Μελισσοκομικός Σύλλογος Νομού Πέλλας - Ο Μέγας Αλέξανδρος-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΣ ΤΘ 377,58100,ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΠΕΛΛΑΣ-Τηλ:6937275481 Πρόεδρος Κοντόπουλος Αλέξανδρος, 6977 027612 Γιαλαμπούκης Γιώργος- Επίτιμος Πρόεδρος E-mail: beeclubpellas@yahoo.gr,beeclubpellas@gmail.com - BEE CLUB PELLAS-THE GREAT ALEXANDER-YΙANNITSA PELLAS, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-MACEDONIA- HELLAS-GREECE,- Ωράριο λειτουργίας (ΔΕΥΤΕΡΑ+ΤΕΤΑΡΤΗ 18.00μμ-20.00μμ)


Δε φτάνει ο ήλιος μονάχα, η γη σοδειά να δώσει, χρειάζονται κι άλλα πολλά, και προπαντός η γνώση… (Κωστής Παλαμάς)

Έλληνες, ο πραγματικός Έλληνας ηγέτης θα βρεθεί. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί ο πραγματικός Έλληνας ΠΟΛΙΤΗΣ!"

"Προδότης δεν είναι μόνο αυτός που φανερώνει τα μυστικά της πατρίδος στους εχθρούς, αλλά είναι και εκείνος που ενώ κατέχει δημόσιο αξίωμα, εν γνώση του δεν προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων πάνω στους οποίους άρχει..." - Θουκυδίδης (460-398 π.Χ.)

Λένε ότι οι πραγματικοί φίλοι μπορεί να περάσουν μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς να μιλήσουν ή να ειδωθούν, χωρίς ποτέ να τεθεί σε αμφιβολία η φιλία τους. Όταν βλέπονται, ενημερώνονται σαν να είχαν μιλήσει την προηγούμενη ημέρα, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που πέρασε ή πόσο μακρυά ήταν!

“Γίνε εσύ η αλλαγή, αν θες να αλλάξεις τον κόσμο” Μ.Γκάντι

etm-mthoney-720p από cosmosdocumentariesΜακεδονία ~ Ένας πολιτισμός αποκαλύπτεται ~ bbc... από KRASODAD

Καιρός ...απο το toukairou.com

ΤΟ BLOG ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΕ MOZILLA FIREFOX- YOU CAN SEE BETTER THIS BLOG WITH MOZILLA FIREFOX


Δευτέρα, 30 Απριλίου 2018

Μελισσοκομικά αυτοκίνητα- Νόμος 4530/2018
Επιτέλους, τα μέλη της οικογένειας μπορούν να οδηγούν τα μελισσοκομικά αυτοκίνητα

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4530/2018 (ΦΕΚ59/Α/30-03-2018) που ρυθμίζει θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις και επιτέλους ικανοποιείται ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα της ΟΜΣΕ για οδήγηση των μελισσοκομικών αυτοκινήτων των επαγγελματιών αγροτών και από μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη.

Πιο συγκεκριμένα στο Άρθρο 56, παράγραφος 1:
“το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 4000 χιλιόγραμμα, καθώς και το Φ.Ι.Χ. που έχει τεθεί σε κυκλοφορία στο όνομα “επαγγελματία αγρότη” σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ανεξαρτήτως ΜΑΜΦΟ, μπορεί να το οδηγούν και μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του, εφόσον έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.”

Στο Άρθρο 57 του ίδιου Νόμου διευκρινίζεται ότι:

“το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο οδηγείται από τον επαγγελματία ή από προσωπικό που απασχολείται από την επιχείρηση ή από προσωπικό που τίθεται στη διάθεση της επιχείρησης σύμφωνα με συμβατική υποχρέωση. Το Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 4000 χιλιόγραμμα, καθώς και το Φ.Ι.Χ. που έχει τεθεί σε κυκλοφορία στο όνομα “επαγγελματία αγρότη”, σύμφωνα με το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ),ανεξαρτήτως ΜΑΜΦΟ, μπορεί να οδηγείται και από μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη του, αν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.”

Συμπεράσματα:
-τα μελισσοκομικά αυτοκίνητα μέχρι 4τόνους μπορεί να τα οδηγεί τόσο ο ιδιοκτήτης όσο και μέλη της οικογένειάς του.
-τα μελισσοκομικά αυτοκίνητα που ανήκουν σε επαγγελματίες αγρότες μπορούν να τα οδηγούν τόσο οι ίδιοι όσο και μέλη της οικογένειάς τους.
-τα μελισσοκομικά αυτοκίνητα μπορεί να τα οδηγεί και προσωπικό που απασχολείται επίσημα στην επιχείρηση.

Θυμίζουμε ότι μέλη της οικογένειας του ιδιοκτήτη νοούνται ο/η σύζυγος και τα παιδιά αλλά και οι γονείς του ιδιοκτήτη, σύμφωνα με διευκρίνιση που έχει δοθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων το 2016 (αρ.πρωτ. Α1/οικ47227/2240)


Αλλαγές στην απόκτηση ΦΙΧ μελισσοκομικού αυτοκινήτου από μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

  Πλέον, στο Άρθρο 56, ξαναδίνεται η δυνατότητα ταξινόμησης και για Φ.Ι.Χ. με ωφέλιμο φορτίο μέχρι 1300 χιλιόγραμμα.
 Πιο συγκεκριμένα επιτρέπεται η χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ “«μέγιστης αποδεκτής μάζας φορτωμένου οχήματος (ΜΑΜΦΟ) μέχρι 2.500 χιλιόγραμμα ή ωφέλιμου φορτίου μέχρι 1.300 χιλιόγραμμα σε φυσικά πρόσωπα που αποκτούν και δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε γεωργική δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους δικαιούχους αποτελεί η άσκηση άλλης κύριας επαγγελματικής δραστηριότητας”

Συμπέρασμα: Πλέον, οι μη κατά κύριο επάγγελμα μελισσοκόμοι, εκμεταλλευόμενοι αυτή την αλλαγή, μπορούν να αποκτήσουν μελισσοκομικά αυτοκίνητα άνω των 2,5 τόνων μικτό, αρκεί να έχουν ωφέλιμο φορτίο μέχρι 1300χλγ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: