Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2008

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΓΑ

O ΕΛΓΑ ενημερώνει τους μελισσοκόμους που δεν έκαναν δήλωση για απώλεια εισοδήματος το 2007, ότι μπορούν να συνεχίσουν να κάνουν αίτηση για αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ για μειωμένη παραγωγή μελιού λόγω ξηρασίας το 2007 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Παράταση δεν θα δοθεί. Για πληροφορίες οι μελισσοκόμοι πρέπει να απευθύνονται στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ του Δήμου που ανήκουν.


Αιτήσεις θα υποβάλλουν οι μελισσοκόμοι από όλη την Ελλάδα για απώλεια μελιού λόγω ξηρασίας κατά το έτος 2007, συμπληρώνοντας και σχετικό έντυπο (έντυπο Β) που θα προμηθευτούν από τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ.
Η ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας για υποβολή αιτήσεων θα είναι η 11η Αυγούστου και η λήξη θα είναι η 9η Σεπτεμβρίου 2008. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνουν δεκτές.
Στην αίτηση χορήγησης ενίσχυσης υποχρεωτικά πρέπει να αναγράφεται:
• Το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου
• Α.Φ.Μ. και Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
• Αριθμός λογαριασμού στην Αγροτική Τράπεζα
• Διεύθυνση κατοικίας
• Τηλέφωνο
• Τα στοιχεία της εκμετάλλευσης

Επίσης, μαζί με την αίτηση επισυνάπτονται:
• Φωτοαντίγραφο 2 όψεων αστυνομικής ταυτότητας
• Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου της ΑΤΕ
• Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ΟΓΑ, όπου θα διακρίνονται τα στοιχεία του αιτούντα και η σχετική θεώρηση. Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη εκδοθεί βιβλιάριο, θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση του ΟΓΑ.
• Φωτοαντίγραφα Ε1 οικονομικών ετών 2007 και 2008 και των αντίστοιχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ήταν υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για τα οικονομικά έτη 2007 και 2008, πρέπει να προσκομίσει σχετικά παραστατικά (υπεύθυνη δήλωση) με σφραγίδα από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι «παρελήφθη όμοιο».
• Για ζημιές σε μελισσοσμήνη, αντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου θεωρημένο για το έτος ζημιάς.
• Όλα τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται συνοδευόμενα από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ του Δήμου που ανήκουν ή στα τοπικά υποκαταστήματα του ΕΛΓΑ.