Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937 47 53 57,6977 027612E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011

Ιστορικό χρονικό - Συγχώνευση της Τράπεζας της Ανατολής με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος


Το έτος 1904 ιδρύεται στην Αθήνα η “ΤΡΑΠΕΖΑ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ” (BANQUE D’ORIENT-ORIENT BANK),το καταστατικό της οποίας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ αρ. 277/7-12-1904).
Συνιδρυτές και συνιδιοκτήτες της Τράπεζας της Ανατολής είναι η Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και η Εθνική Τράπεζα Γερμανίας. Αρχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Ανατολής ορίζεται το ποσό των δέκα εκατομμυρίων Χρυσών Γαλλικών Φράγκων (10.000.000 χγφ). Είναι αυτονόητο ότι οι συνιδρυτές της Ανατολής έκαναν εγγραφές και πώλησαν μετοχές της νέας τράπεζας πριν καν ξεκινήσει την λειτουργία της.
Το έτος 1906 η Τράπεζα Ανατολής ξεκινά τη λειτουργία της και αμέσως προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.000.000 χγφ. Με συνολικό κεφάλαιο 15.000.000 χγφ αναπτύσσεται γρήγορα στη Βόρειο Ελλάδα, στη Μικρά Ασία και στην Αίγυπτο.
Το έτος 1910 κάνει νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 10.000.000 χγφ και γίνεται κυρίαρχη στη Μικρά Ασία, Αίγυπτο και όχι μόνον.
Το έτος 1925 προχωρά σε δύο νέες αυξήσεις (μία στην αρχή και μία στο τέλος του έτους) του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 5.000.000 χγφ η κάθε μία και έτσι την επόμενη χρονιά (1926) η Τράπεζα της Ανατολής βρίσκεται με κεφάλαιο 35.000.000 Χρυσά Γαλλικά Φράγκα, διαιρεμένο σε 280.000 μετοχές των 125 χγφ.
Το έτος 1932 αποφασίστηκε η συγχώνευση της Τράπεζας της Ανατολής με την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (ΦΕΚ αρ.301/31-12-1932).
Να σημειωθεί ότι τα ακίνητα της Τράπεζας Ανατολής ήταν σημαντικά και πολλά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το ακίνητο στην οδό Σοφοκλέους 6 στην Αθήνα που στεγαζόταν μέχρι πρόσφατα το Χρηματιστήριο Αξιών, ήταν τα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας Ανατολής (ιδιόκτητο), το ακίνητο στην οδό Πανεπιστημίου που στεγάζεται η Τράπεζα της Ελλάδος ακόμη και σήμερα ήταν ιδιοκτησία της Ανατολής, πολλά ακίνητα (οικόπεδα και κτήρια) που περιλαμβάνονται στο τρίγωνο Πανεπιστημίου-Αιόλου-Σοφοκλέους ήταν ιδιοκτησία της Ανατολής!!! Όλα τα ακίνητα της Ανατολής μεταβιβάστηκαν στην Εθνική Τράπεζα άμεσα με την έναρξη της ειδικής εκκαθάρισης, τους πρώτους μήνες του 1933.

Με τη σύμβαση συγχώνευσης της Τράπεζας της Ανατολής με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προβλέφθηκε ότι θα γίνει ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ με σκοπό τον προσδιορισμό του τιμήματος της εξαγοράς της πρώτης από τη δεύτερη, για την ακριβοδίκαιη εκτίμηση της περιουσίας της Τράπεζας της Ανατολής, ώστε να μην αδικηθούν οι μέτοχοι της Τράπεζας Ανατολής.
Η Ειδική Εκκαθάριση προβλέφθηκε να ολοκληρωθεί εντός δύο ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ ή αλληλοδιάδοχα. Δηλαδή οι τρείς Ειδικοί Εκκαθαριστές ,που είχαν ορισθεί από την Γενική Συνέλευση της Τράπεζας της Ανατολής την 1/8/1932, έπρεπε από την 1/1/1933 μέχρι την 31/12/1934 ή το αργότερο μέχρι την 31/12/1935 να ολοκληρώσουν την εκκαθάριση.

Στον όρο V της Σύμβασης Συγχώνευσης με τίτλο «Λογαριασμοί ενεργητικού και παθητικού της Τραπέζης της Ανατολής» ορίζεται ότι το ενεργητικό και παθητικό κεφάλαιο της Τράπεζας της Ανατολής μεταβιβάζονται αυτοδίκαια στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και συγχωνεύονται λογιστικά, το μεν παθητικό άμεσα στους διαφόρους λογαριασμούς του παθητικού της Εθνικής, το δε ενεργητικό όχι άμεσα στο σύνολό του αλλά προοδευτικά με την ρευστοποίησή του στην πορεία της ειδικής εκκαθάρισης, στους διαφόρους λογαριασμούς ενεργητικού της Εθνικής.
Όμως ρητά «Εξαιρούνται της τοιαύτης μεταβιβάσεως αι σχετικαί τω εταιρικώ κεφαλαίω της Τραπέζης της Ανατολής μερίδες του παθητικού (κεφάλαιον, λογαριασμός εκτιμήσεως κεφαλαίου εις φράγκα σταθεροποιημένα, κεφάλαιον αποθεματικόν τακτικόν και κεφάλαιον και κεφάλαιον αποθεματικόν έκτακτον), ως και πάν έτερον εν τώ παθητικώ στοιχείον μη αποτελούν υποχρέωσιν προς τρίτους, άτινα δεν θέλουσιν εμφανίζεσθαι εν τη περί ής ο όρος IV ειδική εκκαθαρίσει, δεδομένου ότι θέλει καταβληθή τοις μετόχοις της Τραπέζης της Ανατολής το αντίτιμον των μετοχών των υπό της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος κατά τα εν τώ όρω VIII οριζόμενα».

Δηλαδή, όπως προκύπτει από τον ισολογισμό της Τράπεζας Ανατολής:

α) Κεφάλαιον 35.000.000 χρυσά Φράγκα,
β) Λογαριασμός Εκτιμήσεως Κεφαλαίου εις Φράγκα σταθεροποιημένα 36.298.945,30 χρυσά Φράγκα.
γ) Κεφάλαιον Αποθεματικόν Τακτικόν 4.952.148,60 χρυσά Φράγκα και
δ) Κεφάλαιον Αποθεματικόν Έκτακτον 7.200.000 χρυσά Φράγκα, συνολικά 83.451.093,90 χρυσά Φράγκα έπρεπε να διανεμηθούν ισόποσα στους κατόχους 280.000 μετοχών της Τράπεζας της Ανατολής από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα της Ειδικής Εκκαθάρισης.
Επομένως το ποσό που αναλογεί σε κάθε μετοχή της Τράπεζας της Ανατολής είναι 298 Χρυσά Γαλλικά Φράγκα, κατατεθειμένα έντοκα με 7% από 1/1/1933. Μετά την ολοκλήρωση της Ειδικής Εκκαθάρισης έπρεπε να αποδοθεί ισόποσα και έντοκα με 7% επίσης, το αποτέλεσμα της. Τα ποσά αυτά ΔΕΝ απεδόθησαν ποτέ στους μετόχους της Τράπεζας της Ανατολής, η αξία τους δε αποτιμήθηκε στις αρχές Αυγούστου 2011 από δύο Επιφανείς Έλληνες καθηγητές Πανεπιστημίων της Αμερικής, τους κυρίους: Θεόδωρο Κ. Καρυώτη καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Maryland ΗΠΑ και Νικόλαο Κ. Γεωργαντζά καθηγητή Συστημικής Δυναμικής στο Πανεπιστήμιο Fordham Νέας Υόρκης.

Το οδοιπορικό του δωρητή των μετοχών


Ευτυχώς για την Ελλάδα καμιά συμφωνία δεν έκλεισε, γιατί αλλιώς σήμερα δεν θα μιλάγαμε για το τέλος του δημοσίου χρέους και την ανεξαρτησία της πατρίδας μας. (Υπάρχουν 3 Ένορκες Βεβαιώσεις που αποδεικνύουν την αλήθεια του παραπάνω)

Δείτε και το Ν. 18/1944


Στις 12 Οκτωβρίου 2010 η Εθνική Τράπεζα απαντά σε σχετική αίτηση για μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής και ομολογεί:
"Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ως άνω σύμβασης συγχώνευσης (κεφ. VIII) οι μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής ακυρούνται και μένει μόνο δικαίωμα των μετοχών της για την πληρωμή τους απο την Εθνική Τράπεζα ορισμένου τιμήματος εξαγοράς που αντιστοιχεί σε κάθε μια μετοχή τούς."
Στις 24 Φεβρουαρίου 2011, μετά από επιστολές προς την Εθνική Τράπεζα που έμειναν αναπάντητες, επιδόθηκε σε αυτήν Εξώδικη Δήλωση σχετικά με την Ειδική Εκκαθάριση της Τράπεζας της Ανατολής.
Στις 11 Μαρτίου 2011 και μετά από άκαρπη αναμονή απόκρισης της Εθνικής Τράπεζας αποστέλλεται και δεύτερη Εξώδικη Δήλωση η οποία κοινοποιείται με επιδόσεις στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, κύριο Γεώργιο Α. Παπανδρέου, στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, κύριο Αντώνη Σαμαρά και στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος κύριο Γεώργιο Προβόπουλο. Στους υπολοίπους που αναγράφονται στην Εξώδικη Δήλωση προς κοινοποίηση δεν επιδόθηκε για καθαρά Πατριωτικούς λόγους.
Απάντηση καμία ,ούτε από την Εθνική, ούτε από τον Πρωθυπουργό ούτε από τον Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, ούτε από τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στις 21 Μαρτίου 2011 υποβλήθηκε αίτηση στην Τράπεζα της Ελλάδος με θέμα την πορεία της Εκκαθάρισης της Τράπεζας της Ανατολής. Απάντηση καμία.

Να σημειωθεί ότι προφορικά έχει γίνει γνωστό το θέμα της Τράπεζας της Ανατολής και σε έναν ακόμη Αρχηγό Πολιτικού Κόμματος.

Ασυλία ή υποταγή στο Μεγάλο Αφεντικό ήταν το ερώτημα για την δεκαετία 1930.

Το ίδιο ερώτημα τίθεται και σήμερα!

Νομική Ανάλυση και Τεκμηρίωση

Δια της με αριθμό 147611/1932 σύμβασης συγχώνευσης , συγχωνεύτηκε δια εξαγοράς και απορρόφησης της , η τραπεζική εταιρεία "ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε." από την "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ", πράξη συγχώνευσης η οποία εγκρίθηκε δια της με αριθμό 72186/1932 υπουργική απόφασης που δημοσιεύτηκε στο Δελτίο ΑΕ & ΕΠΕ ΦΕΚ αρ. 301/31-12-1932.
Σύμφωνα με την ανωτέρω σύμβαση συγχώνευσης , προβλέφθηκε ότι θα διενεργηθεί εδική εκκαθάριση , συνεπεία της μεταβιβάσεως των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ( επελθούσης καθολικής διαδοχής ), με μόνο και αποκλει-στικό σκοπό τον προσδιορισμό του τιμήματος εξαγοράς, ως ειδικότερα διαδικαστικά προβλέφθηκε με την ανωτέρω πράξη συγχώνευσης.
Η συγχώνευση δια εξαγοράς και απορροφήσεως διενεργήθηκε σύμφωνα με τον Ν. 2190/1920 ( ως τότε ίσχυε ) και τις διατάξεις του Ν. 5261/1931 .
Η σύμβαση συγχώνευσης οφείλει να επισημανθεί ότι συνήφθη , μετά την λήψη σχετικών αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των συγχωνευόμενων εταιρειών , ως όριζε τότε ( 1932 ) το άρθρο 68 του Ν. 2190/1920 . Συγκεκριμένα :
`Αρθρον 68 : Προκειμένου περί συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιριών, είτε δια συστάσεως ανωνύμου εταιριών είτε δια συγχωνεύσεως ή πλειόνων υπό άλλης, είτε δι`εξαγοράς μιάς ή πλειόνων υπό άλλης δεν εφαρμόζονται επί των συγχωνευόμενων εταιρειών αι περί εκκαθαρίσεως και διαλύσεως ισχύουσαι διατάξεις. Προς τούτο αρκούσιν αι σύμφωνοι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των ενδιαφερομένων εταιρειών λαμβανομέναι κατά τας διατάξεις των άρθρων 29 παρ.3 και 31 παρ.2 .
2. Επί εισφοράς εταιρικής περιουσίας εν τω σύνολω αυτής (ενεργητικόν και παθητικόν) λόγω συγχωνεύσεως δύνανται ο υπουργός του Εμπορίου οσάκις πρόκειται περί συγχωνεύσεως μεγάλων επιχειρήσεων να επιτρέψει την μη εφαρμογήν των περί εκτιμήσεως αυτής διατάξεων των άρθρων 9 και 10.
`Αρθρον 31 : 1. Αι αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως λαμβάνονται κατ` απόλυτον πλειοψηφίαν των εν αυτή εκπροσωπουμένων ψήφων.
2. Εξαιρετικώς αι εν παραγράφοις 3 και 5 του άρθρου 29 αποφάσεις λαμβάνονται δια πλειοψηφίας των 3/5 των εν τη συνελεύσει εκπροσωπουμένων ψήφων.
Πλήν όμως , όπως προκύπτει από το ίδιο το σώμα της συμβάσεως συγχωνεύσεως , η σχετική απόφαση από την γενική συνέλευση των μετόχων της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ , δεν ελήφθη με την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία , γεγονός το οποίο έχει την νομική και ηθική αξία του .
Στην σχετική σύμβαση συγχώνευσης μνημονεύεται ρητά ότι είναι αδύνατη η ακριβοδίκαιη εκτίμηση της περιουσίας της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ και συνακόλουθα του τιμήματος εξαγοράς , για όσους λόγους μνημονεύονται και προβλέφθηκε ότι θα προσδιορισθεί από την ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ , η διαδικασία της οποίας ορίστηκε κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο , καίτοι καθορίστηκε και κατώτατο τίμημα ανά μετοχή το ποσό των 200 δραχμών . Ειδικότερα προβλέφθηκε ότι η εκκαθάριση ( ως συγκεκριμένα καθορίστηκε ) θα πρέπει να διενεργηθεί εντός δύο ( 2 ) ετών ( βλ. VI στ΄) , με δυνατότητα παρατάσεως εφάπαξ ή αλληλοδιάδοχα . Μετά το πέρας της εκκαθάρισης ορίστηκε ( βλ. VIII , ότι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ θα πρέπει να καταβάλει το σε έκαστη των 280.000 μετοχών ( ήτοι σε έκαστο κάτοχο αντίστοιχου αριθμού μετοχών) της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ αναλογούν τίμημα , επιπλέον του προκατεληφθέντος ποσού των δρχ. 150, υπόλοιπο του προϊόντος της ειδικής εκκαθάρισης , με παράλληλη παράδοση ( από τον μέτοχο ) του τίτλου της μετοχής προς ακύρωση , ορισθέντος του ποσού των δρχ. 200 ως του ελάχιστου τιμήματος εξαγοράς .
΄Εχει εξαιρετική σημασία να επισημανθεί και αξιολογηθεί το γεγονός ότι τα συμβαλλόμενα μέρη , έκαναν αποδεκτό , με την σύβαση συγχώνευσης ότι το ενεργητικό και παθητικό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ μεταβι-βάζεται ( μεταβιβάσθηκε ) αυτοδίκαια , κατά νόμω και συμβατικά ( οπότε επέρχεται λογιστική συγχώνευση ) και δη το μεν παθητικό αμέσως στους διάφορους λογαριασμούς του παθητικού αυτής , το δε ενεργητικό , ουχί αμέσως εν τω συνόλω του, εις τους λογαριασμούς του ενεργητικού της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, αλλά αναλόγως της προόδου της συντελεσθησόμενης ρευστοποιήσεως , ως προβλέφθηκε και ορίζεται στον όρο ΙV της σύμβασης συγχώνευσης .

Ρητά ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ της σχετικής μεταβιβάσεως οι σχετικές με το ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΜΕΡΙΔΕΣ του ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ρητά προσδιοριζόμενες , ήτοι κεφάλαιο , λογαριασμός εκτιμήσεως κεφαλαίου σε φράγκα σταθεροποιημένα , κεφάλαιο αποθεματικό τακτικό και κεφάλαιο αποθεματικό έκτακτο ως και κάθε έτερο στοιχείο του παθητικού μη αποτελούν υποχρέωση προς τρίτους , ‘’ … ΑΤΙΝΑ δεν θέλουσιν εμφανίζεσθαι εν τη περί ο όρος ΙV ειδική εκκαθάρισει , δεδομένου ότι θέλει καταβληθεί τοις μετόχοις τοις τράπεζας της Ανατολής το αντίτιμον των μετοχών υπό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος κατά τα εν τω όρω Vi οριζόμενα …. ‘’ .
Απλή ανάγνωση και αξιολόγηση της σύμβασης συγχώνευσης , ως έχει έκτοτε δημοσιευθεί ( βλ. ΦΕΚ φύλο 301/31-12-1932 ) και των τότε δημοσιευμένων ισολογισμών των δύο συγχωνευόμενων εταιρειών , ευχερώς καταδεικνύει ποία ήταν τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των δύο εταιρειών και ότι έκτοτε τίποτε εξ όσων προβλέφθηκαν ΔΕΝ πραγματοποιήθηκε , με όσες ΝΟΜΙΚΕΣ και ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ το γεγονός αυτό επάγεται για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών και δη αυτών που κατείχαν και κατέχουν τις μετοχές της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ , σύμφωνα με όσα δικαιώματα αυτές τους παράσχουν .
Η καταβολή του τιμήματος εξαγοράς προβλέφθηκε να γίνει μετά την λήξη της ειδικής εκκαθαρίσεως στους κομιστές των μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ , καίτοι η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ έκανε άμεση χρήση όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ . Απλή συγκριτική επισκόπηση και αξιολόγηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των δύο τραπεζών κατά το έτος 1932 αποδίδει εύγλωττα τα σχετικά συμπεράσματα .
Στην σύμβαση συγχώνευσης ορίστηκε ρητά η διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης και η αιτία διενέργειά της ( προσδιορισμός και πληρωμή τιμήματος στους μετόχους τράπεζας ΑΝΑΤΟΛΗΣ ) . Συμπληρωματικά αυτής , αναπόφευκτα έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις περί εκκαθαρίσεως του Ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών .
Σύμφωνα με τον Ν. 2190/1920 και δη τον άρθρο 49 ( ως τότε ίσχυε και σε γενικές γραμμές ομοίως ισχύει ) , προβλέπεται :
1. Οι παρά της συνελεύσεως διοριζόμενοι εκκαθαρισταί οφείλουσιν άμα τη ανάληψη των καθηκόντων αυτών να ενεργήσωσιν απογραφήν της εταιρική περιουσίας και να δημοσιευωσι δια του τύπου και του Δελτίου Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης ευθύνης της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως ισολογισμόν ούτινος υποβάλλεται εις το Υπουργείον Εμπορίου.
2. Την αυτήν υποχρέωσιν υπέχουσιν οι εκκαθαρισταί και κατά την λήξιν της εκκαθαρίσεως.
3. Η γενική συνέλευσις των μετόχων διατηρεί πάντα τα δικαιώματα αυτής κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως.
4. Οι λογαριασμοί της εκκαθαρίσεως εγκρίνονται υπό της γενικής συνελεύσεως.
Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 2, 8, 12, 13, 14, 18 παρ. 4, 24 παρ. 2, 34, 35β παρ. 1, 35γ, 39,40 του Ν. 2190/1920 προκύπτει ότι στην ανώνυμη εταιρεία, η οποία αποτελεί κεφαλαιουχική ένωση που στηρίζεται όχι στην προσωπική, αλλά στην περιουσιακή συμβολή των εταίρων, τα πρόσωπα των οποίων είναι αδιάφορα προς αυτήν, ο εταιρικός δεσμός εκφράζεται με τη μετοχή. Ο όρος αυτός (μετοχή) είναι πολυσήμαντος. Δηλώνει το μερίδιο του εταιρικού κεφαλαίου που είναι πάντα σταθερό, το δικαίωμα συμμετοχής στην εταιρία, αλλά και το αξιόγραφο, δηλαδή τον τίτλο (το χαρτί) στο οποίο είναι ενσωματωμένο το δικαίωμα αυτό. Η μετοχή ως τίτλος έχει απρόσωπο χαρακτήρα, που της επιτρέπει να έλκει προς την εταιρία μετόχους. Καθώς δε αντιστοιχεί σε σταθερό ποσοστό του κεφαλαίου, είναι αυτοτελής και αδιαίρετη. Έτσι , αν περισσότερες μετοχές περιέλθουν στο ίδιο πρόσωπο, διατηρούν την ατομικότητα τους. Συνεπώς, καθιστούν το πρόσωπο μέτοχο τόσες φορές, όσες και ο αριθμός τους (βλ. ΑΠ 2185/2007, ΕφΠατρ 282/2008, ΕφΑΘ 3126/2000).

Η αξίωση του μετόχου για καταβολή της αναλογίας του στο προϊόν της εκκαθάρισης αποτελεί ένα επιμέρους περιουσιακό δικαίωμα , που πηγάζει από την μετοχική σχέση , καθώς ουσιαστικά συνιστά ένα δικαίωμα δανειστή που πηγάζει από την εταιρική σχέση . Η αξίωση αυτή γεννιέται με την μετοχική σχέση και λειτουργεί ως αφηρημένο δικαίωμα προσδοκίας μέχρι την συγκεκριμενοποίησή του, δηλ. μέχρι να ενεργηθούν νομικά ορθά όλες οι προβλεπόμενες πράξεις εκκαθάρισης . Αποκλεισμός του δικαιώματος αυτού χωρίς και την συναίνεση του μετόχου δεν είναι δυνατή . Ως μέτρο διανομής – αποπληρωμής θα οριστεί η αναλογική αξίωση με βάση τον αριθμό των μετοχών , με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης ( αρχή ισότητας μετόχων ) . Δικαιούχος είναι ο μέτοχος που αποδεικνύει την μετοχική ιδιότητα κατά τον χρόνο πληρωμής , δηλ. αυτός που κατέχει το σώμα των μετοχικών τίτλων .

Τυχόν παραγραφή του δικαιώματος , άρχεται από το τέλος του έτους εντός του οποίου εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις περαίωσης της εκκαθάρισης , οι οποίες υπόκεινται και σε δημοσιότητα κατ΄ άρθρο 7α αι 7β Ν. 2190/1920 ( είτε εικοσαετής 249 ΑΚ , είτε πενταετής 250 παρ. 15 ΑΚ ), καθώς στις οικονομικές καταστάσεις απεικονίζεται ο τρόπος διαχείρισης της εκκαθάρισης και ο τρόπος αποτίμησης των μετοχών και του τμήματος εξαγοράς αντίστοιχα.
* Με την παρ. 6 του άρθ. 14 του Ν. 2339/1995 προστέθηκε νέα παρ. στο άρθρο 49 του Ν. 2190/1920 τέθηκε χρονικός προσδιορισμός και περιορισμός της διάρκειας της εκκαθάρισης και ορίστηκε σε μία πενταετία και δεν μπορεί να υπερβεί την δεκαετία .

Η περαίωση – λήξη της εκκαθάρισης προϋποθέτει περαίωση όλων των εκκρεμών προς τα έσω και έξω σχέσεων και μόνο τότε επιφέρει την λήξη της μετοχικής σχέσης , με την απόδοση στον μέτοχο , όσων του αναλογούν , για κάθε μετοχή που κατέχει και αντίστοιχα δικαιούται και επέρχεται ( κατ΄ άλλους) με την έγκριση του τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης και ( κατ΄ άλλους ) με την καταχώρηση της περάτωσης στο ΜΑΕ και την περαιτέρω δημοσίευσή της .

Από σχετικό έλεγχο , στις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές , ως και το αρχείο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως , ως και τους δημοσιευθέντες ισολογισμούς , δεν προκύπτει ότι έχει περατωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης ( έλλειψη κάθε σχετικής δημοσιεύσεως ) και ότι πληρώθηκε το οποιοδήποτε ποσό σε μετόχους της τράπεζας ΑΝΑΤΟΛΗΣ και ότι διενεργήθηκε ότι ρητά προβλέφθηκε με την σύμβαση συγχώνευσης , καίτοι απορροφήθηκε – αποκτήθηκε άμεσα κάθε τι το οποίο συνιστούσε στοιχείο ενεργητικού και παθητικού της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ .
Επιβάλλεται να επισημανθεί ότι σε σχετικές εξώδικες οχλήσεις του Α. Σ. , τόσο προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ( βλ. τις εξώδικες προσκλήσεις από 21-2-2011 και 11-3-2011 ) , όσο και προς την εποπτική αυτής αρχή ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ( βλ. αίτηση της 21-3-2011 ) ουδεμία ανταπόκριση υπήρξε και δη ουδεμία εναντίωση ή δήλωση - προς διενέργεια της εκκαθάρισης – υπήρξε . Επισημαίνεται επίσης ότι η δεύτερη προαναφερόμενη εξώδικη δήλωση κοινο-ποιήθηκε στην πολιτική ηγεσία και την εποπτική αρχή και ουδεμία εμφανής και δη δημόσια αντίδραση υπήρξε .

Κατ΄ εκτίμηση των ανωτέρω , συμπερασματικά :

Μη περατωθείσης ( ήτοι διαρκούσης ) της ειδικής εκκαθάρισης ( δεδομένου ότι σε περίπτωση που τυχόν είχε ολοκληρωθεί , θα όφειλαν να έχουν γίνει οι προβλεπόμενες από τον νόμο και την σύβαση συγχώνευσης διαδικαστικές διατυπώσεις και στοιχειώδεις πράξεις δημοσιότητας ) άλλως θα υπήρχε σχετική εναντίωση ή προβολή αντίρροπων σχετικών ουσιαστικών και νομικών ισχυρισμών είτε από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ είτε από την ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ ΑΡΧΗ , τεκμαίρεται βάσιμα ότι , σύμφωνα με όσα ορίζει η σύμβαση συγχώνευσης και η οικεία νομοθεσία , διατηρείται και υφίσταται νομικά ισχυρό το δικαίωμα των μετόχων ( κομιστών μετοχών ) της ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ , να αξιώσουν την εκκρεμή και μη εισέτι διενεργηθείσα απόδοση του τιμήματος εξαγοράς των μετοχών των ως προβλέπεται διαδικαστικά από την σύμβαση συγχώνευσης , δεδομένου ότι διαρκούσης της εκκρεμούς ( έστω και σε αδράνεια ή εγκατάλειψη ) ειδικής εκκαθάρισης δεν γεννάται θέμα παραγραφής . Η όποια οικονομική ή άλλη αξίωση , εδράζεται στην σύμβαση συγχώνευσης και την νομιμοποιητική ισχύ που παράσχει η κατοχή των μετοχών της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ που έχουν τον χαρακτήρα ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ , ήτοι ΤΙΤΛΟΥ που ενσωματώνει αξία , ως ειδικότερα προσδιορίζεται στην σύμβαση συγχώνευσης , σε χρημα-τοοικονομικό συνδυασμό και αποτίμηση με βάση τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της απορροφηθείσας τράπεζας κατά τον χρόνο συγχώνευσης και ως έκτοτε διαχρονικά αποτιμούνται . Επιση-μαίνεται με έμφαση η ρητή εξαίρεση των συμβαλλομένων ως προς τα στοιχεία παθητικού , με ρητή αναφορά στο κεφάλαιο , το λογαριασμό εκτιμήσεως κεφαλαίου σε φράγκα σταθεροποιημένα , το αποθεματικό τακτικό κεφάλαιο , το έκτακτο αποθεματικό κεφάλαιο ως και κάθε έτερο στοιχείο του παθητικού μη αποτελούν υποχρέωση προς τρίτους , ως επίσης την ελάχιστη κατώτατη τιμή αποτίμησης .
Τα όσα προβλέφθηκαν ( και έκτοτε δεν υλοποιήθηκαν ) στην σύμβαση συγχώνευσης ( με όσες σημαντικές έννομες και οικονομικές συνέπειες επάγονται εκατέρωθεν , θετικά και αρνητικά αντίστοιχα ) συνιστούσαν το δικαιοπρακτικό θεμέλιο και τις νομικές και ουσια-στικές προϋποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίχθηκε και επετεύχθη η συγχώνευση . Μη αποκληρωθείσας της προβλεπομένης διαδικασίας ( ειδικής εκκαθάρισης ) για την καταβολή του αναλογούντος τιμήματος εκάστης μετοχής , το σχετικό δικαίωμα ( αξίωση ) , διατηρείται νόμιμο και ισχυρό και αντίστοιχα η σχετική υποχρέωση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ είναι νόμιμη και ισχυρή , καθώς στα περιουσιακά της στοιχεία ( στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ) περιέχονται εκ της συγχωνεύσεως , τα σχετικά περιουσιακά της στοιχεία ( στοιχεία ενεργητικού και παθητικού ) της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ τα οποία παραμένουν έκτοτε μη εισέτι πληρωθέντα και δη εκκρεμή και οφειλόμενα .


Το «ανεύθυνον της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος εκ διαχειρίσεως»

Όρος VII της Σύμβασης Συγχώνευσης: «Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος απαλλάσεται της ένεκεν ελαφράς αμελείας εθύνης έναντι των κομιστών μετοχών της Τραπέζης της Ανατολής,δια την ήν θέλει ενεργήσει διαχείρισιν των διαφόρων υποθέσεων και εν γένει του ενεργητικού και του παθητικού της συγχωνευθησομένης αυτή Τραπέζης της Ανατολής, εφ’όσον τηρή τα υπό της παρούσης συμβάσεως οριζόμενα». Δυστυχώς η υπόθεση “Τράπεζα της Ανατολής” δεν περιλαμβάνει πράξεις ελαφράς αμελείας, αλλά πράξεις Εγκληματικής Σκοπιμότητας. Εκτός των όσων νομικών επιχειρημάτων και τεκμηρίων αναφέρονται στην πιο πάνω Νομική Ανάλυση, είναι χρήσιμο να παρατεθούν δύο ντοκουμέντα:
α) Οι Ειδικοί Εκκαθαριστές στις 16/12/1935 αποστέλλουν επιστολή στη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας και ζητούν πρόσθετη αμοιβή για να συνεχίσουν την εκκαθάριση γιατί «..η Εθνική Τράπεζα δεν εθεώρησε σκόπιμον να περατώση εντός τριετίας την εκκαθάρισιν …….…..παραμένομεν με την πεποίθησιν ότι η Εθνική Τράπεζα αναγνωρίζει ότι ού μόνον δεν επήλθε καθυστέρησις τις εξ υπαιτιότητος ημών, αλλ’ ότι τουναντίον συγκαλούμενοι εκάστοτε προθύμως πάντοτε προσηρχόμεθα και ευσυνειδήτως εξεπληρούμεν την αποστολήν μας……»
β) Στις 26/12/1936 συνεδριάζουν για τελευταία φορά οι Ειδικοί Εκκαθαριστές της Τράπεζας της Ανατολής με τον αντιπρόσωπο της Εθνικής Τράπεζας, (σελ. 89 του Βιβλίου Πρακτικών των Ειδικών Εκκαθαριστών) όπου «ο αντιπρόσωπος της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος γνωρίζει εις τους Ειδικούς Εκκαθαριστάς ότι η αποστολή αυτών έληξε, τερματισθέντος του προσδιορισμού των τιμών ρευστοποιήσεως άπαντος του εναπομείναντος Ενεργητικού της Τραπέζης της Ανατολής».

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ! Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ και ΔΙΑΤΑΖΕΙ!!! Καταστρατηγεί και καταπατά τη Σύμβαση Συγχώνευσης και τον περί Ανωνύμων Εταιρειών Νόμο 2190/1920.

Η Τράπεζα της Ελλάδος που είναι;

Το Υπουργείο Εμπορίου που είναι;

Το Υπουργείο Οικονομικών που είναι;

Κυριαρχεί ανευθυνότητα ή συγκάλειψη;

Είναι προφανές ότι την εποχή εκείνη η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έχαιρε ασυλίας τόσο από την Τράπεζα της Ελλάδος όσο και από το επίσημο Κράτος.

Ασυλία ή υποταγή στο Μεγάλο Αφεντικό;

Εύλογα Ερωτήματα

Υπάρχουν αντίθετοι ουσιαστικοί, νομικοί ισχυρισμοί από την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ελλάδος για το θέμα της παραγραφής;
ΟΧΙ, διαφορετικά θα τους είχαν προβάλει. Θα απαντούσαν απλά ότι η εκκαθάριση ολοκληρώθηκε τότε και ότι δημοσιεύθηκε στο τάδε ΦΕΚ. Απάντηση τέτοια δεν υπάρχει, δημοσίευση σε ΦΕΚ δεν υπάρχει και φυσικά τα ΦΕΚ δεν «πειράζονται», δεν ΑΛΛΑΖΟΥΝ.
Γιατί σιωπά η Εποπτική Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος);
Αυτή είναι Ιδιωτική και λειτουργεί απολύτως ανεξέλεγκτα, έχει δε πολύ «ιδιαίτερη» σχέση με την Εθνική Τράπεζα (Αλήθεια πόσα Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου «τυπώνει» και σε ποια χέρια βρίσκονται, εκτός των γνωστών funds και κυκλοφορούν;)
Γιατί σιωπούν Κυβέρνηση και Αξιωματική Αντιπολίτευση;
Δεν νοιάζονται για τους Έλληνες και την Πατρίδα, νοιάζονται μόνο για την Παγκόσμια Οικονομική Διακυβέρνηση;
Μήπως δεν έχει να πληρώσει η Εθνική Τράπεζα;
Τα χρήματα δεν χάνονται ,κάνουν κύκλους, διαδρομές και κάπου συσσωρεύονται (ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ). Η Εθνική Τράπεζα έχει δημιουργήσει το National Bank Group και συμμετέχει με πολύ υψηλά ποσοστά σε πολλές τράπεζες! (εκτός των γνωστών στα Βαλκάνια)
Πιστεύουν άραγε ότι πτωχεύοντας την Ελλάδα θα διαγραφεί αυτή η απαίτηση;
Η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ελλάδος ανήκουν στο Παγκόσμιο Τραπεζικό Σύστημα. Αυτές οι τράπεζες λειτουργούσαν και επί Γερμανικής κατοχής 1941-1944. Αν «πτωχεύσουν» αυτές τις τράπεζες θα πτωχεύσουν χιλιάδες τράπεζες στον πλανήτη. Το κόστος για τους εγκεφάλους που σχεδίασαν την Παγκόσμια Οικονομική Διακυβέρνηση και την Παγκόσμια Κυβέρνηση θα είναι ανυπολόγιστο, οικονομικά και πολιτικά. Να σημειωθεί επιπλέον ότι η Γαλλία είναι συνυπεύθυνη ως εγγυήτρια για τις μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής!
Γιατί μέχρι τώρα δεν έχουν κινηθεί διαδικασίες να πληρωθούν αυτές οι μετοχές;
Από το 1935 μέχρι το 1941 έγιναν χιλιάδες αιτήματα στην Εθνική Τράπεζα για την πληρωμή των μετοχών. Η απάντηση που έπαιρναν οι μέτοχοι ήταν στερεότυπη: «η συγχώνευση ήταν ζημιογόνος για την Εθνική και δεν έχετε να λάβετε τίποτε παραπάνω από την προκαταβολή που πήρατε στην αρχή της εκκαθάρισης». Οι ΜΟΝΟΙ που πληρώθηκαν την περίοδο εκείνη ήταν οι μέτοχοι της Αιγύπτου, γιατί μεσολάβησε το γραφείο του Πρωθυπουργού της Αιγύπτου μέσω της Ελληνικής Πρεσβείας με εμπιστευτική αλληλογραφία, πληρώθηκαν δε πλέον της προκαταβολής και το μέρισμα του αποθεματικού (298 χρυσά γαλλικά φράγκα συν τόκους 7%) σε χρυσές λύρες Αιγύπτου, για να αποφύγει η Εθνική Τράπεζα δικαστικές διενέξεις. Κατά την περίοδο της Γερμανικής κατοχής και μετά η απάντηση της Εθνικής ήταν πιο πειστική «είναι προπολεμικές οι μετοχές και δεν έχουν πλέον καμιά αξία».

Δια ταύτα


Μη περατωθείσης της ειδικής εκκαθάρισης δεν γεννάται θέμα παραγραφής.
Διατηρείται και υφίσταται νομικά ισχυρό το δικαίωμα των μετόχων (κομιστών μετοχών) της ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, να αξιώσουν την εκκρεμή και μη εισέτι διενεργηθείσα απόδοση του τιμήματος εξαγοράς των μετοχών των ως προβλέπεται διαδικαστικά από την σύμβαση συγχώνευσης.
Οι μετοχές της Τράπεζας της Ανατολής, που σήμερα είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας μας, έχουν την εξωπραγματική αξία των 2,7 τρις ευρώ.
Η Εθνική Τράπεζα ,που είναι ιδιωτική, και οι πραγματικοί ιδιοκτήτες της πρέπει να πληρώσουν και θα πληρώσουν.
Ασφαλώς και έχουν να πληρώσουν.
Ιδρύσαμε την Εταιρεία “Η Ελλάς Ποτέ Δεν Πεθαίνει” - “Ellas Never Die” (“END”) για την Ελλάδα μας και όλους τους Έλληνες.
Η “END” Ανήκει σε Όλους μας. Η περιουσία της “END” είναι περιουσία όλων των Ελλήνων.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά και απόλυτα ότι δεν είμαστε και δεν θα γίνουμε πολιτική κίνηση ΠΟΤΕ.
Στην εποχή που ζούμε η καχυποψία, η δυσπιστία, η παραπληροφόρηση κυριαρχούν.
Θα μας βομβαρδίσουν με τα φερέφωνά τους (στην Ελλάδα και όχι μόνο) με ό,τι πιο απίθανο μπορείτε να φανταστείτε.
Υψηλά ιστάμενοι της πολιτικής εξουσίας μας έχουν χαρακτηρίσει “πράκτορες”, που θέλουμε να αποσταθεροποιήσουμε την Οικονομία της Ελλάδος και της Ευρώπης. Τους καλέσαμε να έρθουν μαζί μας (όχι να γίνουν “πράκτορες”), να αγωνιστούμε όλοι μαζί για τον κοινό σκοπό, την Πατρίδα μας, αρνήθηκαν! (Επιδόθηκε στον Υπουργό Οικονομικών σχετική επιστολή κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ στα τέλη Ιουλίου 2011 από επιφανείς Έλληνες Πατριώτες της ομογένειας εκεί.)
Δεν θέλουν να αλλάξουν αφεντικά είπαν! Εμείς δεν είμαστε αφεντικά και δε θα γίνουμε.
Ελληνίδες, Έλληνες,
Ελάτε μαζί μας, γίνετε υποστηρικτές και μέτοχοι στην “END”. Εμάς, τους ιδρυτές της “END”, πιθανόν να μας σταυρώσουν, να μας τσιμεντώσουν, να μας κάνουν θύματα τροχαίου ατυχήματος, να μας εξοντώσουν με ανακοπές και ανευρύσματα εγκεφάλου, να μας εκτελέσουν. Εσείς θα συνεχίσετε και θα νικήσετε.
Είμαστε ήδη αρκετοί, ελάτε να γίνουμε ΟΛΟΙ.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους ΕΛΛΗΝΕΣ της Αμερικής και ιδιαίτερα τον γιατρό Εμμανουήλ Λαμπράκη, τον καθηγητή Θεόδωρο Καρυώτη και τον καθηγητή Νικόλαο Γεωργαντζά για την ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΙΑ τους, την αμέριστη βοήθειά τους, την συμπαράστασή τους και τους αγώνες τους.
Να ευχαριστήσουμε επίσης όλους τους ΕΛΛΗΝΕΣ εδώ στην Πατρίδα, που δούλεψαν και δουλεύουν ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΩΣ για το κοινό όραμα: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΛΛΑΔΑ.

Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Ellas Never Die E.N.D.

http://www.ellasneverdie.org/about

http://ksipnistere.blogspot.com/2011/09/670_22.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: