Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

ΚΥΨΕΛΕΣ ΔΙΑΧΕΙΜΑΝΣΗΣ????-ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΔΡΑΣΗΣ 3,1

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ  

Για καταγραφή των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών του έτους ……………  
(Καν. (ΕΕ) 1308/2013)

ΠΡΟΣ:  ΔΑΟΚ……..…………
             Ημερομηνία: …….……
            Αριθμ. Πρωτ.: .............
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
Επώνυμο: ……………….………. Όνομα: ……………..………… Πατρώνυμο: ………………………….
Ημερ. Γέννησης: ……………………….…….  Τόπος Γέννησης: ………….………………………………
Α.Δ.Τ.: ………………………………….……….  Εκδ. Αρχή: ……………….……………………………
Α.Φ.Μ./ΔΟΥ …………………………………..……… Τηλέφωνο επικοινωνίας: ………..………………
Ταχ. Δ/νση Μόνιμης Κατοικίας: ………………….………………………………………………………..
Δήμος : ……………………………………………… Νομός: ………………….…………………………

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ο Κωδικός Αριθμός του Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου μου είναι …………………..
Ο αριθμός των έτοιμων για διαχείμαση κυψελών είναι ………….………………..
Τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν ανά πάσα στιγμή να τα ελέγξουν.


Ημερομηνία:      ……….20……
Ο/Η Δηλ…

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2


ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ  
Για συμμετοχή στη δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»
κατά την περίοδο από ………….. έως ………..      (Καν. (ΕΕ) 1308/2013)
ΠΡΟΣ:  ΔΑΟΚ……..…………
             Ημερομηνία: …….……
            Αριθμ. Πρωτ.: .............
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
Επώνυμο: ……………….………. Όνομα: ……………..………… Πατρώνυμο: ………………………….
Ημερ. Γέννησης: ……………………….…….  Τόπος Γέννησης: ………….………………………………
Α.Δ.Τ.: ………………………………….……….  Εκδ. Αρχή: ……………….……………………………
Α.Φ.Μ./ΔΟΥ …………………………………..……… Τηλέφωνο επικοινωνίας: ………..………………
Ταχ. Δ/νση Μόνιμης Κατοικίας: ………………….………………………………………………………..
Δήμος : ……………………………………………… Νομός: ………………….…………………………
Παρακαλώ να με εντάξετε στη Δράση 3.2: «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»
Κωδ. Αρ. Μελισσοκομικού Βιβλιαρίου: …………………..……
Κατεχόμενος αριθμός κυψελών: ……….. κυψέλες (αριθμός όχι λιγότερος των 110)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

1.   Τα στοιχεία που δηλώνονται στην παρούσα ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ είναι αληθή
2.   Είμαι υπόχρεος υποβολής εντύπου Ε1/Ε3:        ΝΑΙ       ΟΧΙ   
3.   Είμαι εγγεγραμμένος στο ΜΑΕΕ ως επαγγελματίας αγρότης:      ΝΑΙ        ΟΧΙ 
4.   Η συνήθης περιοχή μόνιμης εγκατάστασης των μελισσιών μου είναι στη θέση ………………………..
του Δήμου ………………………………. του Νομού ………………………
5.   Τα μελίσσια μου συνήθως παραμένουν στην παραπάνω περιοχή από …………….. έως ………………
6.   Είμαι κάτοχος του υπ’ αριθμ. ............................... ΦΙΧ αυτοκινήτου.
7.   Θα μετακινήσω τις παρακάτω κυψέλες με μελισσοσμήνη (αριθμός όχι λιγότερος των 80) στις περιοχές:
Νομός
Δήμος
Περιοχή
Κυψέλες
Από (μήνας/ε)
Έως (μήνας/ε)
Τα παραπάνω στοιχεία είναι αληθή και οι αρμόδιες υπηρεσίες μπορούν ανά πάσα  στιγμή να τα ελέγξουν.

Ημερομηνία:      ……….20……
Ο/Η Δηλ…
 ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΈΛΛΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΈΝΑ ΤΟ ΑΡΧΕΊΟ
ΚΥΨΈΛΕΣ ΔΙΑΧΕΊΜΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΎΧΟΙ
ΕΝΊΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΆΣΗΣ 3.2 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ
ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΝΟΜΑΔΙΚΉΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΊΑΣ»

ΠΑΡΑΚΑΛΟΎΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΈΣ ΣΑΣ
ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ

Καλογρίδης Δημήτρης
M.Sc. Γεωπόνος
Προϊστάμενος Τμήματος Μελισσοκομίας,
Σηροτροφίας & Λοιπών Ασπόνδυλων Ζ.Ο.
Δ/νση Κτηνοτροφικών Υποδομών &
Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων
Βερανζέρου 46, 104 38, Αθήνα
Τηλ. 210-2125704
Fax: 210-2125693
Email: _Kalogridis.D@minagric.gr_


Δεν υπάρχουν σχόλια: