Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Τo Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απαξιώνει την έρευνα στη Μελισσοκομία

Παρακάτω δημοσιεύεται γράμμα της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας μελισσοκομίας – Σηροτροφίας προς το Τμήμα Μελισσοκομίας του Υπ.Α.Α.Τ. με κοινοποίηση στον υπουργό και τον υφυπουργό.

Ο Καν. (ΕΚ) 1234/2007 (Ενιαίος Κανονισμός ΚΟΑ) σύμφωνα με τον οποίο καταρτίζονται και επιδοτούνται τα τριετή εθνικά προγράμματα μελισσοκομίας, στην παράγραφο 46 δικαιολογεί την συνέχιση των επιδοτήσεων ως εξής:

«Λαμβάνοντας υπόψη την εξάπλωση της βαρρόας κατά τα τελευταία έτη σε πολλά κράτη μέλη και τις δυσχέρειες, που συνεπάγεται η ασθένεια αυτή για την παραγωγή μελιού, εξακολουθεί να είναι απαραίτητη η δράση σε κοινοτικό επίπεδο, διότι πρόκειται για ασθένεια, που δεν είναι δυνατόν να εκριζωθεί πλήρως και πρέπει να αντιμετωπίζεται με εγκεκριμένα προϊόντα. Υπό τις περιστάσεις αυτές και για να βελτιωθούν η παραγωγή και η εμπορία των προϊόντων μελισσοκομίας στην Κοινότητα, θα πρέπει να καταρτίζονται ανά τριετία εθνικά προγράμματα τα οποία να περιλαμβάνουν ενέργειες τεχνικής βοήθειας, καταπολέμησης της βαρρόας, εξορθολογισμού της εποχιακής μετακίνησης, διαχείρισης της ανασύστασης του κοινοτικού μελισσοκομικού κεφαλαίου, καθώς και συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα σε θέματα μελισσοκομίας και των προϊόντων της, με στόχο τη βελτίωση των γενικότερων συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας»

Η κατάρτιση του εθνικού προγράμματος και η επιλογή των δράσεων του ΥπΑΑΤ θα πρέπει, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΕΕ, να γίνεται με τη συνεργασία του Υπουργείου με τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες καθώς επίσης και με τις Μελισσοκομικές Οργανώσεις, τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας (Καν 1221/1987, 797/2007). Πράγματι το ΥπΑΑΤ με τα έγγραφά του με αριθ. Πρωτ.337481/15-12-2009 και 242473/23-2-2010 ζήτησε από τους φορείς, τα Πανεπιστήμια και τα Ινστιτούτα, τις απόψεις τους σχετικά με την υλοποίηση του Καν. 1234/2010 για τα έτη 2011, 2012 και 2013. Τόσο οι Μελισσοκομικοί φορείς όσο και τα Πανεπιστήμια και τα Ινστιτούτα τάχθηκαν, μεταξύ των άλλων, θετικά για τη συνέχιση της έρευνας. Οι προτάσεις για έρευνα που κατατέθηκαν περιλάμβαναν τα παρακάτω:

Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των χρησιμοποιούμενων σκευασμάτων εναντίον της βαρρόα και τις επιπτώσεις στις μέλισσες και τα υπολείμματα που αφήνουν.
Διερεύνηση της ανθεκτικότητας της βαρρόα στα διάφορα σκευάσματα.
Μελέτη των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών ιδιαίτερων κατηγοριών μελιού όπως του πολύκομπου, της κουμαριάς, του παλιουριού και της βελανιδιάς.
Διαχωρισμό των εισαγομένων μελιών με τα ελληνικά με βάση τα φυσικοχημικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά.
Ταυτοποίηση του βασιλικού πολτού και της γύρης, που παράγονται στη χώρα μας, και τη διαφοροποίηση τους από εισαγόμενα προϊόντα.
Ανάπτυξη μεθόδων διαπίστωσης της νοθείας του κεριού και της ποιότητας της ελληνικής πρόπολης.
Μελέτη των επιπτώσεων απουσίας γύρης στα μελίσσια (ξεχειμώνιασμα, ανάπτυξη άνοιξη, προσβολή από νοσεμίαση).
Διερεύνηση της καταλληλότητας των τροφών εμπορίου στη διατροφή των μελισσών .
Πρόγραμμα πρόβλεψης των μελιτωδών εκκρίσεων της πεύκης και της ελάτης.
Διερεύνηση της πληθυσμιακής εξάπλωσης και πυκνότητας του εντόμου Matsucoccusjosephi το οποίο προσβάλει και δημιουργεί ζημιές στη χαλέπιο και την τραχεία πεύκη.
Μελέτη της μελισσοχωρητικότητας περιοχών που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό μελισσιών για την εκμετάλλευση μελιτωδών εκκρίσεων (Κρήτη, Χαλκιδική, Θάσος, Εύβοια κ.ά).
Καταγραφή της μελισσοκομικής χλωρίδας.
Καθορισμό του γενετικού υλικού των φυλών μελισσών στην Ελλάδα και γενετική βελτίωση της μέλισσας.

Το ΥπΑΑΤ παρά το γεγονός ότι η έρευνα είναι απαραίτητη δράση για την υλοποίηση του Καν. 1234/2007, παρά το γεγονός ότι κατατέθηκαν έγκαιρα προτάσεις από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς της Ε.Ε. για συνέχιση της έρευνας, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικά προβλήματα τα οποία απασχολούν την Ελληνική Μελισσοκομία και τα οποία μπορούν να λυθούν μόνο με την βοήθεια της έρευνας (βλέπε προτάσεις φορέων), κατήργησε τη δράση έρευνα από το πρόγραμμα του 2011 και μετέφερε τα χρήματα σε άλλες δράσεις.

Αυτό που ιδιαίτερα θλίβει δεν είναι το γεγονός ότι δεν δόθηκαν έστω τα ελάχιστα κονδύλια στην έρευνα που αρχικά είχε αποφασισθεί (50.000 ευρώ από το σύνολο των 5.400.000 ευρώ, μόλις 0,9% του συνόλου), αλλά η απαξιωτική του στάση απέναντι στην έρευνα και γενικά στους ερευνητές της χώρας. Γιατί αγνοούνται τα ερευνητικά αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν σε 4 Πανελλήνια Επιστημονικά Συνέδρια, καθώς και οι νέες γνώσεις που έχουν αποκτηθεί μέσα από την ερευνητικής προσπάθεια των Ελλήνων ερευνητών σχετικά, με τα προϊόντα της μέλισσας, τους χειρισμούς, τις μελιτοεκκρίσεις, την χλωρίδα, τους εναλλακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των ασθενειών των μελισσών και άλλα πρακτικά θέματα;
Αναγκαζόμαστε να υπενθυμίσουμε το ΥπΑΑΤ ότι η χρηματοδότηση δίνεται από την ΕΕ για να αντιμετωπιστούν βασικά προβλήματα του κλάδου για τα οποία η έρευνα, αποτελεί το κλειδί για την επίλυσή τους.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κατάσταση αυτή πρόκυψε εκ παραδρομής.
Για τον λόγο αυτό το Δ.Σ. της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας δηλώνει πρόθυμο να ενημερώσει σχετικά με το τι πραγματοποιήθηκε και τι άλλαξε, τα τελευταία 10 χρόνια, μέσω της προσφοράς της έρευνας στον κλάδο της Μελισσοκομίας, τους αρμόδιους του Τμ. Μελισσοκομίας του Υπουργείου, καθώς και να συνδράμει, με όποιο τρόπο της ζητηθεί, για την κατά το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση των πόρων της Μελισσοκομίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση θα προβούμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες, τόσο προς την Ελληνική Κυβέρνηση, όσο και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας

2 σχόλια:

evangelos naxios είπε...

Αδελφε μου επεστρεψες???

ΥΓ καλα ο Φορης λυποτακτησε σε διακοπες,δεν τον βλεπω να γυριζει....


οσο για τους πολιτικους που εχουμε δεν περιμενα κατι αλλο.....

Φώτης Λαουτάρης είπε...

Ανθιμε καλό Φθινόπωρο.
Εκτός από τις αναρτήσεις σου που πάντα είναι πολύ ενδιαφέρουσες ,έχω να σου πώ ότι και οι φωτογραφίες που αλάζεις συνεχώς σαν κεφαλίδα στο blog σου είναι απίθανες !!!!