφασης καταχώρισης φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας σύμφωνα με την ΥΑ 144/15067/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
(Πόλη), (Ημερομηνία)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ …………………..
Αριθ. Πρωτ:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ:
Ενδιαφερόμενο
Λογότυπο Υπηρεσίας
Ταχ. Δ/νση : ..................
ΚΟΙΝ:
1. ΥΠΑΑΤ
Πληροφ.: ..........................
Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Τηλ. : .......................
Διεύθυνση ΚΔΥ
FAX : ....................................
Βερανζέρου 46 Τ.Κ. 104 38 Αθήνα
E-mail
2. Περιφέρεια………
Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής
Διεύθυνση Κτηνιατρικής
Τμήμα ΚΔΥ
ΘΕΜΑ: «Καταχώριση φορέα εγκαταστάσεων μελισσοκομίας».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ………. (καθ΄ύλην αρμόδιος )
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄ /07.06.2010).
2. Το Π.Δ…………..«Οργανισμός της Περιφέρειας ……………» (ΦΕΚ Α΄…..), ………………………………………………………………………………………….
3. Την υπ. αριθμ. …………………….. (ΦΕΚ ………………) Απόφαση Περιφερειάρχη ………………………. «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων ………………… και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους ………………………………………………..».
4. Την υπ. αριθμ. ………………………… Απόφαση του Περιφερειάρχη ……………………… «Ορισμός Προϊσταμένων & Αναπληρωτών Προϊσταμένων σε θέση ευθύνης της …………………………………».
5. Τη με αριθ. 144/15067/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, σε εφαρμογή των παρ. 2 περ. γ΄ και παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ.1)».
6. Την από ................αίτηση του κ. ............................. που κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας.
Σελίδα 9 από 13
Αποφασίζουμε
Την καταχώριση του φορέα εγκαταστάσεων μελισσοκομίας με τα παρακάτω στοιχεία:
Στοιχεία Φορέα :
Κωδικός αριθμός μελισσοκομικού Βιβλιαρίου
και χορηγούμε τον αριθμό καταχώρισης:
(Κωδικός αριθμός μελισσοκόμου).
O φορέας εγκαταστάσεων μελισσοκομίας εδρεύει στ……………………….. της Περιφερειακής Ενότητας ……………..
Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των παραπάνω διατάξεων συνεπάγεται την ανάκληση της παρούσας.
Η χορήγηση της παρούσας δεν απαλλάσσει τη δραστηριότητα από την υποχρέωση εφοδιασμού με όλες τις άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται και επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
Ο ……… (καθ΄ύλην αρμόδιος )
.................................
Σελίδα 10 από 13
Παράρτημα ΙΙΙ
Υπόδειγμα Αίτησης για Μεταβολή Καταχώρισης φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας σύμφωνα με την ΥΑ 144/15067/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019)
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ
σύμφωνα με την ΥΑ 144/15067/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019)
Προς:
Περιφέρεια ..............................................
Περιφερειακή Ενότητα …….........................
Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Τμήμα Κτηνιατρικής
Α. Πληροφορίες σχετικά με το αίτημα.
Στην περίπτωση της μεταβολής συμπληρώστε για ποια/ες από τις ακόλουθες περιπτώσεις δηλώνεται η μεταβολή
α) Αλλαγή Ιδιοκτήτη/Φορέα ? Από ................................................................. με την υπ΄αριθμ. .....................................Απόφαση Καταχώρησης σε :
β) Παύση λειτουργίας ?
Β. Πληροφορίες σχετικά με το νέο Φορέα.
Τύπος
Επιχείρησης
Νομικό Πρόσωπο ?
Φυσικό Πρόσωπο ?
Επωνυμία Επιχείρησης/
Ονοματεπώνυμο για φυσικό πρόσωπο
Εμπορικό σήμα, εφόσον υπάρχει
Κωδικός αριθμός μελισσοκόμου
ΑΦΜ
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Fax
Ταχυδρομική διεύθυνση
Email
Στοιχεία Νόμιμου Εκπροσώπου εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο Ονοματεπώνυμο Α.Δ.Τ. Τηλέφωνο Email
Σελίδα 11 από 13
Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη νέα θέση Εγκατάστασης.
Περιφερειακή Ενότητα
Δήμος
Για εγκατάσταση εντός σχεδίου οικισμών:
Οικισμός
οδός
αριθμός
Τ.κ.
Για εγκατάσταση εντός σχεδίου οικισμών:
Θέση εγκατάστασης
Οικισμός
Δ. Πληροφορίες σχετικά με την ασκούμενη δραστηριότητα.
Περιγραφή δραστηριότητας:
Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό προς τον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή.
Δήλωση
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της ΥΑ 144/15067/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019).
Έγγραφα που υποβάλλονται:
Μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ ?
Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο ?
Έγγραφα τεκμηρίωσης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου ?
Ημερομηνία:
Ο αιτών
(Υπογραφή και σφραγίδα)
Σελίδα 12 από 13
Παράρτημα ΙV
Διατάξεις υγιεινής που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή και στις συναφείς εργασίες
Ι. Γενικές διατάξεις
1. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας εφαρμόζουν ορθούς κανόνες μεταφοράς, χειρισμού και αποθήκευσης ώστε να μην αλλοιώνεται ουσιαστικά η φύση του μελιού κατά την έννοια του άρθρου 67 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
2. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας διασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων χώρων:
α) εκτέλεσης εργασιών που συνδέονται αποκλειστικά με τη συλλογή και το χειρισμό μελιού,
β) φύλαξης εξοπλισμού, εργαλείων και συσκευών που χρησιμοποιούνται κατά την συλλογή και το χειρισμό μελιού,
γ) αποθήκευσης του μελιού, των υλικών συσκευασίας, υλικών καθαρισμού και ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
ΙΙ. Διατάξεις υγιεινής
1. Οι χώροι πρέπει να διατηρούνται καθαροί και σε καλή κατάσταση.
2. Ο σχεδιασμός, η διαρρύθμιση, η κατασκευή, η χωροθέτηση και οι διαστάσεις των χώρων πρέπει:
α) να επιτρέπουν επαρκή συντήρηση, καθαρισμό ή/και απολύμανση, να αποτρέπουν ή να περιορίζουν στο ελάχιστο την αερόφερτη μόλυνση και να διαθέτουν κατάλληλο χώρο εργασίας που να επιτρέπει την υγιεινή εκτέλεση όλων των εργασιών·
β) να προστατεύουν από τη συσσώρευση ρύπων, την επαφή με τοξικά υλικά, την πτώση σωματιδίων μέσα στο μέλι και τη συμπύκνωση υδρατμών ή το σχηματισμό ανεπιθύμητης μούχλας στις επιφάνειες·
γ) και όταν είναι αναγκαίο, να παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες χειρισμού και αποθήκευσης και με επαρκή χωρητικότητα για τη διατήρηση του μελιού.
3. Ο εξοπλισμός, τα δοχεία και τα εργαλεία πρέπει να διατηρούνται καθαρά και, όταν είναι αναγκαίο, μετά τον καθαρισμό, να απολυμαίνονται με τον κατάλληλο τρόπο.
4. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή μέσα φυσικού ή μηχανικού αερισμού και φωτισμού.
5. Για όλες τις χρήσεις πρέπει να χρησιμοποιείται πόσιμο νερό.
6. Το προσωπικό το οποίο χειρίζεται το μέλι πρέπει είναι υγιές και να εκπαιδεύεται σε θέματα κινδύνων της υγείας.
7. Πρέπει να προλαμβάνεται η μόλυνση από ζώα και επιβλαβείς οργανισμούς.
Σελίδα 13 από 13
8. Η αποθήκευση και ο χειρισμός των αποβλήτων και των επικίνδυνων ουσιών να γίνονται έτσι ώστε να προλαμβάνεται η μόλυνση.
9. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να αναλαμβάνουν τη προσήκουσα διορθωτική δράση όταν τους γνωστοποιούνται προβλήματα που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια επίσημων ελέγχων.
ΙΙΙ. Τήρηση αρχείων
1. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας καταρτίζουν καταλλήλως αρχεία τα οποία τηρούνται επί πέντε (5) έτη από την ημερομηνία παραγωγής του μελιού. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα εν λόγω αρχεία, όταν ζητηθούν.
2. Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας πρέπει, ειδικότερα, να τηρούν αρχεία σχετικά με:
α) την παραγωγή και τη διάθεση μελιού
β) την απολύμανση και την καθαριότητα των χώρων και του εξοπλισμού
γ) την συντήρηση του εξοπλισμού
δ) τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα ή άλλες θεραπευτικές αγωγές που παρέχονται στα ζώα, τις ημερομηνίες χορήγησης και τις περιόδους παύσης χορήγησης
ε) τα αποτελέσματα αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε δείγματα μελιού δείγματα που λαμβάνονται και
στ) τυχόν σχετικές εκθέσεις ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές.

http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/MeliMelissokomia/odigies_ya144_meli.pdf


http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/egkatastaseis/egkatastaseis/8029-meli-egk-trofimon


http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/zoika_ypoproionta/N4235_2014.pdf

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΑρ. Φύλλου 32 
11 Φεβρουαρίου 2014ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4235 


Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρ−μογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείαςκαι προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρ−μοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 


 ΜΕΡΟΣ Α ́ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΖΥΠ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΥΤΩΝ (ΠΠ


https://www.ypaithros.gr/ypo-proypotheseis-amesi-diathesi-meliou-ston-katanaloti/

Υπό προϋποθέσεις η άμεση διάθεση μελιού στον καταναλωτή

Απαραίτητη η καταχώριση του μελισσοκόμου στο μητρώο φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας

Έγκριση από τη ΔΑΟΚ της περιοχής τους θα πρέπει να λάβουν οι μελισσοκόμοι, που θα προμηθεύουν απευθείας στον καταναλωτή μικρές ποσότητες μελιού. Σύμφωνα με τον οδηγό του ΥΠΑΑΤ για την εφαρμογή της απόφασης που δίνει πλέον το πράσινο φως στην άμεση διάθεση μελιού, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληροί συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΑΑΤ, οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας, δηλαδή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εγκαταστάσεις εντός των οποίων διενεργούνται εργασίες πρωτογενούς παραγωγής μελιού, όπως η συλλογή, η φυγοκέντρηση και η συσκευασία μελιού, μπορούν να διαθέτουν το μέλι:
 • Άμεσα στον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας μέσω των αγορών που βρίσκονται εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας.
 • Στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα μέλι στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της περιφερειακής ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας.
Σημειώνεται ότι μπορούν να προμηθεύουν μέχρι 10 κιλά ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας ποσότητας 1.200 κιλών μελιού, ενώ απαγορεύεται η προμήθεια μη ιδιοπαραγόμενων ποσοτήτων μελιού.

Καταχώριση

Βασική προϋπόθεση, όμως, είναι να διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ. Το επόμενο βήμα αφορά την καταχώρισή τους στο μητρώο φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας.
Για την καταχώριση, ο μελισσοκόμος υποβάλλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας περιφερειακής ενότητας ή στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΑΟΚ, σχετική αίτηση η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από:
 1. Μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ.
 2. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στον χώρο.
 3. Έγγραφα τεκμηρίωσης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου.
Μετά την αξιολόγηση της αίτησης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, χορηγείται η απόφαση καταχώρισης.
Σύμφωνα με τον οδηγό του ΥΠΑΑΤ, πριν από την καταχώριση, δεν απαιτείται επιτόπιος έλεγχος. Ωστόσο, το αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχεται τουλάχιστον το 20% ανά έτος των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που τους χορηγήθηκε απόφαση καταχώρισης. Η επιλογή των ελεγχόμενων φορέων κατά το ως άνω ποσοστό πραγματοποιείται με βάση την αξιολόγηση κινδύνου.
Ανοδικά κινείται η αγορά του μελιούΟι ΔΑΟΚ τηρούν μητρώο των φορέων εγκαταστάσεων, το οποίο κοινοποιούν στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενημέρωση του καταλόγου εγκεκριμένων και καταχωρισμένων εγκαταστάσεων. Η απόφαση καταχώρισης κοινοποιείται και στην αρμόδια για το μελισσοκομικό μητρώο υπηρεσία σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας.
Από την πλευρά τους, οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας καταρτίζουν αρχεία σχετικά με την παραγωγή και τη διάθεση μελιού, την απολύμανση και την καθαριότητα των χώρων και του εξοπλισμού, τη συντήρηση του εξοπλισμού, τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα ή άλλες θεραπευτικές αγωγές που παρέχονται στα ζώα, τις ημερομηνίες χορήγησης και τις περιόδους παύσης χορήγησης, τα αποτελέσματα αναλύσεων που πραγματοποιούνται σε δείγματα μελιού και τυχόν σχετικές εκθέσεις ελέγχων που διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές. Τα παραπάνω πρέπει να τηρούνται για πέντε χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής του μελιού.

Ασφάλεια και υγιεινή

Οι φορείς των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας, αν και εξαιρούνται από την εφαρμογή του συστήματος βασισμένου στις αρχές του HACCP, εντούτοις είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής. Για παράδειγμα, οφείλουν να:
 • Εφαρμόζουν ορθούς κανόνες μεταφοράς, χειρισμού και αποθήκευσης, ώστε να μην αλλοιώνεται ουσιαστικά η φύση του μελιού.
 • Διασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων χώρων:
 1. εκτέλεσης εργασιών που συνδέονται αποκλειστικά με τη συλλογή και τον χειρισμό μελιού
 2. φύλαξης εξοπλισμού, εργαλείων και συσκευών που χρησιμοποιούνται κατά τη συλλογή και τον χειρισμό μελιού
 3. γαποθήκευσης του μελιού, των υλικών συσκευασίας, υλικών καθαρισμού και ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Επισήμανση

Το μέλι φέρει ετικέτα με τις απαιτούμενες πληροφορίες, καθώς και τον κωδικό αριθμό του μελισσοκόμου. Σύμφωνα, όμως, με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, τα τρόφιμα που παραδίδονται απευθείας από τον παραγωγό μικρών ποσοτήτων προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή εξαιρούνται από την απαίτηση υποχρεωτικής διατροφικής δήλωσης.

Οδηγίες για την απευθείας διάθεση μελιού από παραγωγό Οδηγίες για την εφαρμογή της ΥΑ 144/15067/24- 01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019) αναφορικά με «Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή εξέδωσε το ΥπΑΑΤ. Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο των οδηγιών, οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας θα πρέπει διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ σύμφωνα με την αριθ. 370910/14.5.2011 (Β΄642/28.5.2001) απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι παραπάνω φορείς μπορούν να διαθέτουν το μέλι: α) άμεσα στον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας μέσω των αγορών που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας ή/και β) στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα μέλι στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας. Οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας δύνανται να προμηθεύουν μέχρι δέκα (10) κιλά ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας ποσότητας χιλίων διακοσίων (1.200) κιλών μελιού. Απαγορεύεται η προμήθεια μη ιδιοπαραγόμενων ποσοτήτων μελιού. Καταχώριση και τήρηση μητρώου φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας Για την καταχώριση, ο φορέας εγκαταστάσεων μελισσοκομίας υποβάλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΑΟΚ, σχετική αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω: Μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο. Έγγραφα τεκμηρίωσης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται Υπόδειγμα της αίτησης καταχώρισης. Μετά την αξιολόγηση της αίτησης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ΥΑ 144/15067/24- 01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019), χορηγείται Απόφαση καταχώρισης σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙ. Επισημαίνεται ότι πριν την καταχώριση, δεν απαιτείται επιτόπιος έλεγχος. Ωστόσο, το αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχεται τουλάχιστον το 20% ανά έτος των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που τους χορηγήθηκε απόφαση καταχώρησης. Η επιλογή των ελεγχόμενων φορέων κατά το ως άνω ποσοστό πραγματοποιείται με βάση την αξιολόγηση κινδύνου. Οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων τηρούν μητρώο των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ΥΑ, το οποίο κοινοποιούν στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενημέρωση του καταλόγου εγκεκριμένων και καταχωρισμένων εγκαταστάσεων του άρθρου 8 του π.δ. 79/2007 (Α΄95), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η Απόφαση καταχώρισης κοινοποιείται επίσης και στην αρμόδια για το μελισσοκομικό μητρώο Υπηρεσία σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Σε περίπτωση αλλαγής Ιδιοκτήτη/Φορέα ή σε παύση λειτουργίας, οι μεταβολές γνωστοποιούνται στην αρμόδια αρχή εντός 30 ημερών αφότου επέλθουν χρησιμοποιώντας το Υπόδειγμα Αίτησης για Μεταβολή Καταχώρισης του Παραρτήματος ΙII. Διατάξεις υγιεινής Οι φορείς των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας τηρούν τους κανόνες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. Επισημαίνεται ότι εξαιρούνται από την εφαρμογή συστήματος βασισμένου στις αρχές του HACCP αλλά πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής. Πιο συγκεκριμένα, οι διατάξεις υγιεινής που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή και τις συναφείς εργασίες περιγράφονται στο Παράρτημα ΙV. Συσκευασία Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για επαφή με τα τρόφιμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. Επισήμανση Το μέλι φέρει ετικέτα με τις απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, καθώς και τον κωδικό αριθμό του μελισσοκόμου του άρθρου 4 της αριθ. 370910/14.5.2001 απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά. Τονίζεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, τα τρόφιμα που παραδίδονται απευθείας από τον παραγωγό μικρών ποσοτήτων προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή εξαιρούνται από την απαίτηση υποχρεωτικής διατροφικής δήλωσης. Έλεγχοι - κυρώσεις Οι έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων της εν λόγω ΥΑ διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τους ελέγχους στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της εν λόγω ΥΑ, εφαρμόζονται οι διαδικασίες και οι κυρώσεις του ν. 4235/2014 και ιδίως τα άρθρα 3 έως 12, 22, οι παρ. 1, 2 περ. α΄ και β΄, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 23, καθώς και τα άρθρα 24, 25, 27 και 35. Αναλυτικά το κείμενο και τα αναφερόμενα υποδείγματα ΕΔΩ. Αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ για την απευθείας διάθεση μελιού από παραγωγό ΕΔΩ.

Διαβάστε περισσότερα στο: https://www.e-ea.gr/2019/03/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%BB/
Οδηγίες για την απευθείας διάθεση μελιού από παραγωγό Οδηγίες για την εφαρμογή της ΥΑ 144/15067/24- 01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019) αναφορικά με «Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή εξέδωσε το ΥπΑΑΤ. Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο των οδηγιών, οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας θα πρέπει διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ σύμφωνα με την αριθ. 370910/14.5.2011 (Β΄642/28.5.2001) απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι παραπάνω φορείς μπορούν να διαθέτουν το μέλι: α) άμεσα στον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας μέσω των αγορών που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας ή/και β) στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα μέλι στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας. Οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας δύνανται να προμηθεύουν μέχρι δέκα (10) κιλά ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας ποσότητας χιλίων διακοσίων (1.200) κιλών μελιού. Απαγορεύεται η προμήθεια μη ιδιοπαραγόμενων ποσοτήτων μελιού. Καταχώριση και τήρηση μητρώου φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας Για την καταχώριση, ο φορέας εγκαταστάσεων μελισσοκομίας υποβάλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΑΟΚ, σχετική αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω: Μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο. Έγγραφα τεκμηρίωσης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται Υπόδειγμα της αίτησης καταχώρισης. Μετά την αξιολόγηση της αίτησης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ΥΑ 144/15067/24- 01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019), χορηγείται Απόφαση καταχώρισης σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙ. Επισημαίνεται ότι πριν την καταχώριση, δεν απαιτείται επιτόπιος έλεγχος. Ωστόσο, το αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχεται τουλάχιστον το 20% ανά έτος των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που τους χορηγήθηκε απόφαση καταχώρησης. Η επιλογή των ελεγχόμενων φορέων κατά το ως άνω ποσοστό πραγματοποιείται με βάση την αξιολόγηση κινδύνου. Οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων τηρούν μητρώο των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ΥΑ, το οποίο κοινοποιούν στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενημέρωση του καταλόγου εγκεκριμένων και καταχωρισμένων εγκαταστάσεων του άρθρου 8 του π.δ. 79/2007 (Α΄95), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η Απόφαση καταχώρισης κοινοποιείται επίσης και στην αρμόδια για το μελισσοκομικό μητρώο Υπηρεσία σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Σε περίπτωση αλλαγής Ιδιοκτήτη/Φορέα ή σε παύση λειτουργίας, οι μεταβολές γνωστοποιούνται στην αρμόδια αρχή εντός 30 ημερών αφότου επέλθουν χρησιμοποιώντας το Υπόδειγμα Αίτησης για Μεταβολή Καταχώρισης του Παραρτήματος ΙII. Διατάξεις υγιεινής Οι φορείς των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας τηρούν τους κανόνες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. Επισημαίνεται ότι εξαιρούνται από την εφαρμογή συστήματος βασισμένου στις αρχές του HACCP αλλά πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής. Πιο συγκεκριμένα, οι διατάξεις υγιεινής που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή και τις συναφείς εργασίες περιγράφονται στο Παράρτημα ΙV. Συσκευασία Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για επαφή με τα τρόφιμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. Επισήμανση Το μέλι φέρει ετικέτα με τις απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, καθώς και τον κωδικό αριθμό του μελισσοκόμου του άρθρου 4 της αριθ. 370910/14.5.2001 απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά. Τονίζεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, τα τρόφιμα που παραδίδονται απευθείας από τον παραγωγό μικρών ποσοτήτων προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή εξαιρούνται από την απαίτηση υποχρεωτικής διατροφικής δήλωσης. Έλεγχοι - κυρώσεις Οι έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων της εν λόγω ΥΑ διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τους ελέγχους στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της εν λόγω ΥΑ, εφαρμόζονται οι διαδικασίες και οι κυρώσεις του ν. 4235/2014 και ιδίως τα άρθρα 3 έως 12, 22, οι παρ. 1, 2 περ. α΄ και β΄, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 23, καθώς και τα άρθρα 24, 25, 27 και 35. Αναλυτικά το κείμενο και τα αναφερόμενα υποδείγματα ΕΔΩ. Αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ για την απευθείας διάθεση μελιού από παραγωγό ΕΔΩ.

Διαβάστε περισσότερα στο: https://www.e-ea.gr/2019/03/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%BB/
Οδηγίες για την απευθείας διάθεση μελιού από παραγωγό Οδηγίες για την εφαρμογή της ΥΑ 144/15067/24- 01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019) αναφορικά με «Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή εξέδωσε το ΥπΑΑΤ. Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο των οδηγιών, οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας θα πρέπει διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ σύμφωνα με την αριθ. 370910/14.5.2011 (Β΄642/28.5.2001) απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι παραπάνω φορείς μπορούν να διαθέτουν το μέλι: α) άμεσα στον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας μέσω των αγορών που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας ή/και β) στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα μέλι στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας. Οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας δύνανται να προμηθεύουν μέχρι δέκα (10) κιλά ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας ποσότητας χιλίων διακοσίων (1.200) κιλών μελιού. Απαγορεύεται η προμήθεια μη ιδιοπαραγόμενων ποσοτήτων μελιού. Καταχώριση και τήρηση μητρώου φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας Για την καταχώριση, ο φορέας εγκαταστάσεων μελισσοκομίας υποβάλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΑΟΚ, σχετική αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω: Μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο. Έγγραφα τεκμηρίωσης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται Υπόδειγμα της αίτησης καταχώρισης. Μετά την αξιολόγηση της αίτησης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ΥΑ 144/15067/24- 01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019), χορηγείται Απόφαση καταχώρισης σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙ. Επισημαίνεται ότι πριν την καταχώριση, δεν απαιτείται επιτόπιος έλεγχος. Ωστόσο, το αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχεται τουλάχιστον το 20% ανά έτος των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που τους χορηγήθηκε απόφαση καταχώρησης. Η επιλογή των ελεγχόμενων φορέων κατά το ως άνω ποσοστό πραγματοποιείται με βάση την αξιολόγηση κινδύνου. Οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων τηρούν μητρώο των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ΥΑ, το οποίο κοινοποιούν στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενημέρωση του καταλόγου εγκεκριμένων και καταχωρισμένων εγκαταστάσεων του άρθρου 8 του π.δ. 79/2007 (Α΄95), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η Απόφαση καταχώρισης κοινοποιείται επίσης και στην αρμόδια για το μελισσοκομικό μητρώο Υπηρεσία σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Σε περίπτωση αλλαγής Ιδιοκτήτη/Φορέα ή σε παύση λειτουργίας, οι μεταβολές γνωστοποιούνται στην αρμόδια αρχή εντός 30 ημερών αφότου επέλθουν χρησιμοποιώντας το Υπόδειγμα Αίτησης για Μεταβολή Καταχώρισης του Παραρτήματος ΙII. Διατάξεις υγιεινής Οι φορείς των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας τηρούν τους κανόνες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. Επισημαίνεται ότι εξαιρούνται από την εφαρμογή συστήματος βασισμένου στις αρχές του HACCP αλλά πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής. Πιο συγκεκριμένα, οι διατάξεις υγιεινής που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή και τις συναφείς εργασίες περιγράφονται στο Παράρτημα ΙV. Συσκευασία Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για επαφή με τα τρόφιμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. Επισήμανση Το μέλι φέρει ετικέτα με τις απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, καθώς και τον κωδικό αριθμό του μελισσοκόμου του άρθρου 4 της αριθ. 370910/14.5.2001 απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά. Τονίζεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, τα τρόφιμα που παραδίδονται απευθείας από τον παραγωγό μικρών ποσοτήτων προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή εξαιρούνται από την απαίτηση υποχρεωτικής διατροφικής δήλωσης. Έλεγχοι - κυρώσεις Οι έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων της εν λόγω ΥΑ διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τους ελέγχους στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της εν λόγω ΥΑ, εφαρμόζονται οι διαδικασίες και οι κυρώσεις του ν. 4235/2014 και ιδίως τα άρθρα 3 έως 12, 22, οι παρ. 1, 2 περ. α΄ και β΄, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 23, καθώς και τα άρθρα 24, 25, 27 και 35. Αναλυτικά το κείμενο και τα αναφερόμενα υποδείγματα ΕΔΩ. Αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ για την απευθείας διάθεση μελιού από παραγωγό ΕΔΩ.

Διαβάστε περισσότερα στο: https://www.e-ea.gr/2019/03/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%BB/
Οδηγίες για την απευθείας διάθεση μελιού από παραγωγό Οδηγίες για την εφαρμογή της ΥΑ 144/15067/24- 01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019) αναφορικά με «Άμεση προμήθεια μικρών ποσοτήτων μελιού από τον παραγωγό στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή εξέδωσε το ΥπΑΑΤ. Σύμφωνα με το σχετικό κείμενο των οδηγιών, οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας θα πρέπει διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ σύμφωνα με την αριθ. 370910/14.5.2011 (Β΄642/28.5.2001) απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά. Οι παραπάνω φορείς μπορούν να διαθέτουν το μέλι: α) άμεσα στον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας μέσω των αγορών που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας ή/και β) στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα μέλι στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας. Οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας δύνανται να προμηθεύουν μέχρι δέκα (10) κιλά ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας ποσότητας χιλίων διακοσίων (1.200) κιλών μελιού. Απαγορεύεται η προμήθεια μη ιδιοπαραγόμενων ποσοτήτων μελιού. Καταχώριση και τήρηση μητρώου φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας Για την καταχώριση, ο φορέας εγκαταστάσεων μελισσοκομίας υποβάλει στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει ΔΑΟΚ, σχετική αίτηση η οποία συνοδεύεται από τα παρακάτω: Μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ. Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων και τοποθέτηση του βασικού εξοπλισμού στο χώρο. Έγγραφα τεκμηρίωσης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου. Στο Παράρτημα Ι παρατίθεται Υπόδειγμα της αίτησης καταχώρισης. Μετά την αξιολόγηση της αίτησης και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ΥΑ 144/15067/24- 01-2019 (ΦΕΚ Β’466/18-02-2019), χορηγείται Απόφαση καταχώρισης σύμφωνα με το υπόδειγμα που βρίσκεται στο Παράρτημα ΙΙ. Επισημαίνεται ότι πριν την καταχώριση, δεν απαιτείται επιτόπιος έλεγχος. Ωστόσο, το αρμόδιο Τμήμα Κτηνιατρικής οφείλει να εξασφαλίζει ότι ελέγχεται τουλάχιστον το 20% ανά έτος των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που τους χορηγήθηκε απόφαση καταχώρησης. Η επιλογή των ελεγχόμενων φορέων κατά το ως άνω ποσοστό πραγματοποιείται με βάση την αξιολόγηση κινδύνου. Οι ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων τηρούν μητρώο των φορέων εγκαταστάσεων μελισσοκομίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας ΥΑ, το οποίο κοινοποιούν στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ενημέρωση του καταλόγου εγκεκριμένων και καταχωρισμένων εγκαταστάσεων του άρθρου 8 του π.δ. 79/2007 (Α΄95), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η Απόφαση καταχώρισης κοινοποιείται επίσης και στην αρμόδια για το μελισσοκομικό μητρώο Υπηρεσία σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Σε περίπτωση αλλαγής Ιδιοκτήτη/Φορέα ή σε παύση λειτουργίας, οι μεταβολές γνωστοποιούνται στην αρμόδια αρχή εντός 30 ημερών αφότου επέλθουν χρησιμοποιώντας το Υπόδειγμα Αίτησης για Μεταβολή Καταχώρισης του Παραρτήματος ΙII. Διατάξεις υγιεινής Οι φορείς των εγκαταστάσεων μελισσοκομίας τηρούν τους κανόνες που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004. Επισημαίνεται ότι εξαιρούνται από την εφαρμογή συστήματος βασισμένου στις αρχές του HACCP αλλά πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής. Πιο συγκεκριμένα, οι διατάξεις υγιεινής που αφορούν στην πρωτογενή παραγωγή και τις συναφείς εργασίες περιγράφονται στο Παράρτημα ΙV. Συσκευασία Τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλα για επαφή με τα τρόφιμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004. Επισήμανση Το μέλι φέρει ετικέτα με τις απαιτούμενες πληροφορίες, σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, καθώς και τον κωδικό αριθμό του μελισσοκόμου του άρθρου 4 της αριθ. 370910/14.5.2001 απόφασης, όπως ισχύει κάθε φορά. Τονίζεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, τα τρόφιμα που παραδίδονται απευθείας από τον παραγωγό μικρών ποσοτήτων προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή εξαιρούνται από την απαίτηση υποχρεωτικής διατροφικής δήλωσης. Έλεγχοι - κυρώσεις Οι έλεγχοι για την τήρηση των διατάξεων της εν λόγω ΥΑ διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τους ελέγχους στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της εν λόγω ΥΑ, εφαρμόζονται οι διαδικασίες και οι κυρώσεις του ν. 4235/2014 και ιδίως τα άρθρα 3 έως 12, 22, οι παρ. 1, 2 περ. α΄ και β΄, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 23, καθώς και τα άρθρα 24, 25, 27 και 35. Αναλυτικά το κείμενο και τα αναφερόμενα υποδείγματα ΕΔΩ. Αναλυτικά το σχετικό ΦΕΚ για την απευθείας διάθεση μελιού από παραγωγό ΕΔΩ.

Διαβάστε περισσότερα στο: https://www.e-ea.gr/2019/03/%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%BC%CE%B5%CE%BB/